Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mít současně důchod i mzdu není jen snění

Starobní důchod je sice časem k odpočinku po aktivním životním výkonu, ale pokud v sobě ještě cítíte vitalitu a chuť dál pracovat nebo dokonce zkusit něco zcela nového, nemusíte se hned nechat zařadit na slepou kolej. Pracovat či podnikat a přitom pobírat důchod, to se nevylučuje.

Mít současně důchod i mzdu není jen snění.jpg
Datum článku: 08. 12. 2015

Po dosažení řádného důchodového věku můžete, ale nikoliv musíte odejít do starobního důchodu. Nic automaticky nekončí. Vše záleží hlavně na zdravotním stavu zaměstnance, na tom jak se cítí a na vztazích na pracovišti. Důchodový věk může být pro někoho pouhým úředním termínem, který jej v dosavadní pracovní aktivitě nijak neomezuje a on dále pokračuje v započatém díle. Pro jiného může být starobní důchod naopak vysvobozením. To je ale individuální otázkou každého jedince.
Faktem zůstává, že starobní důchod neomezuje ani ve výdělku, ani v úvazku.

Důchodovou fázi života je dobré promyslet a naplánovat

Jak uvádíme výše, to že zaměstnanec dosáhl důchodového věku, je prosté označení, završení určité životní etapy jedince a jen na jedinci samotném leží rozhodnutí, co bude dál. Stávající pracovní poměr zaměstnance může beze změn pokračovat a dotyčný může pobírat současně důchod i mzdu nebo pobírat pouze mzdu, pobírání důchodu odložit a zvyšovat si jej prací na procenta, nebo stávající pracovní poměr řádně ukončit a odejít do důchodu, případně se i ohlédnout po jiném zaměstnání.
I pracovní poměr zaměstnance důchodce, když se tento rozhodne, že již v práci pokračovat nebude, musí být ukončen podle regulí zákona buďto řádnou výpovědí jedné ze zúčastněných stran, nebo dohodou těchto stran.

Mít své jisté nebo si vylepšovat důchodovou částku

Jak uvádíme v odstavci výše pokud zaměstnanec i po dosažení důchodového věku pokračuje v práci. Může současně pobírat za tuto práci mzdu i čerpat důchod o který požádal a který mu byl vyměřen. Nebo je zde i druhá možnost, že zaměstnanec nadále pracuje pobírá mzdu, o důchod zatím nepožádá, ale prací si vylepšuje jeho měsíční výši pro chvíle až se pro něj rozhodne. Odpracováním každých 90 dní přes hranici důchodového věku si zvyšuje výpočtový základ svého důchodu o více než jedno procento.

I pracující důchodce je poplatník s nárokem na daňové výhody

Pokud důchodce pracuje je i aktivní součástí daňového systému, to jest daně státu odvádí a současně mu též náleží i daňová sleva na poplatníka, která je 24 840 Kč za celý kalendářní rok. Ti kdož jsou v důchodu zaměstnáni, uplatňují základní slevu na poplatníka a jejich hrubá mzda zároveň nepřekročí měsíčně limit 10 290 Kč neplatí daň z příjmu.
Výhodné může být v důchodovém věku i podnikání. Zde totiž opět platí, že pokud hrubý zisk nepřekročí hranici 165 690 Kč na dani z příjmu se neodvádí nic. Na nulové částce mohou pro důchodce zůstat i odvody sociálního pojištění, když se mu výše hrubého zisku vejde do limitu 63 865 Kč a v roce 2016 se tato částka zvýší na 64 813 Kč. Zdravotní pojištění pak důchodce OSVČ odvádět musí, ale odvádí jej ze skutečného zisku nemusí se ohlížet na vyměřovací základ.
I ten kdo si v důchodu bude jen přivydělávat a nebude pracovat po dobu celého roku dostanou svoji základní slevu na poplatníka jak jim náleží ve formě přeplatku na dani po podání přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Při velkém horku na pracovišti musí zaměstnavatel poskytovat i ochranné nápoje

Při velkém horku na pracovišti musí zaměstnavatel poskytovat i ochranné nápoje

Datum článku: 19. 06. 2019

Každý zaměstnavatel musí ze zákona dbát na zajištění maximální ochrany zdraví a života svých zaměstnanců při…

Více informací
Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Datum článku: 18. 06. 2019

Mnoho osob samostatně výdělečně činných si dostatečně jednoznačně neuvědomuje, že platbě zdravotního…

Více informací
Náhrada mzdy v případě neplatného propuštění ze zaměstnání

Náhrada mzdy v případě neplatného propuštění ze zaměstnání

Datum článku: 05. 06. 2019

Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď má zaměstnanec právo se proti uvedenému jednání bránit…

Více informací
Náhrady za ztrátu výdělku při pracovním úrazu jsou vyšší, ale předcházení rizikům zůstává prioritou

Náhrady za ztrátu výdělku při pracovním úrazu jsou vyšší, ale předcházení rizikům zůstává prioritou

Datum článku: 22. 05. 2019

Za poškození zdraví při práci dostávají zaměstnanci v roce 2019 více peněz než v roce předchozím. Větší…

Více informací