Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nová databáze rozsudků by měla prospět laikům i soudům

K mnoha seznamům, rejstříkům a databázím, které laikům přináší vysvětlení důležité problematiky z nejrůznějších oborů, přibude od července zcela nová Databáze rozsudků nižších soudů.

Nová databáze rozsudků by měla prospět lai 2.jpg
Datum článku: 22. 06. 2022

Nová databáze rozsudků okresních a krajských soudů má zvýšit právní gramotnost veřejnosti a zefektivnit i práci soudů

Právo by pro veřejnost nemělo zůstávat jen nesrozumitelnou změtí paragrafů, ale naopak je nutné právní vědomí veřejnosti neustále dostupným způsobem rozšiřovat a prohlubovat, aby i laik si mohl zjistit, jak jednotlivé soudy postupují při rozhodování konkrétních záležitostí například rozvodů. Všechny popsané důvody vedou k tomu, že se od 1. července 2022 široké veřejnosti zpřístupní nová databáze soudních rozhodnutí na webu rozhodnuti.justice.cz. Lidé tak budou moci nahlédnout do rozhodování i krajských a okresních soudů, což zatím možné nebylo. Dosud se mohla veřejnost seznámit jen s rozsudky nejvyššího či Ústavního soudu a to ještě jen v některých záležitostech.

Už od prosince 2020 spustilo Ministerstvo spravedlnosti testovací verzi zveřejňování rozsudků právě i krajských a okresních soudů, protože zdaleka ne všechny záležitosti, o nichž se lidé potřebují informovat, doputují vždy až k nejvyšším soudům. Od 1. července 2022 se v mnohem širším provedení databáze otevře široké veřejnosti.

Občané si budou moci buď podle spisové značky, právního předpisu, jména soudce či jen klíčových slov problematiky najít rozsudek, který je zajímá a přečíst si jak bylo rozhodnuto, jaké jsou v daném případě možnosti použití opravných prostředků, kdo případ rozhodoval i další záležitosti.

Popisovaná novinka však nebude rozšiřovat jen obzory široké veřejnosti, ale bude pomáhat i samotným právníkům, kterým zvýší přehled v soudní praxi. Umožní jim porovnávat postupy a v případě komplikované věci si rychle zjistit, zda a případně jak danou záležitost řešil už někdo jiný jinde. To, že rozsudky bude mít k dispozici veřejnost, bude soudce možná více motivovat, aby při rozhodování postupovali ještě pečlivěji, ale současně bez protahování záležitosti.

Okruh zveřejňovaných rozsudků bude velmi široký, i když je třeba zdůraznit, že přece jen všechny rozsudky se zveřejňovat nebudou moci. To co se z jednotlivých agend čili okruhů zveřejňovat bude, určí samo ministerstvo příslušnou vyhláškou.

Samozřejmostí je zajištění anonymity a ochrany osobních údajů

Uvedená záležitost samozřejmě nastavuje otázku, jak bude v dané problematice zabezpečena ochrana osobních údajů, protože ať už se jedná o soudní spor jakéhokoli charakteru, vždy bude obsahovat citlivé údaje. Vyhláška, která fungování uvedené databáze bude provázet, jednoznačně určuje, co musí být rozsudků vždy před zveřejněním odstraněno. Kromě jmen, adres a rodných čísel to musí být i čísla bankovních účtů nebo třeba IP adresy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací