Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Minimální zálohy sociálního pojištění pro OSVČ na vedlejší činnost v roce 2020 vzrostou o 63 Kč

I osob podnikajících na vedlejší činnost se týkají povinnosti vůči úřadům, které je nutné plnit včas a ve správné výši. Důležité je i u vedlejší činnosti hlídat si zejména odvody na sociální a zdravotní pojištění a ty se v roce 2020 opět zvýší. U sociálního pojištění je důležité soustředit se na limit, který pro rok 2020 také stoupne.

Minimální zálohy sociálního pojištění pro OSVČ na vedlejší činnost v 2.jpg
Datum článku: 03. 12. 2019

Pro OSVČ na vedlejší činnost je vždy klíčový limit hrubého zisku ten rozhoduje, zda sociální pojištění placeno být musí či ne

O tom, že rok 2020 přinese opět zvýšení povinných odvodů na zdravotní i sociální pojištění pro OSVČ, kteří podnikají na hlavní činnost, tyto stránky již informovaly. Dnes, se zaměříme na podnikání na činnost vedlejší, což se týká situací, kdy je podnikání provozováno při zaměstnání, studiu, důchodu či na mateřské.

Podnikání na vedlejší činnost má svá specifika a může probíhat i poklidněji, než podnikání na činnost hlavní, ale povinnosti, lhůty limity a všechno co s tím souvisí, je třeba hlídat stejně jako u činnosti hlavní, protože i zde za neplnění hrozí sankce.

Zásadní pro odvodovou povinnost sociálního pojištění u OSVČ na vedlejší činnost je výše dosahovaného hrubého zisku. Je zde totiž stanoven limit pro podnikatele s nízkým ziskem, který pokud není překročen, nemusí OSVČ hradit sociální pojištění vůbec. Uvedený limit je pro rok 2019 na částce 78 476 Kč při podnikání za celý kalendářní rok. Pro rok 2020 tento limit stoupne na částku 83 603 Kč při podnikání celý rok. Bude to znamenat, že podnikatel bude moci mít v roce 2020 vyšší zisk než v roce předchozím a ještě nebude muset sociální pojištění platit. Podnikatel, který podniká jen po část roku, musí myslet na to, že limit se v daném případě v poměru s roční délkou podnikání snižuje, což může znamenat právě už povinnost platby záloh na sociální pojištění.

Pokud OSVČ vedlejší v roce 2020 přesáhne limit odvod na sociální pojištění, bude nezbytný ve výši 1018 Kč měsíčně

Podnikatelé, kterým se činnost i při vedlejším podnikání daří a přesáhnou limit, povinné zálohy na sociální pojištění platit musí a pro rok 2020 se jim uvedená povinná platba zvýší. V roce 2019 činí povinná záloha na sociální pojištění u OSVČ na vedlejší činnost 955 Kč měsíčně. V roce 2020 se tato záloha zvýší na 1018 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění musí OSVČ zaplatit také, ale nemusí jej hradit během roku ale až po podání Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojištění se počítá ze skutečně dosaženého zisku a musí být uhrazeno vždy. Není zde žádný limit, který by od této povinnosti podnikatele osvobozoval.

Podávání daňového přiznání a Přehledů se tedy ani při vedlejší činnosti nelze vyhnout

Jak už vyplývá i z výše uvedených řádků povinnosti vůči úřadům si musí podnikatelé na vedlejší činnost plnit stejně jako jejich kolegové na činnost hlavní.

I při vedlejší činnosti je tedy nutné odevzdávat včas a správně vyplněné daňové přiznání i Přehledy pro zdravotní pojišťovny a Okresní správu sociálního zabezpečení. Termíny pro odevzdání těchto dokumentů jsou shodné, ať je podnikání pro dotyčného hlavní či vedlejší činností. Stejné jsou pro obě skupiny také sankce, pokud se uvedené povinnosti neplní.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací
Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací
Při podávání přehledu pro ČSSZ je nutné doložení vedlejší činnosti

Při podávání přehledu pro ČSSZ je nutné doložení vedlejší činnosti

Datum článku: 03. 05. 2022

I při podnikání na vedlejší činnost je nutné plnit povinnosti s podnikáním spojené například pravidelné…

Více informací
Nedoplatky vzešlé z přehledů se řeší do osmého dne a přeplatky přijdou do měsíce po podání

Nedoplatky vzešlé z přehledů se řeší do osmého dne a přeplatky přijdou do měsíce po podání

Datum článku: 26. 04. 2022

Nedoplatky nebo naopak případně přeplatky mohou vzniknout kromě daňových povinností taktéž u povinností, vůči…

Více informací