Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Daň z přidané hodnoty je pro státní rozpočet jednou z nejdůležitějších daní. Na správný odvod této daně si musí dávat zejména registrovaní plátci DPH. Registrovaný plátce DPH musí při prodeji zboží či služeb vždy odvést uvedenou daň státu nejen ve správné výši a ve správný čas, ale také správně podle místa plnění. A právě určit správně místo plnění podle příslušných paragrafů nemusí být vůbec snadné.

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadn 2.jpg
Datum článku: 14. 09. 2022

Pravidla pro správné určení místa plnění u DPH stanoví více než 10 paragrafů zákona o DPH, o kterých je třeba vědět a rozlišovat je dle transakce

Místo plnění k dani je zjednodušeně řečeno místo, kde dochází ke zdanění transakce čili k daňovému vypořádání. Z pohledu zákona DPH jde tedy o klíčovou záležitost, která musí být vždy určena přesně a správně podle toho o jakou transakci se jedná.

Místo plnění se určuje podle jiných paragrafů při dodání zboží a jiných při dodání služeb

Místo plnění při dodání zboží se určuje dle § 7 zákona o DPH. Místo plnění při prodeji zboží na dálku určuje § 8a zákona o DPH.

Pokud jde o místo plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu určuje se místo plnění dle ustanovení § 7a zákona o DPH.

Obecná pravidla ohledně stanovení místa plnění při poskytování služeb určuje § 9 zákona o DPH. Jenže k těmto obecným pravidlům ohledně poskytování služeb se váže řada specifických odlišností v dané záležitosti určení místa plnění. Což znamená že:

Při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo ve třetích zemích se určení místa plnění bude řídit § 9a zákona o DPH.

Při poskytnutí služby týkající se nemovité služby je určující § 10 zákona o DPH Při poskytnutí přepravy osob je klíčový § 10a téhož zákona.

U poskytnutí služby v oblasti kultury, zábavy, vědy či vzdělávání místo plnění určuje § 10b. Při poskytnutí stravovací služby a nájmu dopravního prostředku se postupuje dle paragrafů 10 c) a 10 d).

Poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani se postupuje dle § 10f zákona o DPH.

Poskytnutí služby oceňování a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani řeší místo plnění § 10 g.

Poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země se řídí § 10h zákona o DPH a poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani řeší § 10i výše uvedeného zákona.

Náležitosti ohledně místa plnění v případě pořízení zboží z jiného členského státu udává § 11 a při dovozu zboží se věc řídí § 12 zákona o DPH.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací