Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odchod do důchodu je třeba předem promyslet a připravit si důležité doklady

Odchod do starobního důchodu patří bezesporu k velmi důležitým mezníkům života, který je důležité nepodcenit, ale naopak se předem připravit na to, že bude nutné v dané věci vyřídit nějakou tu administrativu.

Odchod do důchodu je třeba předem promyslet a  2.jpg
Datum článku: 08. 06. 2021

Na odchod do důchodu je třeba se připravit i po stránce administrativní a pomoci v tom může i Příručka budoucího důchodce pro rok 2021

Odchod do starobního případně i předčasného starobního důchodu je jednou z etap lidského žití, která přirozeně potká většinu ekonomicky aktivních osob. Každý komu se blíží důchodový věk nebo se třeba chystá do důchodu předčasného, by si měl uvedenou záležitost dopředu alespoň trochu promýšlet nejen z hlediska dalších plánů a všeobecné další životní perspektivy, ale také z hlediska toho co je nutné pro odchod do důchodu udělat administrativně, protože důchod nepřijde sám od sebe, ale vždy je nutné o něj požádat.

Většina lidí přinejmenším tuší, že odejít do starobního nebo případně předčasného důchodu nelze jen tak, kdykoli z vlastního rozhodnutí  bez předchozího oznámení zaměstnavateli a žádosti o důchod jako finanční podporu do dalšího života a dalších s tím spojených kroků.

Jak je řečeno výše o důchod, jako takový si každý musí oficiálně požádat ČSSZ. O starobní, ale třeba i předčasný důchod je možné požádat vždy buď po dosažení zákonem stanovené hranice pro důchodový věk, nebo v případě předčasného důchodu několik let před dosažením řádného důchodového věku. A je zde i další podmínka. Pro nárok na starobní důchod je vždy potřeba mít splněnu dobu odváděného zákonného pojištění, čili mít odpracován zákonem stanovený počet let. Bez splnění popsaných náležitostí, bude žádost o důchod zamítnuta.

Ještě před podáním žádosti o důchod je důležité si ledacos ověřit

Pokud se tedy zaměstnanci blíží důchodový věk a odváděl si pravidelně zákonem stanovené pojistné, může si podat žádost o starobní důchod, nebo v případě, že chce odejít do penze ještě dříve, než dosáhne důchodového věku, může si podat žádost o důchod předčasný.

Ovšem, protože nikdo nemůže vždy vědět úplně vše, zvláště v důležitých věcech určovaných zákonem, kterou důchod bezpochyby je, a kde nejednou dochází ke změnám, proto je dobré se ohledně důchodu vždy informovat a upřesnit si některé věci ještě před vlastním podáním žádosti.

Je dobré si vždy ověřit, jaká je aktuálně platná hranice pro důchodový věk, protože i tento údaj se mění a jak víme ohledně toho, aby mělo smysl žádost o starobní důchod podávat, jde o jeden z údajů nejzásadnějších. Samozřejmě důležité je ověřit si i druhou klíčovou záležitost, tj. jakou dobu pojištění je nutné aktuálně pro nárok splňovat.

Nejen před odchodem do důchodu, ale i v dobách předchozích je dobré mít přehled o tom, jaké doby pojištění má ČSSZ evidovány, tedy jak zaměstnavatelé plní či nedej bože neplní odvodové povinnosti, protože právě to je dalším pilířem k nároku na důchod. Před odchodem do důchodu, ale i jindy si každý občan může pravidelně jednou za rok požádat o zaslání Osobního listu důchodového pojištění. O uvedenou dokumentaci si může každý požádat zdarma na ČSSZ. Náhled do uvedených záležitostí může mít dnes občan pravidelně i elektronicky.

Před podáním žádosti o důchod je vždy také třeba obstarat si doložení pojistných dob, které ČSSZ evidovány nemá, jde o takzvané náhradní doby pojištění, za dobu, kdy byl zaměstnanec či zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené, pečoval či pečovala o osobu s postižením závislou na péči druhých, konal vojenskou službu, atd., i tyto doby se do pojištění započítávají.

Předem je dobré si promyslet také to, jakým způsobem bude chtít žadatel důchod dostávat. Zda si jej nechá zasílat na vlastní účet, případně na společný účet s manželem/manželkou případně zda má být důchod zasílán poštou.

Pomocníkem při zařizování uvedených věcí může být Příručka budoucího důchodce.

Samotné podání žádosti pak musí být vždy podloženo a doloženo příslušnými doklady

Většina žádostí se neobejde bez doložení situace a nároku a o žádosti o důchod to samozřejmě platí také.

Žádost o důchod je nutné podávat na Okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště žadatele a k žádosti je třeba doložit:

  • občanský průkaz žadatele,
  • doklady o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci a doklady o výše zmíněných náhradních dobách, tedy doklady o výchově dětí, péči o postižené blízké, doklady o výkonu vojenské služby a u některých ročníků i doklady o studiu,
  • bankou potvrzený tiskopis žádosti o zřízení výplaty důchodu poukazem na účet. Více zde.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Datum článku: 10. 03. 2023

Současná mladá generace to skutečně nebude mít ohledně starobního důchodu vůbec snadné třeba i proto, že se jí…

Více informací
Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Datum článku: 02. 03. 2023

Také důchodci v předčasném starobním důchodu se někdy nevyhnou podání přiznání k dani z příjmů fyzických…

Více informací
Zvýšení důchodů od června 2023 bude nižší, než se původně plánovalo

Zvýšení důchodů od června 2023 bude nižší, než se původně plánovalo

Datum článku: 21. 02. 2023

Důchodci, kteří očekávali, že jim plánované červnové zvýšení důchodů více vykompenzuje stále rostoucí…

Více informací
Zamýšlené zvýšení sociálních odvodů pro živnostníky ublíží podnikání

Zamýšlené zvýšení sociálních odvodů pro živnostníky ublíží podnikání

Datum článku: 20. 02. 2023

Vláda se zoufale snaží sehnat potřebné chybějící prostředky do státního rozpočtu. Jedním z kroků, který by…

Více informací