Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Měsíční či roční příjmy nad určitý limit je třeba i v roce 2022 zdanit sazbou 23 procent

Lidé, kteří měli za rok 2021 vysoké příjmy, nad určitý limit musí tyto nadstandardní příjmy také odpovídajícím způsobem zdanit, což znamená uplatnit na ně vyšší sazbu daně než na příjmy do limitu. Uvedená vyšší sazba je 23 procent a je třeba ji uplatnit na příjmy nad limit 1 701 168 Kč za rok 2021 i na měsíční příjmy vyšší než 155 644 Kč v roce 2022.

Měsíční či roční příjmy nad určitý limit je třeba i v roce 2022 z 2.jpg
Datum článku: 16. 02. 2022

Místo solidární daně se nadprůměrné příjmy i v roce 2022 zdaňují 23procentní sazbou a týká se to příjmů ze zaměstnání, podnikání i třeba příjmů z pronájmu

Standardní daň z příjmů fyzických osob činí v naší zemi 15 procent. Lidé, kteří však mají příjmy nad určitou zákonem stanovenou hranici, museli již v letech minulých a musí i dnes odvádět z příjmů daň vyšší. Dlouhé roky se toto zdanění nadstandardních příjmů dělo prostřednictvím odvodu takzvané solidární daně ve výši sedmi procent. V roce 2020 došlo k velkým daňovým změnám, kdy se zrušila takzvaná superhrubá mzda a spolu s ní došlo i ke zrušení solidární daně. V praxi to znamená, že daň z příjmů se odvádí z hrubé mzdy a lidem zůstane ve výsledku z příjmů více, ale ti, kdo mají příjmy nadprůměrné čili nad určitou zákonem stanovenou měsíční či roční hranici opět tyto nadlimitní příjmy mají povinnost zdanit více.

Nadprůměrné příjmy se v roce 2022 již druhý rok daní sazbou 23 procent. Toto vyšší zdanění se týká, jak nadprůměrných příjmů ze zaměstnání či podnikání, tak nadprůměrných příjmů získaných například z pronájmu, kapitálového majetku a podobě.

Povinnost uvedeného vyššího zdanění se týká příjmů za rok 2021 i příjmů dosahovaných v roce 2022 pokud tyto příjmy přesahují hranici 48násobku průměrné mzdy. V roce 2021 byla průměrná mzda na částce 35 441 Kč. V roce 2022 je průměrná mzda 38 911 Kč.

Vyšší zdanění se v roce 2022 týká všech osob, které měli v roce 2021 roční příjmy vyšší než 1 701 168 Kč nebo měsíční příjmy vyšší než 141 700 Kč. Všechny tyto osoby musí podat v roce 2022 povinně daňové přiznání, i kdyby tyto příjmy měli jen z jediného zaměstnání, a částku příjmu nad limitem zdanit vyšším procentem.

Vyšší sazba daně se vždy vztahuje jen na tu část příjmu, která je nad limitem, ostatní se daní patnácti procenty

Jak prozrazují už řádky výše, tak vyšší sazbě tedy oněm 23 procentům nepodléhá celý příjem, ale pouze ta část, která přesahuje výše uvedený limit. To znamená, že část příjmů do limitu podléhá dani 15 procent a pouze na částku, která je nad limitem se uplatní sazba 23 procent.

Stejný postup se uplatňuje samozřejmě i na příjmy získávané v roce 2022, Takže pokud má zaměstnanec od prvních měsíců roku vysoké příjmy nad částku 155 644 Kč, odvádí se mu z příjmů nad touto částkou daň 23 procent a z příjmů pod touto hranicí daň 15 procent. Pokud bude mít zaměstnanec nadstandardně vysoké příjmy ve všech měsících roku, bude se ho po celý rok týkat vyšší zdanění a přiznání k dani z příjmů bude muset povinně podat za rok 2022 v roce 2023.

V případě, že měl zaměstnanec nadprůměrné příjmy jen v některých měsících roku, nebude muset podávat přiznání a ještě bude mít nárok na daňovou vratku

V praxi však může dojít i k situaci, že zaměstnanec i když bude mít občas nadlimitní příjem, nebude muset podávat přiznání a ještě dostane zpět část zaplacených peněz na dani.

V případě, že zaměstnanec má nadprůměrné příjmy jen v některých měsících v roce, může to být dokonce jen v jednom měsíci, když například dostane mimořádnou odměnu, týká se ho samozřejmě vyšší zdanění také, ale nemusí to být za celý rok. Pokud bude mít tento zaměstnanec v některém měsíci či měsících příjem nadlimitní čili nad částkou 155 644 Kč musí být částka nad tímto limitem samozřejmě zdaněna třiadvaceti procenty daně, ale pokud příjmy v dalších měsících budou nižší, budou podléhat jen dani 15%. Následně pak v ročním zúčtování, pokud celkový součet příjmů bude pod ročním limitem pro vyšší zdanění. Bude zaměstnanci vrácen přeplatek daně za onen nadprůměrný příjmový měsíc.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Datum článku: 02. 06. 2023

Podnikatelé, kteří se chystají prodat firmu nebo činit změny ohledně jejího vlastnictví by měli uvedený krok…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Snížení DPH u stavebních prací proti zvýšení daně z nemovitostí nepomůže

Snížení DPH u stavebních prací proti zvýšení daně z nemovitostí nepomůže

Datum článku: 18. 05. 2023

Vláda čarující s daňovými škrty v takzvaném ozdravném daňovém balíčku chce občanům kromě zvyšování daní…

Více informací
Zdanění hazardních her stoupne výhercům i provozovatelům

Zdanění hazardních her stoupne výhercům i provozovatelům

Datum článku: 17. 05. 2023

Současný vládní daňový balíček, který má pomoci k ozdravení státního rozpočtu zvýší mimo jiné i zdanění…

Více informací