Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách za období podzim 2020 až únor 2021 mají také svá pravidla poskytování i vyplácení

Pracovníci v sociálních službách jsou již od loňského podzimu stejně jako pracovníci ve zdravotnictví pod nadstandardním pracovním tlakem trvalé služby obyvatelstvu a nepochybně jim za toto mimořádné nasazení náleží také mimořádná finanční odměna, která může podle typu práce a druhu práce činit až 50 000 Kč. Aby však danou odměnu pracovníci dostali, musí o ni organizace, která je zaměstnává požádat doložit splnění podmínek pro nárok a peníze musí být také správně vyplaceny.

Mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách za období podzim 2020 až únor 2021 mají také svá prav 2.jpg
Datum článku: 17. 03. 2021

O peníze na odměny pro své pracovníky si musí požádat každá organizace poskytující sociální služby sama a splnit k tomu stanovené podmínky

To že za mimořádné pracovní nasazení kvůli výkonu profese v náročných podmínkách probíhající pandemie za období podzim 2020 až únor 2021 si pracovníci v daném sektoru zaslouží mimořádné finanční odměny, potvrzuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a rozhodlo o poskytování mimořádné dotace organizacím sociálních služeb na uvedené účely.

Dotace se proto poskytuje přímo na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za výkon profese v těžkých podmínkách výše uvedeného období. Tato dotace může být poskytnuta, těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou jako subjekt uvedeni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 zákona o sociálních službách. To znamená, že zařízení, která v daném registru uvedena nejsou, tyto peníze na odměny svých zaměstnanců žádat nemohou.

Pokud je tedy splněna podmínka registrovaného sociálního zařízení, může si toto zařízení o dané peníze požádat. Peníze na uvedené odměny může zařízení žádat na všechny zaměstnance, kteří pro něj pracují na klasický pracovní poměr a stejně tak na zaměstnance zaměstnané na základě dohod o provedení práce či dohod o provedení činnosti. Odměny náleží na všechny pracovníky a jsou určeny jak pracovníkům zajišťujícím přímo péči o klienty, tak ostatním zaměstnancům zajišťujícím chod zařízení v daném období, to znamená pracovníkům v kuchyni, úklidu, údržbě i pracovníků zajišťujícím chod zařízení administrativně.

Žádost o dotaci je třeba správně podat a současně je nutné poskytnout i přehled o tom, jak byly dané peníze použity

Z výše uvedeného tedy jednoznačně plyne, že každé zařízení sociálních služeb, které chce poskytnout svým zaměstnancům tyto odměny, si musí o  dotační peníze zažádat. Každé zařízení si podává jednu žádost samo za sebe.

Žádost musí být podána vždy jen elektronicky prostřednictvím k tomu určené internetové aplikace na webu MPSV.

Věc nelze vyřídit bez datové schránky a elektronického podpisu. Žádost musí být podávána právě jen a pouze prostřednictvím datové schránky a s certifikovaným elektronickým podpisem.

Už při podávání uvedené žádosti je nutné myslet i na to, že poskytnutí dotačních peněz bude nutné náležitě vypořádat. To znamená poskytnout přehled o použití těchto finančních prostředků a zajistit i případné vrácení nevyužitých prostředků do státního rozpočtu.

Podklady o vypořádání dotace bude nutné poskytnout příslušnému odboru MPSV do 15. února 2022.

Výše odměny  pro konkrétního pracovníka záleží vždy na tom, jaký druh práce v zařízení konal a na typu úvazku

Jak je výše řečeno nárok na odměnu tedy jednoznačně má každý zaměstnanec, který v uvedeném boji proti epidemii přispíval svou prací k jejímu zvládnutí. Výše odměny ale nebude a ani nemůže být pro všechny zaměstnance stejná, protože různí zaměstnanci konali práci různě náročnou dle své profese a také dle svého pracovního úvazku.

Základní jednotkou pro výpočet odměny zaměstnance je mzda za plný úvazek za odpracovaný měsíc v období, za něž je odměna vyplácena. Při plném úvazku a odpracování celého měsíce náleží odměna maximální. U částečných úvazků a tam, kde zaměstnanec nepracoval celý měsíc, se odměna samozřejmě úměrně tomu krátí.

Pokud byl zaměstnanec část období, za které má dostat odměnu na nemocenské, případně čerpal řádnou dovolenou v rozsahu do 30 kalendářních dnů, odměna se mu nekrátí.

Výše odměny tedy záleží zejména na druhu práce v určité kategorii sociální služby, protože sociální služby jsou administrativně rozděleny do dvou kategorií,

I.kategorie:

domovy pro seniory,

domovy se zvláštním režimem,

domovy pro osoby se zdravotním postižením,

pečovatelská služba,

osobní asistence,

odlehčovací služby,

chráněné bydlení,

týdenní a denní stacionáře.

II. kategorie služeb zahrnuje sociální služby nezařazené v kategorii první.

V případě první kategorie služeb při plném pracovním úvazku pracovníka v přímé péči o klienta může maximální výše odměny činit až 50 000 Kč.

U ostatních pracovníků sociálních služeb spadajících do uvedené první kategorie může maximální výše odměny pracovníka při plném úvazku dosáhnout 30 000 Kč.

Ve druhé kategorii sociálních služeb může maximální výše odměny při plném úvazku zaměstnance v přímé péči činit maximálně 25 000 Kč bez odvodů.

Ostatní pracovníci v dané kategorii při plném úvazku mohou v rámci tohoto mimořádného odměňování dostat maximálně 15 000 Kč bez odvodů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem chce trpělivost

Datum článku: 11. 09. 2023

Zaměstnanec, který se rozhodne okamžitě ukončit pracovní poměr se svým zaměstnavatelem, protože mu zaměstnavatel…

Více informací
Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Datum článku: 07. 09. 2023

Projednávání a upravování chystané novelizace zákoníku práce sice stále ještě není hotovo, ale již nyní je…

Více informací
Přerušení dovolené z důvodu nemoci nebo úrazu

Přerušení dovolené z důvodu nemoci nebo úrazu

Datum článku: 14. 08. 2023

Co se děje s dovolenou v případě, že zaměstnance během jejího čerpání postihne nemoc či úraz? Je možné si dny…

Více informací
O vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě lze žádat i v roce 2023

O vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě lze žádat i v roce 2023

Datum článku: 01. 08. 2023

Připomínáme podnikatelům, že i v roce 2023 mají možnost požádat o vrácení DPH, kterou zaplatili v roce 2022…

Více informací