Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Daň z přidané hodnoty je pro státní rozpočet jednou z nejdůležitějších daní. Na správný odvod této daně si musí dávat zejména registrovaní plátci DPH. Registrovaný plátce DPH musí při prodeji zboží či služeb vždy odvést uvedenou daň státu nejen ve správné výši a ve správný čas, ale také správně podle místa plnění. A právě určit správně místo plnění podle příslušných paragrafů nemusí být vůbec snadné.

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadn 2.jpg
Datum článku: 14. 09. 2022

Pravidla pro správné určení místa plnění u DPH stanoví více než 10 paragrafů zákona o DPH, o kterých je třeba vědět a rozlišovat je dle transakce

Místo plnění k dani je zjednodušeně řečeno místo, kde dochází ke zdanění transakce čili k daňovému vypořádání. Z pohledu zákona DPH jde tedy o klíčovou záležitost, která musí být vždy určena přesně a správně podle toho o jakou transakci se jedná.

Místo plnění se určuje podle jiných paragrafů při dodání zboží a jiných při dodání služeb

Místo plnění při dodání zboží se určuje dle § 7 zákona o DPH. Místo plnění při prodeji zboží na dálku určuje § 8a zákona o DPH.

Pokud jde o místo plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu určuje se místo plnění dle ustanovení § 7a zákona o DPH.

Obecná pravidla ohledně stanovení místa plnění při poskytování služeb určuje § 9 zákona o DPH. Jenže k těmto obecným pravidlům ohledně poskytování služeb se váže řada specifických odlišností v dané záležitosti určení místa plnění. Což znamená že:

Při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo ve třetích zemích se určení místa plnění bude řídit § 9a zákona o DPH.

Při poskytnutí služby týkající se nemovité služby je určující § 10 zákona o DPH Při poskytnutí přepravy osob je klíčový § 10a téhož zákona.

U poskytnutí služby v oblasti kultury, zábavy, vědy či vzdělávání místo plnění určuje § 10b. Při poskytnutí stravovací služby a nájmu dopravního prostředku se postupuje dle paragrafů 10 c) a 10 d).

Poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani se postupuje dle § 10f zákona o DPH.

Poskytnutí služby oceňování a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani řeší místo plnění § 10 g.

Poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země se řídí § 10h zákona o DPH a poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani řeší § 10i výše uvedeného zákona.

Náležitosti ohledně místa plnění v případě pořízení zboží z jiného členského státu udává § 11 a při dovozu zboží se věc řídí § 12 zákona o DPH.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Datum článku: 27. 09. 2022

Režim paušální daně je zjednodušený daňový režim pro malé OSVČ a drobné živnostníky neplátce DPH, jejichž…

Více informací
Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Datum článku: 26. 09. 2022

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní…

Více informací
Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací