Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Název firmy musí být ze zákona nezaměnitelný

Zvolit originální dostatečně výstižný a přitom ze zákona správný název pro nově zakládanou firmu, nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá. Riziko zaměnitelnosti a s tím spojených nepříjemností je poměrně velké.

Název firmy musí být ze zákona ne 2.jpg
Datum článku: 09. 05. 2023

Název je třeba firmě vybrat jedinečný nezaměnitelný z hlediska zákona a zároveň také srozumitelný a zapamatovatelný

Ač to tak nevypadá, vybrat pro svoji firmu správný obchodní název, není zrovna maličkost. Název svému podnikání čili obchodní jméno firmy musí podnikatel volit velmi pečlivě tak, aby uvedené označení vyhovovalo nejen jemu samotnému a bylo přitažlivé pro zákazníky i podnikatelské partnery, ale především tak, aby uvedené pojmenování čili identifikace odpovídala požadavkům stanoveným občanským zákoníkem pro popisovanou záležitost.

Při volbě pojmenování pro své podnikání se podnikatel musí řídit především ustanovením paragrafů 423 a 424 zákona č. 89/2012 Sb., čili občanského zákoníku. V uvedených paragrafech je totiž stanoveno, že obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.§ 424 zde jednoznačně určuje, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě. Je tedy potřeba při volbě obchodního pojmenování firmy myslet na to, že jde o zásadní a jedinečný identifikátor podnikatele a jeho činnosti pro zákazníky a ostatní podnikatelský svět, ale i pro důležité úřady a instituce například finanční úřad, ČSSZ a další instituce, s nimiž podnikatel musí být ve styku a plnit jejich prostřednictvím daňové a jiné povinnosti vůči státu.

Uvedená volba obchodní firmy je tedy kontrolována již při zápisu do obchodního rejstříku a případně také později právě z hlediska nezaměnitelnosti. Kontrolu provádí jednak rejstříkové soudy, ale i notáři při zápisu firmy do obchodního rejstříku. Pokud se při uvedené kontrole zjistí, že se název, který si podnikatel zvolil, zcela shoduje s názvem již existující firmy, nebo že se zvolený název jen drobně odlišuje od názvu již existující jiné obchodní společnosti, tak bude návrh na pojmenování nového subjektu zamítnut. V dané situaci podnikateli nezbývá, než hledat název nový. Pozor problém se zaměnitelností obchodní firmy se nemusí objevit jen na začátku, když jedinec vstupuje jako nováček do podnikatelského světa, ale může přijít kdykoli v průběhu podnikání. Pokud si tedy podnikatel při zakládání firmy nedá pečlivou práci s tím, aby název byl jednoznačně individuální odlišný od ostatních již existujících firem a současně výstižný i zapamatovatelný, může se velmi snadno objevit nepříjemný problém se záměnou.

Problém se zaměnitelností obchodní firmy lze řešit jedině soudně a bývá při tom jiným podnikatelem požadována náhrada škody, odstranění zaměnitelnosti i další satisfakce

Problém s případnou zaměnitelností firmy se tedy může objevit, pokud si podnikatel nedá pozor, nejen v začátku podnikání, ale může podnikateli zkomplikovat život i náhle, kdykoli v průběhu činnosti. Uvedená záležitost se navíc vždy musí řešit za pomoci soudu, který musí individuálně a pečlivě prověřit, zda skutečně jde o zaměnitelnost obchodních firem a pokud ano, pak musí jedině soud rozhodnout o tom, co má být podle práva učiněno pro nápravu situace.

Občanský zákoník pro dané situace stanoví, že ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji poprvé použil. Ten, kdo tedy určité obchodní označení pro své podnikání použije jako první, má právo je používat i nadále.  Druhá strana, která s týmž nebo velmi podobným čili zaměnitelným názvem přišla později, si tedy nejen musí zvolit název jiný, ale musí také druhému podnikateli kompenzovat újmu, kterou zaměnitelnost způsobila.

Uvedená kompenzace spočívá v tom, že strana, která porušila zásadu nezaměnitelnosti, musí:

  • přestat používat označení své firmy (zvolit si označení jiné změnit zápis v rejstříku),
  • poskytnout poškozené protistraně přiměřené zadostiučinění náhradou škody nebo,
  • vydáním bezdůvodného obohacení.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací