Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Poslední měsíc roku 2022 začal odkrajovat ze svých dnů a OSVČ by již měli v nejedné záležitosti myslet na rok 2023. Podnikatelé, kteří jsou účastni na nemocenském pojištění a chtějí, aby jim účast zůstala i v roce 2023, což se rozhodně vyplatí, by se měli pomalu soustředit na úpravu záloh, protože je bude potřeba zvýšit.

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba nav 2.jpg
Datum článku: 02. 12. 2022

Nemocenské pojištění  pro OSVČ bude v roce 2023 o 21 Kč vyšší a je potřeba včas zvednout zálohy

Jak napovídá úvod OSVČ by si měly pomalu promýšlet povinnosti, které je čekají v roce 2023. Vždy včas je třeba upravit nejrůznější povinné i nepovinné platby, které mají pravidelně odcházet již od prvního měsíce roku, aby náhodou nepřišlo nepříjemné překvapení.

Jednou z takových plateb, kde bude potřeba od 1. 1. navýšením upravit částku je i nemocenské pojištění. Částka minimální platby na uvedené pojištění bude od ledna 2023 vyšší o 21 korun, kdo z OSVČ si toto pojistné hradí právě jen v minimální výši, musí v současnosti hrazenou měsíční částku včas upravit. V současnosti je minimální měsíční záloha na toto pojištění 147 Kč. Nová minimální záloha pro rok 2023 bude 168 Kč za každý měsíc v roce.

Změnu zálohy je nutné provést včas tak, aby nová výše zálohy byla zaplacena už za měsíc leden. Záloha na nemocenské pojištění je sice splatná od 1dne do posledního dne kalendářního měsíce za který se platí, ale když se nezaplatí včas nebo je požadované minimum v nesprávné výši pojištění zanikne. I když platba nemocenského pojištění není pro OSVČ povinná, vyplatí se ji přesto mít.

Platba alespoň minimálního nemocenského pojistného jistí podnikatele v nemoci, mateřství, otcovské či při potřebě dlouhodobého ošetřovného

Jak je zmíněno výše účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. OSVČ si tedy pojistné může hradit nebo nemusí. Pokud si však OSVČ dané pojistné nehradí alespoň v minimální měsíční výši, nemá v případě potřeby nárok na dávky, které se z nemocenského pojištění vyplácí. Těmito dávkami jsou kromě nemocenské v případě pracovní neschopnosti, také dávka peněžité pomoci v mateřství, dávka otcovské nebo dávky dlouhodobého ošetřovného při potřebě dlouhodobé péče o nemocné blízké.

Uvedené pojištění lze hradit v minimální výši nebo i ve vyšší částce než je stanovené minimum. Částku, kterou si chce podnikatel na uvedené pojistné odvádět, si může OSVČ do jisté míry sám určit a hradit si na uvedené pojištění částku v rozmezí zákonem stanoveného minimálního a maximálního aktuálního vyměřovacího základu. Minimální pojistné je stanoveno oficiální částkou a vychází z minimálního vyměřovacího základu pro daný rok. V roce 2023 je minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění na částce 8000 Kč. Právě tato částka je proti roku 2022 vyšší, a proto musí být zvýšena i minimální měsíční záloha.

Pokud pojistné na nemocenské pojištění podnikatel neodvádí ve správné, alespoň minimální částce, pravidelně a včas, pojištění zanikne.

Pokud si OSVČ už v roce 2022 na sociální pojištění odvádí měsíčně 168 Kč nebo více, tak na rok 2023 platbu zvyšovat nemusí

Pokud si podnikatel už v roce 2022 odvádí na nemocenské pojištění pravidelně měsíční částku vyšší než povinné minimu čili více než 147 korun může se třeba stát, že částku nebude muset navyšovat, nebo bude navyšovat méně, záleží na tom, o kolik vyšší pojistné platí. Jednoduše řečeno, pokud už si podnikatel i v roce 2022 odvádí na nemocenské pojištění měsíčně 168 Kč nebo více, tak pro rok 2023 nic na uvedené částce nic měnit nemusí. Pokud je však odváděná částka nižší než oněch 168 Kč, změna nutná bude.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
Daňové slevy i odpočty a jak to s nimi bude za rok 2023 a v roce 2024

Daňové slevy i odpočty a jak to s nimi bude za rok 2023 a v roce 2024

Datum článku: 15. 08. 2023

Daňové slevy pomáhají podnikatelům i zaměstnancům platit na daních méně zcela v souladu se zákonem. Jenže…

Více informací