Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronického podpisu

Digitalizace a elektronizace nejrůznějších i velmi zásadních dokumentů je stále častější, a proto je také potřeba, aby uvedená dokumentace byla opatřována úředně ověřeným elektronickým podpisem stejně, jako je tomu při ověřování vlastnoručního podpisu na listinách běžných. Od 1. července 2022 již elektronické ověření elektronického podpisu možné bude.

Od července 2022 bude možné úřední ověření elektronick 2.jpg
Datum článku: 29. 06. 2022

Úředně ověřený podpis obecně je nezbytný v mnoha situacích

Bez úředně ověřeného podpisu čili legalizace podpisu se již dlouhou dobu ani běžný člověk neobejde při mnoha úkonech. Úředně ověřený podpis nesmí chybět na nejrůznějších darovacích či kupních smlouvách, při zápisu do katastru nemovitostí, při zakládání společnosti s ručením omezeným, při dědickém řízení, rozvodu i jinde. Úřední ověření podpisu je stvrzením, že dokument byl podepsán před správním orgánem nebo byl podpis na listině uznán před úředním orgánem, notářem či advokátem uznán za vlastní. To znamená, že inkriminovaný dokument nese skutečně podpis podepsané osoby.

Pozor ověřením podpisu se nijak nepotvrzuje, nezaručuje správnost ani pravdivost údajů v podepsané listině uvedených. Ověření se vždy týká jen samotného podpisu jako takového

Od 1. 7. 2022 už bude ze zákona možné mít úředně ověřený i elektronický podpis na elektronickém dokumentu

Jak je řečeno v úvodu, elektronizace a digitalizace je stále více běžnou součástí života jedince a elektronickou podobu včetně elektronického podpisu má dnes mnoho zásadních dokumentů a stále více dokumentů tuto podobu mít bude. Z uvedeného důvodu dochází od 1. července 2022 k účinnosti důležitého ustanovení v zákoně o právu na digitální služby a toto ustanovení umožňuje provedení úředního ověření elektronického podpisu na písemnosti v elektronické podobě.

Úřední ověření elektronického podpisu budou moci provádět notáři, advokáti nebo úřady se službou CzechPoint

Samozřejmostí je, že elektronický dokument se k ověření legalizaci elektronického podpisu bude ověřujícímu zasílat v elektronické podobě již podepsaný ve formátu PDF/A. Ověření podpisu bude možné u všech typů elektronických podpisů, tedy u uznávaného, zaručeného i prostého podpisu.

Ověření bude mít podobu elektronické ověřovací doložky doplněné kvalifikovaným časovým razítkem, které budou spojeny s ověřovaným podpisem

Ať už bude proces ověření elektronického podpisu provádět notář, advokát, či úředník na CzechPointu, ověření bude probíhat vždy tak, že se k zaslanému elektronickému podpisu připojí ověřovací doložka podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem toho, kdo ji vystavil a k tomu se připojí kvalifikované časové razítko. Samozřejmě i kvalifikované časové razítko má elektronickou podobu.

Ověření elektronického podpisu bude možné za fyzické identifikace podepisující osoby i bez fyzické identifikace. Fyzická identifikace znamená, že se osoba přímo prokáže notáři, advokátovi nebo úředníkovi, kteří ověření provádí, identifikačním dokladem totožnosti, to znamená občanským průkazem nebo pasem.

Pokud bude proces probíhat bez fyzické identifikace podepisujícího, bude nutná identifikace elektronická. V případě elektronické identifikace bude vyžadována vysoká úroveň této identifikace a tu většina běžně používaných prostředků elektronické identity včetně bankovní identity zatím nemá. Uvedenou vysokou úroveň zatím dává jen elektronický občanský průkaz s čipem. Tuto elektronickou identifikaci je možné provést i uznávaným elektronickým podpisem dané osoby, pokud je možné v registru obyvatel či na portálu veřejné správy ověřit, že předmětný uznávaný elektronický podpis patří právě podepisujícímu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Práce přesčas nemusí být nařízena písemně, ale jinak má pravidla striktní

Datum článku: 29. 07. 2022

Práce přesčas je zvláště v letních měsících situací tu a tam potřebnou na každém pracovišti. Zaměstnavatel…

Více informací
Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Datum článku: 28. 07. 2022

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna…

Více informací
Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Vedení účetnictví se v určitých situacích v podnikání vyhnout nedá

Datum článku: 25. 07. 2022

Začínajících podnikatelů v poslední době příliš nepřibývá, trend je spíše opačný. Důvodem této…

Více informací
Přísnější pravidla pro podnikání s energiemi již od července 2022 pomáhají v boji proti podvodníkům

Přísnější pravidla pro podnikání s energiemi již od července 2022 pomáhají v boji proti podvodníkům

Datum článku: 14. 07. 2022

Již půl roku mohou spotřebitelé snáze a bez sankce vypovědět smlouvu se zprostředkovateli energií a od července…

Více informací