Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Minimální zálohy sociálního pojištění pro OSVČ na vedlejší činnost v roce 2020 vzrostou o 63 Kč

I osob podnikajících na vedlejší činnost se týkají povinnosti vůči úřadům, které je nutné plnit včas a ve správné výši. Důležité je i u vedlejší činnosti hlídat si zejména odvody na sociální a zdravotní pojištění a ty se v roce 2020 opět zvýší. U sociálního pojištění je důležité soustředit se na limit, který pro rok 2020 také stoupne.

Minimální zálohy sociálního pojištění pro OSVČ na vedlejší činnost v 2.jpg
Datum článku: 03. 12. 2019

Pro OSVČ na vedlejší činnost je vždy klíčový limit hrubého zisku ten rozhoduje, zda sociální pojištění placeno být musí či ne

O tom, že rok 2020 přinese opět zvýšení povinných odvodů na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ, kteří podnikají na hlavní činnost, tyto stránky již informovaly. Dnes, se zaměříme na podnikání na činnost vedlejší, což se týká situací, kdy je podnikání provozováno při zaměstnání, studiu, důchodu či na mateřské.

Podnikání na vedlejší činnost má svá specifika a může probíhat i poklidněji, než podnikání na činnost hlavní, ale povinnosti, lhůty limity a všechno co s tím souvisí, je třeba hlídat stejně jako u činnosti hlavní, protože i zde za neplnění hrozí sankce.

Zásadní pro odvodovou povinnost sociálního pojištění u OSVČ na vedlejší činnost je výše dosahovaného hrubého zisku. Je zde totiž stanoven limit pro podnikatele s nízkým ziskem, který pokud není překročen, nemusí OSVČ hradit sociální pojištění vůbec. Uvedený limit je pro rok 2019 na částce 78 476 Kč při podnikání za celý kalendářní rok. Pro rok 2020 tento limit stoupne na částku 83 603 Kč při podnikání celý rok. Bude to znamenat, že podnikatel bude moci mít v roce 2020 vyšší zisk než v roce předchozím a ještě nebude muset sociální pojištění platit. Podnikatel, který podniká jen po část roku, musí myslet na to, že limit se v daném případě v poměru s roční délkou podnikání snižuje, což může znamenat právě už povinnost platby záloh na sociální pojištění.

Pokud OSVČ vedlejší v roce 2020 přesáhne limit odvod na sociální pojištění, bude nezbytný ve výši 1018 Kč měsíčně

Podnikatelé, kterým se činnost i při vedlejším podnikání daří a přesáhnou limit, povinné zálohy na sociální pojištění platit musí a pro rok 2020 se jim uvedená povinná platba zvýší. V roce 2019 činí povinná záloha na sociální pojištění u OSVČ na vedlejší činnost 955 Kč měsíčně. V roce 2020 se tato záloha zvýší na 1018 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění musí OSVČ zaplatit také, ale nemusí jej hradit během roku ale až po podání Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojištění se počítá ze skutečně dosaženého zisku a musí být uhrazeno vždy. Není zde žádný limit, který by od této povinnosti podnikatele osvobozoval.

Podávání daňového přiznání a Přehledů se tedy ani při vedlejší činnosti nelze vyhnout

Jak už vyplývá i z výše uvedených řádků povinnosti vůči úřadům si musí podnikatelé na vedlejší činnost plnit stejně jako jejich kolegové na činnost hlavní.

I při vedlejší činnosti je tedy nutné odevzdávat včas a správně vyplněné daňové přiznání i Přehledy pro zdravotní pojišťovny a Okresní správu sociálního zabezpečení. Termíny pro odevzdání těchto dokumentů jsou shodné, ať je podnikání pro dotyčného hlavní či vedlejší činností. Stejné jsou pro obě skupiny také sankce, pokud se uvedené povinnosti neplní.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

O platební terminál zdarma mohou OSVČ i malé firmy nově žádat až do konce března 2021

O platební terminál zdarma mohou OSVČ i malé firmy nově žádat až do konce března 2021

Datum článku: 18. 02. 2021

O nabídku poskytnutí platebního terminálu k vyzkoušení na určitou dobu zdarma mají podnikatelé zájem i navzdory…

Více informací
Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení za rok 2020 v roce 2021

Lhůty pro podání Přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení za rok 2020 v roce 2021

Datum článku: 15. 02. 2021

Novelizace daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021kromě změn termínů pro podávání daňového přiznání,…

Více informací
OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za leden 2021 i dva prosincové dny a podporu lze kombinovat s kompenzačním bonusem

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za leden 2021 i dva prosincové dny a podporu lze kombinovat s kompenzačním bonusem

Datum článku: 10. 02. 2021

OSVČ, které v současné době často vůbec nemohou provozovat činnost a ještě přitom musí pečovat o děti kvůli…

Více informací
Příplatek k nemocenské při karanténě či onemocnění Covidem by zaměstnanci měli dostávat snad již od března

Příplatek k nemocenské při karanténě či onemocnění Covidem by zaměstnanci měli dostávat snad již od března

Datum článku: 09. 02. 2021

Zaměstnanci, kteří budou v karanténě či přímo onemocní nemocí Covid-19, dostanou snad již od března příplatek…

Více informací