Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Neověřování skutečných majitelů pro povinnou osobu může znamenat milionové pokuty

Neplnění povinností uložených zákonem vždy znamená sankce ve formě často velmi vysokých pokut a platí to i pro záležitost ověřování skutečných majitelů firem, kontrolu povinných zapsaných údajů a hlášení případných nesrovnalostí. Za neplnění povinnosti ověřování skutečných majitelů dle zákona 253/2008 o opatřeních proti praní špinavých peněz hrozí povinné osobě pokuta až 10 000 000 Kč a za neupozornění na nesrovnalosti v evidenci hrozí povinné osobě pokuta od 100 000 do 1 000 000 Kč.

Neověřování skutečných majitelů pro povinnou osobu může znamenat milio 2.jpg
Datum článku: 15. 08. 2022

Povinné osoby si musí ze zákona hlídat a vždy pečlivě ověřovat skutečné majitele firem i hlásit soudům i dalším orgánům případné nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů

O tom, že za neevidování či chyby v evidenci skutečných majitelů, hrozí vysoké pokuty samotným obchodním společnostem a jejich majitelům se na tomto portálu již několikrát psalo. Vysoké pokuty za nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů však ze zákona hrozí také povinným osobám a stejným osobám hrozí sankce i za neověření skutečných majitelů při obchodování s firmami, při poskytování finančních služeb, ale i služeb účetních daňových i jiných, při nichž dochází k operacím s finančními prostředky, které by mohly pocházet z nelegální trestné činnosti či se stát naopak předmětem takové činnosti. Skuteční majitelé firem jsou totiž vždy osobami s rozhodujícím vlivem ohledně fungování společnosti včetně nakládání s finančními prostředky ovlivňování jejich toku a podobně. Každý skutečný majitel tedy může být potencionálně rizikovou osobou, která může zneužít svého vlivu a zacházet s danými prostředky nelegálně. Proto je zde právě zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinným osobám uloženo pečlivě si při jednání se skutečnými majiteli a poskytování služeb ověřovat totožnost skutečného majitele a zjišťovat zda nejde o osobu podezřelou z protizákonného jednání či dokonce osobu již nelegálně jednající.

Klíčovým úkolem povinné osoby je tedy vždy si ověřit totožnost skutečného majitele z údajů v Evidenci skutečných majitelů a dalších důvěryhodných zdrojů úřady vedených rejstříků a zjistit zda nejde o osobu závadnou.

Pokud povinná osoba zjistí, že něco není v pořádku je její povinností informovat o nedostatcích a nesrovnalostech v záznamech nejdříve samotného klienta a požádat jej, aby zařídil řádné doplnění údajů do evidence. Následně musí povinná osoba zkontrolovat, zda k doplnění údajů případně odstranění nesrovnalostí skutečně došlo.

Pokud údaje k ověření totožnosti skutečného majitele chybí a není možné skutečného majitele ověřit, ani poté, kdy byl klient firma, skutečný majitel na nedostatky upozorněn, pak musí povinná osoba nahlásit záležitost soudům a Finančnímu analytickému úřadu.

Za neplnění povinností povinné osobě hrozí vždy sankce ve stovkách tisíc a milionech korun

Z výše uvedeného tedy jednoznačně plyne, že povinná osoba musí vždy pečlivě identifikovat a ověřit totožnost a informace o klientovi, s nímž uzavírá obchodní vztah, poskytuje mu úvěr, půjčku, finanční leasing, zařizuje pro klienta obchodní sídlo, vykupuje pohledávku nebo poskytuje jinou obdobnou službu.

Pokud si povinná osoba neprověří dostatečně totožnost klienta jako skutečného majitele, nebo případně neupozorní odpovědné orgány na nesrovnalosti v evidenci, hrozí jí vždy nemalá pokuta.

Jak je řečeno již v úvodu tohoto článku za neupozornění klienta na chybějící údaje v evidenci skutečných majitelů a dalších rejstřících hrozí pokuta 100 000 Kč až 1000 000 Kč.

Pokud si povinná osoba údaje o skutečném majiteli neověřuje či zanedbá další povinnosti, které jí zákon 253/2008 nebo také jinak řečeno AML zákon ukládá, může jí hrozit pokuta až 10 000 000 Kč.

Kdo je ze zákona onou povinnou osobou?

Celý článek hovoří o vysoké odpovědnosti takzvané povinné osoby. Koho se tedy uvedená povinnost týká, kdo všechno povinnou osobou je?

Povinné osoby jsou všechny fyzické i právnické osoby podnikající i nepodnikající, které mají oprávnění vykonávat kteroukoli z činností uvedených v § 2 zákona č. 253/2008 často uváděného jen od zkratkou AML zákon. Není rozhodující, zda je uvedená vykonávaná činnost menšího či většího rozsahu. Plnit uvedenou povinnost či povinnosti vyplývající z daného zákona musí povinné osoby od chvíle, kdy nastala skutečnost, kvůli níž jsou zákonem považovány za povinnou osobu.

Jak už je naznačeno výše, povinnými osobami jsou například:

realitní makléři a obchodníci s nemovitostmi,

banky, spořitelny, subjekty poskytující půjčky i finanční leasing,

osoby oprávněné ke směnárenské činnosti,

poskytovatelé platebních služeb, ale také,

osoby poskytující účetní služby či daňové poradenství,

obchodníci s použitým zbožím a zastavárny,

organizátoři trhu s investičními nástroji,

osoby vykupující pohledávky a mnoho dalších právnických i fyzických osob uvedených v § 2 výše uvedeného zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorizmu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Datum článku: 30. 05. 2023

Současná doba je v mnoha ohledech vypjatá a nestandardní i z hlediska čekání na vyřízení důchodů. Čekací…

Více informací
Za nesprávně elektronicky podané přiznání mimořádně nebudou pokuty

Za nesprávně elektronicky podané přiznání mimořádně nebudou pokuty

Datum článku: 04. 05. 2023

Finanční správa v roce 2023 nebude mimořádně rozdávat pokuty za špatně podané přiznání k dani z příjmů…

Více informací
Ochranná lhůta pro opozdilce s elektronickým přiznáním je zde i v roce 2023

Ochranná lhůta pro opozdilce s elektronickým přiznáním je zde i v roce 2023

Datum článku: 03. 05. 2023

Všichni, kdo měli do včerejšího dne 2. května 2023 odevzdat povinně elektronicky přiznání k dani z příjmů…

Více informací