Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Při podnikání musí podnikatel finančnímu úřadu nahlásit i to, když má v nějakém zdaňovacím období z podnikatelské činnosti nulové příjmy.

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu 2.jpg
Datum článku: 27. 03. 2023

Nahlášení nulových příjmů z podnikání lze udělat prostřednictvím daňového přiznání nebo čestným prohlášením

V podnikání se daří někdy lépe jindy hůře. Nejednou může klidně nastat situace, že za zdaňovací období OSVČ nemá z podnikatelské činnosti příjmy vůbec žádné a nemá ani daňovou ztrátu, ale s podnikáním nekončí. Jak se v takovém případě chovat k povinnosti podání daňového přiznání k dani z příjmů?

Vždy pokud je jedinec veden ve spisech finančního úřadu, zdravotní pojišťovny i ČSSZ jako podnikatel, musí  plnit všechny povinnosti vůči těmto institucím z podnikání plynoucí ať příjmy má či nemá. Povinnosti vůči jmenovaným podnikatel má jak při podnikání na hlavní činnost, tak i při činnosti vedlejší. K těm nezákladnějším podnikatelským povinnostem, pokud se nejedná o podnikání v režimu paušální daně, patří i nutnost pravidelně podávaného přiznání.

Jak je řečeno výše občas může nastat i situace, kdy jsou příjmy nulové. A také o nulových příjmech je třeba vždy informovat finanční úřad. Uvedenou informaci může podnikatel úřadu dát prostřednictvím podání daňového přiznání nebo čestného prohlášení o nulových příjmech.

Prohlášení o nulových příjmech se podává běžnou písemnou zprávou a podnikatel si jej formuluje sám

Při nulových příjmech z podnikání tedy podnikatel nemusí podávat kvůli těmto příjmům daňové přiznání, ale musí tuto situaci finančnímu úřadu ohlásit. Takové ohlášení musí mít formu písemné zprávy.

Kromě toho, že oznámení o nulových příjmech musí být písemné, nestanoví zákon žádné parametry jak má tato písemnost vypadat. Podnikatel si tedy zprávu o nulových příjmech sestavuje sám. Nejlépe je pro daný účel zvolit čestné prohlášení, v němž podnikatel uvede své identifikační údaje, prohlášení, že za předmětné zdaňovací období neměl žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti podléhající dani a zprávu podepíše.

Ani v roce 2023 není zatím stanoveno, že by výše uvedené čestné prohlášení muselo být odesláno elektronicky. To znamená, že může být finančnímu úřadu zasláno i prostřednictvím běžné pošty nebo doručeno na finanční úřad osobně. Pokud podnikatel zvolí elektronickou cestu, pak je asi dobré volit odeslání datovou schránkou, kdy je zpráva opatřena identifikačními údaji datové schránky a je tudíž jednoznačně potvrzena identita podnikatele.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu je třeba odevzdat v dubnu a ten pro ČSSZ do 1. srpna 2023

Povinnosti podat Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ se podnikatel vyhnout nemůže, ani pokud má za předchozí zdaňovací období nulové příjmy i výdaje a nemusí podávat daňové přiznání. Pokud podnikání není zrušeno či pozastaveno, přehledy je nutné podávat vždy. Na uvedeném se nic nemění ani v roce 2023.

Pokud tedy podnikatel měl za rok 2022 nulové příjmy i výdaje a finančnímu úřadu v roce 2023 pouze tyto nulové příjmy oznámí čestným prohlášením, tak povinnosti ohledně podání přehledů musí splnit jak vůči zdravotní pojišťovně tak i ČSSZ respektive OSSZ v termínech k tomu určených.

Přehled pro zdravotní pojišťovny je při nulových příjmech z podnikání potřeba obvykle odevzdat už do 8, dubna. V roce 2023 je nutné povinnost splnit do 11. dubna. Termín se posouvá kvůli velikonočním svátkům a na podání je tudíž o pár dní více času.

Na odevzdání přehledu příslušné OSSZ mají podnikatelé s nulovými příjmy čas až do 1. srpna 2023.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací
Memorandum o zajištění služeb finančních úřadů v obcích, kde byly úřady zrušeny

Memorandum o zajištění služeb finančních úřadů v obcích, kde byly úřady zrušeny

Datum článku: 10. 11. 2023

Lidé v obcích, kde byly v červenci 2023 zrušeny finanční úřady, nezůstanou v obdobích podávání daňových…

Více informací
Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Při podnikání nebo zaměstnání na mateřské je zásadní vědět, co se smí a co ne

Datum článku: 03. 11. 2023

Peněžitá pomoc v mateřství, známá také jako mateřská, představuje kompenzaci příjmů v období několika týdnů…

Více informací
Přehledy nemusí být ani v roce 2023 nutně podány elektronicky

Přehledy nemusí být ani v roce 2023 nutně podány elektronicky

Datum článku: 28. 07. 2023

Předkládání přehledů o příjmech a výdajích za uplynulý rok je nezbytnou součástí každoroční povinnosti…

Více informací