Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nezabavitelné částky dlužníka budou od května fyzicky 2022 opět vyšší

Prudce rostoucí inflace a s tím spojené zvýšení životního minima od 1. dubna 2022 se pochopitelně promítne do nezabavitelných částek příjmů dlužníka s exekucí. Nezabavitelné částky na dlužníka i vyživovanou osobu se v roce 2022 znovu od ledna již podruhé mění a je třeba na to myslet při provádění srážek ze mzdy.

Nezabavitelné částky dlužníka budou od května fyzicky 2022 2.jpg
Datum článku: 19. 04. 2022

Zvýšení nezabavitelných částek dlužníci pocítí až v květnu, čili až se po zvýšení životního minima zúčtují mzdy za duben

Rok 2022 je mnohem náročnější, než předchozí léta i pro účetní. Uvedení odborníci a odbornice si musejí ještě více hlídat měnící se pravidla. Poklidný rytmus, při němž největší změny přišly se začátkem roku, a poté život šlapal poměrně poklidně v zajeté koleji, co se týče nejrůznějších výpočtů dávek, srážek a podobných záležitostí v roce 2022 rozhodně neplatí.

Jak je naznačeno výše neobvykle prudké tempo inflace si žádá mnohem častější změny právě ve výpočtech  mezd i dalších příjmů a dávek a na to vázaných srážek ze mzdy. Již druhá změna během prvních několika měsíců roku 2022 tedy nastává u výpočtu nezabavitelných částek dlužníků s exekucemi na mzdu či důchod.

Nezabavitelné částky dlužníka, tedy částky, které musí dlužníkovi po sražení zůstat, se zvýšily nejen v lednu, ale znovu mimořádně i od 1. dubna 2022. Dubnová změna nastala z důvodu zvýšení životního minima a také zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ke zvýšení životního minima dochází nepravidelně, vždy když růst životních nákladů dosáhne či překročí za určité zákonem stanovené období určitý limit. A právě prudká inflace a s ní související zdražování potravin, energií i všech dalších základních životních potřeb si vynutila právě ono zvýšení životního minima. K předchozímu zvýšení uvedené základní dávky na životní potřeby došlo před dvěma lety v dubnu 2020.

Jak je zde taktéž uvedeno výši nezabavitelných částek dlužníka ovlivňuje vždy ještě částka normativních nákladů na bydlení na jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Výše uvedených normativních nákladů na bydlení se pro rok 2022 zvýšila standardně k 1. lednu. S dalším mimořádným navýšením této částky v roce 2022 je situace poněkud nejasná, protože je zde rozdílný výklad mezi Ministerstvem spravedlnosti a soudů ohledně toho jak se má či nemá toto mimořádné navýšení promítnout no nezabavitelné částky.

Z důvodu této nevyjasněné situace zde uvedeme nezabavitelné částky s dubnovým navýšením životního minima bez mimořádné úpravy normativu na bydlení. Jisté tedy je, že nezabavitelná částka na dlužníka jednotlivce i nezabavitelná částka na osobu či osoby vyživované dlužníkem bude už v květnové výplatě vyšší. Zvýšení životního minima se poprvé týká dubnových příjmů mezd či důchodů, které jsou však vypláceny až v měsíci květnu. V měsíci dubnu dostává dlužník mzdu účtovanou za březen a změna, která má účinnost od, 1. dubna, se zde tudíž logicky ještě odrážet nemůže.

Nezabavitelná částka na dlužníka stoupne o 292,5 Kč měsíčně a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu vzroste o 97,5 Kč

Je tedy jasné, že mimořádně zvýšené životní minimum nechá dlužníkům v exekucích od května 2022 z příjmů více. Nezabavitelná částka na samotného dlužníka čili povinného bude nově 8 298,75 Kč měsíčně. Nezabavitelná částka na každou osobu dlužníkem vyživovanou je od 1. dubna 2022 vyšší o 97,5 Kč než dříve, a tedy činí celkem 2766,25 Kč.

Celkovou nezabavitelnou částku dlužníka vždy tvoří součet všech nezabavitelných částek, které náleží

Opět připomínáme, že celková nezabavitelná částka je u každého dlužníka jiná a záleží na individuální situaci, zejména na tom zda dlužník vyživuje nějakou další osobu, která s ním sdílí společnou domácnost a s níž je povinný příbuzensky spjat manželstvím či rodičovstvím. Nezabavitelnou částku je možné uplatnit na manžela/manželku povinného či nezaopatřené děti ve společné domácnosti.

Celková nezabavitelná částka dlužníka, která musí povinnému po sražení exekučních nároků zůstat, je součet nezabavitelné částky na dlužníka plus všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Na manžela/manželku se započítává jedna třetina z nezabavitelného příjmu povinného i v případě že manžel či manželka mají vlastní příjem. Na dítě, které vyživují společně manželé, se započítává jedna třetina nezabavitelné částky každému z manželů zvlášť, pokud jsou exekuční srážky mzdy prováděny u obou manželů.

Součet všech nezabavitelných částek povinného jedince se na konci vždy zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Zvyšuje se také částka, nad kterou se z příjmu sráží bez omezení

V případě exekučních srážek z příjmu je zde ještě jeden zásadní limit. Tímto limitem je částka, od které se příjem sráží bez omezení. I tato cifra se uvedeným mimořádným zvýšením životního minima od dubna 2022 mění, nově také vzroste z 21 350 na 22 130 Kč. Pokud tedy dlužníkovi z čistého příjmu zbývá po odečtení všech nezabavitelných částek životního minima a standardní částky normativu na bydlení na osobu něco nad 22 130 Kč zbývá, tak už se dané příjmy sráží celé ve prospěch dluhu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

K vypořádání dluhu nezbytně musí věřitel poskytnout dlužníkovi údaje pro platbu

K vypořádání dluhu nezbytně musí věřitel poskytnout dlužníkovi údaje pro platbu

Datum článku: 07. 09. 2022

Vypořádávání dluhu nebývá nikdy příjemná záležitost a většinou sebou nese i nepříliš dobré vztahy mezi…

Více informací
Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022  vyšší

Cestovní náhrady pro tuzemské služební cesty jsou od 20 srpna 2022 vyšší

Datum článku: 22. 08. 2022

Zaměstnavatelé, kteří v těchto dnech tedy po 20 srpnu 2022 vysílají zaměstnance na tuzemské služební cesty, musí…

Více informací
Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Insolvence přitahuje často méně než exekuce i když by to mělo být opačně

Datum článku: 29. 07. 2022

I když je insolvence zákonným způsobem, jak se trvale zbavit dluhů, není dlužníky ani zdaleka využívána tolik, jak…

Více informací
Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Nezabavitelné minimum v exekuci je od července 2022 opět vyšší

Datum článku: 21. 07. 2022

Inflační veletoče a neustálý prudký nárůst cen znovu od července 2022 změnily výši nezabavitelného minima pro…

Více informací