Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadné jej určit

Daň z přidané hodnoty je pro státní rozpočet jednou z nejdůležitějších daní. Na správný odvod této daně si musí dávat zejména registrovaní plátci DPH. Registrovaný plátce DPH musí při prodeji zboží či služeb vždy odvést uvedenou daň státu nejen ve správné výši a ve správný čas, ale také správně podle místa plnění. A právě určit správně místo plnění podle příslušných paragrafů nemusí být vůbec snadné.

Místo plnění je pro DPH zásadní, ale nemusí být snadn 2.jpg
Datum článku: 14. 09. 2022

Pravidla pro správné určení místa plnění u DPH stanoví více než 10 paragrafů zákona o DPH, o kterých je třeba vědět a rozlišovat je dle transakce

Místo plnění k dani je zjednodušeně řečeno místo, kde dochází ke zdanění transakce čili k daňovému vypořádání. Z pohledu zákona DPH jde tedy o klíčovou záležitost, která musí být vždy určena přesně a správně podle toho o jakou transakci se jedná.

Místo plnění se určuje podle jiných paragrafů při dodání zboží a jiných při dodání služeb

Místo plnění při dodání zboží se určuje dle § 7 zákona o DPH. Místo plnění při prodeji zboží na dálku určuje § 8a zákona o DPH.

Pokud jde o místo plnění u dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu určuje se místo plnění dle ustanovení § 7a zákona o DPH.

Obecná pravidla ohledně stanovení místa plnění při poskytování služeb určuje § 9 zákona o DPH. Jenže k těmto obecným pravidlům ohledně poskytování služeb se váže řada specifických odlišností v dané záležitosti určení místa plnění. Což znamená že:

Při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo ve třetích zemích se určení místa plnění bude řídit § 9a zákona o DPH.

Při poskytnutí služby týkající se nemovité služby je určující § 10 zákona o DPH Při poskytnutí přepravy osob je klíčový § 10a téhož zákona.

U poskytnutí služby v oblasti kultury, zábavy, vědy či vzdělávání místo plnění určuje § 10b. Při poskytnutí stravovací služby a nájmu dopravního prostředku se postupuje dle paragrafů 10 c) a 10 d).

Poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani se postupuje dle § 10f zákona o DPH.

Poskytnutí služby oceňování a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani řeší místo plnění § 10 g.

Poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země se řídí § 10h zákona o DPH a poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani řeší § 10i výše uvedeného zákona.

Náležitosti ohledně místa plnění v případě pořízení zboží z jiného členského státu udává § 11 a při dovozu zboží se věc řídí § 12 zákona o DPH.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Datum článku: 26. 01. 2023

Založení společnosti s ručením omezeným je díky nedávno nastalé účinnosti změn v příslušném zákoně zase…

Více informací
Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Datum článku: 25. 01. 2023

Poskytnutí pomoci formou darů či peněz je záležitost velmi potřebná i záslužná, a proto je možné si jejím…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací
Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Datum článku: 20. 01. 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní…

Více informací