Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

S obranou před úpadkem by měli nově OSVČ pomáhat znalci, ale je třeba dořešit příslušnou legislativu

Preventivní restrukturalizace má být i v ČR zcela novým prostředkem ochrany podnikatelů před úpadkem. Jde o systém opatření zachycující hrozící úpadek již v samém zárodku a nastartování rychlých protiopatření k jeho odvrácení. Záležitost by měla být významným pomocníkem zejména pro menší a střední OSVČ a s problémy by jim měli pomáhat znalci, aby se tak mohlo dít, je nutné k této problematice ještě vypilovat příslušnou legislativu.

S obranou před úpadkem by měli nově OSVČ pomáhat znalci, ale je třeba dořešit příslušn 2.jpg
Datum článku: 15. 06. 2023

Preventivní restrukturalizace jako nový nástroj ochrany podnikatelů před úpadkem je sice již vládou schválena, ale aby to byl skutečný pomocník, jsou potřeba znalci i dořešení nejasností příslušného zákona

O tom, že tuzemská vláda již před několika měsíci schválila nový nástroj k ochraně podnikatelů před úpadkem, se již na tomto portále psalo. Preventivní restrukturalizace, tak se uvedená novinka nazývá, má pomáhat podnikatelům řešit problém hrozícího úpadku hned od fáze prvních náznaků a hned zahájit kroky k zažehnání této hrozby. Proces má probíhat přibližně, tak že OSVČ si za pomoci odborníků vytvoří restrukturalizační plán, podle kterého následně postupuje a paralelně s tím vyjednává o svých krocích s věřiteli.

Preventivní restrukturalizace by měla podnikateli z problémů pomoci i v případech, kdy se vyjednávání s věřiteli příliš nedaří. Pokud se totiž hrozící finanční problém začne promyšleně  řešit hned v zárodku, většinou se podaří jej zvládnout a nepřeroste v bankrot.

Uvedený nástroj ochrany podnikatele před bankrotem již s úspěchem pomáhá podnikatelům například v Německu, Nizozemsku i dalších vyspělých zemích a jako účinný jej k řešení špatné finanční situace podnikatelů jej vnímá také EU.

Jak je tedy řečeno výše Vláda ČR schválila příslušný návrh zákona, aby preventivní restrukturalizace mohla před úpadkem chránit také české podnikatele. Poslanecká sněmovna v současnosti řeší začlenění uvedeného nástroje do pravidel tuzemského právního řádu, tak, aby byl skutečně účinný a sloužil svému účelu.

Aby nástroj mohl skutečně efektivně sloužit, počítá se s tím, že při restrukturalizačním procesu budou podnikatelům pomáhat také znalci. Znalci by měli pomáhat buď na žádost samotného podnikatele, nebo na žádost soudu. Problém je však v tom, že současné nastavení legislativy soudům umožňuje volit si uvedené odborníky jen ze seznamu znaleckých ústavů, kde je daných odborníků nedostatek a je tedy potřeba okruh možného výběru znalců rozšířit.

Další nutností, kterou je potřebné dořešit je legislativní zpřesnění úkolu znalce v daném procesu. Soudy by se znalcem měly předem projednat pravidla zadání znaleckého posudku i lhůtu pro podání tohoto posudku. Taková návazná spolupráce by měla v insolvenčních záležitostech i nyní, ale často se tak nepostupuje a následně vznikají komplikace. Popsané nedostatky je tedy nutné ještě z hlediska legislativy dořešit, aby podnikatelé mohli mít opravdu funkční moderní ochranu před bankrotem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací