Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Digitalizace a elektronizace nejrůznějších i velmi zásadních dokumentů je stále častější, a proto je také potřeba, aby uvedená dokumentace byla opatřována úředně ověřeným elektronickým podpisem stejně, jako je tomu při ověřování vlastnoručního podpisu na listinách běžných. Od 1. července 2022 již elektronické ověření elektronického podpisu možné bude.

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronick 2.jpg
Datum článku: 29. 06. 2022

Úředně ověřený podpis obecně je nezbytný v mnoha situacích

Bez úředně ověřeného podpisu čili legalizace podpisu se již dlouhou dobu ani běžný člověk neobejde při mnoha úkonech. Úředně ověřený podpis nesmí chybět na nejrůznějších darovacích či kupních smlouvách, při zápisu do katastru nemovitostí, při zakládání společnosti s ručením omezeným, při dědickém řízení, rozvodu i jinde. Úřední ověření podpisu je stvrzením, že dokument byl podepsán před správním orgánem nebo byl podpis na listině uznán před úředním orgánem, notářem či advokátem uznán za vlastní. To znamená, že inkriminovaný dokument nese skutečně podpis podepsané osoby.

Pozor ověřením podpisu se nijak nepotvrzuje, nezaručuje správnost ani pravdivost údajů v podepsané listině uvedených. Ověření se vždy týká jen samotného podpisu jako takového

Od 1. 7. 2022 už bude ze zákona možné mít úředně ověřený i elektronický podpis na elektronickém dokumentu

Jak je řečeno v úvodu, elektronizace a digitalizace je stále více běžnou součástí života jedince a elektronickou podobu včetně elektronického podpisu má dnes mnoho zásadních dokumentů a stále více dokumentů tuto podobu mít bude. Z uvedeného důvodu dochází od 1. července 2022 k účinnosti důležitého ustanovení v zákoně o právu na digitální služby a toto ustanovení umožňuje provedení úředního ověření elektronického podpisu na písemnosti v elektronické podobě.

Úřední ověření elektronického podpisu budou moci provádět notáři, advokáti nebo úřady se službou CzechPoint

Samozřejmostí je, že elektronický dokument se k ověření legalizaci elektronického podpisu bude ověřujícímu zasílat v elektronické podobě již podepsaný ve formátu PDF/A. Ověření podpisu bude možné u všech typů elektronických podpisů, tedy u uznávaného, zaručeného i prostého podpisu.

Ověření bude mít podobu elektronické ověřovací doložky doplněné kvalifikovaným časovým razítkem, které budou spojeny s ověřovaným podpisem

Ať už bude proces ověření elektronického podpisu provádět notář, advokát, či úředník na CzechPointu, ověření bude probíhat vždy tak, že se k zaslanému elektronickému podpisu připojí ověřovací doložka podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem toho, kdo ji vystavil a k tomu se připojí kvalifikované časové razítko. Samozřejmě i kvalifikované časové razítko má elektronickou podobu.

Ověření elektronického podpisu bude možné za fyzické identifikace podepisující osoby i bez fyzické identifikace. Fyzická identifikace znamená, že se osoba přímo prokáže notáři, advokátovi nebo úředníkovi, kteří ověření provádí, identifikačním dokladem totožnosti, to znamená občanským průkazem nebo pasem.

Pokud bude proces probíhat bez fyzické identifikace podepisujícího, bude nutná identifikace elektronická. V případě elektronické identifikace bude vyžadována vysoká úroveň této identifikace a tu většina běžně používaných prostředků elektronické identity včetně bankovní identity zatím nemá. Uvedenou vysokou úroveň zatím dává jen elektronický občanský průkaz s čipem. Tuto elektronickou identifikaci je možné provést i uznávaným elektronickým podpisem dané osoby, pokud je možné v registru obyvatel či na portálu veřejné správy ověřit, že předmětný uznávaný elektronický podpis patří právě podepisujícímu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací