Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nepříznivou finanční situaci podniku musí statutární orgán včas zachytit a řešit

Ve světle současného ekonomického klimatu se i nejefektivnější podnik může ocitnout v nepříznivé finanční situaci. Je však klíčové si uvědomit, že i vážný finanční problém je možné řešit minimálním dopadem, pokud jsou signály negativního vývoje identifikovány včas a včasně se začne s řešeným. Zásadní je vědět, že tuto klíčovou odpovědnost na svých bedrech mají členové statutárního orgánu společnosti.

Nepříznivou finanční situaci podniku musí statutární orgán včas zachytit  2.jpg
Datum článku: 03. 11. 2023

Zásadní pro každý podnik je prevence proti úpadku či případně odhalení hrozby v začátcích, což se tuzemským společnostem ne vždy podaří

Bohužel, studie odborníků ukazují, že domácí společnosti často začínají řešit své finanční problémy až v pozdní fázi, kdy jsou již hluboko v dluhové krizi a jediným řešením se stává konkurz a likvidace majetku společnosti za účelem splacení dluhů.

Přitom často stačí málo a k zásadním těžkostem a ztrátám vůbec nemusí dojít. I v případě hrozícího krachu platí, že pokud je problém identifikován a řešen včas, nemusí tragický scénář nastat. Úpadek podniku nemusí nutně signalizovat jeho konec. Existují nástroje, jako je preventivní restrukturalizace, které mohou předejít katastrofálním následkům, pokud jsou využity včas.

Klíčové je vědět, kdo je povinen situaci s největší odpovědností i profesionalitou řešit i co se zákonitě stane, pokud řešení přijde pozdě

Manažeři, kterým je svěřena péče o finanční zdraví společnosti, mohou v případě rychlé reakce využít možnosti reorganizace prostřednictvím preventivní restrukturalizace. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023, která byla nedávno implementována do našeho právního systému, umožňuje takové řešení.

Je však důležité si uvědomit, kdo má na starost finanční zdraví podniku a kdo je odpovědný za včasné odhalení a řešení potenciálního úpadku. Tato závažná odpovědnost leží na statutárních orgánech podniku.

Dle občanského zákoníku jsou členové těchto orgánů povinni pečlivě a odpovědně dohlížet na finanční stav podniku, což zahrnuje pravidelné a preventivní kontroly finanční dokumentace a včasné odhalení hrozících problémů.

Pokud člen statutárního orgánu nesplní své povinnosti a podnik kvůli tomu zkrachuje, může insolvenční soud nařídit vrácení veškerých příjmů a výhod, které z podniku získal a to až za poslední dva roky před zahájením insolvenčního řízení. Soud může také uložit povinnost pokrýt rozdíl mezi celkovými dluhy společnosti a hodnotou majetku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdová účetní by vždy měla mít pojištění odpovědnosti za škodu

Mzdová účetní by vždy měla mít pojištění odpovědnosti za škodu

Datum článku: 16. 06. 2023

I ti nejlepší odborníci ve svém oboru se občas dopustí chyb a týká se to samozřejmě také účetních. Možnost…

Více informací
S obranou před úpadkem by měli nově OSVČ pomáhat znalci, ale je třeba dořešit příslušnou legislativu

S obranou před úpadkem by měli nově OSVČ pomáhat znalci, ale je třeba dořešit příslušnou legislativu

Datum článku: 15. 06. 2023

Preventivní restrukturalizace má být i v ČR zcela novým prostředkem ochrany podnikatelů před úpadkem. Jde o systém…

Více informací
Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací