Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odchodu do starobního důchodu rok 2022 nastavuje příznivější podmínky než rok 2023

Odchod do starobního či předčasného důchodu je po mnoha stránkách zásadní záležitost, kterou se vždy vyplatí promyslet a načasovat na správný okamžik. Ono správné načasování totiž také může dosti podstatně ovlivnit výši důchodu, což ve vysoké míře platí právě pro roky 2022 a 2023. Kdo má odchod do důchodu za dveřmi měl by popřemýšlet a odejít do penze možná ještě v roce 2022.

Odchodu do starobního důchodu rok 2022 nastavuje příznivější podmínky  2.jpg
Datum článku: 13. 10. 2022

Rok 2022 dává při odchodu do starobního či předčasného důchodu díky kombinaci několika vlivů šanci na vyšší důchod než rok 2023

Jak prozrazuje úvod článku, odchod do důchodu se vyplatí vždy pečlivě promyslet z mnoha nejrůznějších úhlů. Zejména je dobré se soustředit a případně se i poradit s odborníky na ČSSZ, kdy do důchodu odejít, aby výše vyplácené částky byla ta nejvýhodnější možná, jakou lze v konkrétní aktuální situaci získat.

Podmínky pro výpočet důchodu v konkrétním roce totiž vždy ovlivňuje celá řada nejrůznějších faktorů plynoucích z aktuální situace či situací což znamená, že podmínky v žádném roce nejsou zcela shodné s podmínkami v roce předchozím či následujícím. Uvedené se samozřejmě někdy zřetelněji a jindy méně zřetelně promítá i do výše důchodu ať už řádného starobního, nebo důchodu předčasného. A rok 2022 navzdory všem peripetiím, které přináší, dává odchodu jak do řádného důchodu, tak předčasného lepší podmínky, než rok 2023.

Samozřejmě i v roce 2022 a 2023 platí, že klíčovými záležitostmi pro odchod do řádného starobního důchodu je dosažení důchodového věku a získání potřebné doby hrazeného důchodového pojištění čili alespoň 35 nebo více odpracovaných let. To jsou tedy základní podmínky, které musí být splněny, aby nárok na řádný starobní důchod vůbec vznikl.

Výši důchodu pak vždy ovlivňuje výše dosahovaných příjmů v jednotlivých letech pojištění i právě z počtu odpracovaných let, ale kromě uvedeného se do výše důchodů promítají i nejrůznější aktuální ekonomické vlivy kupříkladu mimořádné valorizace období, kdy nárok na důchod vzniká. Každá valorizace znamená zvýšení důchodu, a pokud se jedná o mimořádnou valorizaci, je to navýšení důchodů ještě navíc nad rámec standardního každoročního zvyšování. A jsme u podstaty věci. V roce 2022 proběhly kvůli zhoršení ekonomické situace vlivem mimořádně silné inflace i dalšího nepříznivého vývoje, dvě mimořádné valorizace a vstoupily samozřejmě do výše vypočítávaných a přiznávaných důchodů. Rok 2023 už zase budou ovlivňovat jiné události, ale i podle expertů to na několik mimořádných valorizací nevypadá. Jako nejpříhodnější situace pro ty kdo dosáhnou důchodového věku ještě koncem roku 2022 nebo i do konce roku 2023 a mají odpracovanou potřebnou dobu, se jeví nečekat a požádat si o řádný starobní důchod či důchod předčasný ještě v roce 2022.

Ať dosažení důchodového věku přijde v roce 2022 nebo 2023 je dobré si požádat o důchod v roce 2022

Ti, kdo mají důchod skutečně, jak se říká za dveřmi, by tedy neměli s žádostí o důchod váhat, aby jim neunikla příhodná doba pro výpočet a s ní i šance na vyšší penzi.

Požádat si o důchod do 31. 12. 2022 se vyplatí osobám, kterým vznikne nárok na starobní důchod do konce roku 2022, ale tentýž krok se vyplatí i těm kteří dosáhnou nároku na starobní důchod až v roce 2023. Ti, kterým vznikne nárok na řádný starobní důchod, až v roce 2023 si mohou požádat do konce roku 2022 o důchod předčasný a i s předčasným důchodem dosáhnou na výše uvedené výhody výpočtu roku 2022. I předčasný důchod přiznaný do konce roku 2022 čili vycházející z výpočtu v roce 2022 může být vyšší než řádný starobní důchod přiznaný až o rok později v roce 2023.

O řádný starobní důchod je možné k určitému datu požádat i zpětně. Pokud tedy člověk dosáhne nároku na řádný starobní důchod v roce 2022, ale žádost do konce tohoto roku podat nestihne, může požádat zpětně s datem 2022 a  důchod bude vypočítáván podle pravidel platných v daném roce. Zpětně se však dá žádat jen nejvýše pět let od doby vzniku nároku

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se stále více osob setkává s problematickou situací, kdy se jim blíží důchodový věk, ale nárok…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Pracovní poměry na dobu určitou lze sjednávat v určitých případech bez omezení

Datum článku: 14. 03. 2024

Zákoník práce stanovuje jasné omezení a pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou tak, aby se…

Více informací