Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Opravné položky k pohledávkám z pohledu účetního a daňového

Pohledávka znamená vždy závazek jednoho subjektu vůči druhému. Pokud závazek není plněn dle pravidel, vzniká vždy dluh čili problém. Každá firma se musí z hlediska účetního a daňového do určité míry jistit proti situaci, kdy je závazek čili pohledávka po splatnosti a tedy obtížně vymahatelná či se ji nedaří vymoci a proto si vytváří rezervy účetní opravné položky i zákonné opravné položky daňové, aby bylo možné nevymahatelnou pohledávku odepsat.

Opravné položky k pohledávkám z pohledu ú 2.jpg
Datum článku: 11. 10. 2021

Opravné položky z pohledu účetního

Opravná položka znamená dočasné snížení hodnoty majetku zejména proti riziku jeho znehodnocení a v případě oprávky se musí vždy jednat o toto přechodné snížení hodnoty majetku nikoli o jeho znehodnocení. Pohledávka, která nebyla uhrazena v dohodnuté době splatnosti a nachází se tudíž po splatnosti, je tedy impuls k tvorbě opravné položky. Opravná položka tedy představuje vytvoření určité rezervní jistoty, aby při snížení hodnoty či znehodnocení majetku nezůstal úplný propad. Když dojde k úhradě pohledávky, musí být oprávka v účetnictví zrušena.

Opravné položky musí být vždy zrušeny, pokud jejich důvod pomine, což znamená, jestliže pohledávka byla uhrazena nebo vypršela lhůta pro možnost vymáhání.

Příklad:

Účetní jednotka ve své evidenci zjišťuje, že jí obchodní partner neuhradil fakturu za služby ve výši 100 000 Kč a uvedená pohledávka již měla být rok a půl zaplacena. Jednotka si tedy vytvoří účetní opravnou položku ve výši 30 % z uvedené částky a začne o úhradě s partnerem jednat.

Jednání je úspěšné a dlužník fakturu následně uhradí. Po úhradě pohledávky dlužníkem je tedy nutné zaúčtovat úhradu a současně s tím zrušit oprávku v hodnotě 30 000 Kč k dané faktuře.

 

Opravné položky k pohledávkám z pohledu daňového mají ještě zásadnější význam

Jestliže účetní opravné položky k pohledávkám představují pro firmu určité jištění před problémy, tak daňové opravné položky toto jištění zpevňují zákonem.

Vytvoření daňových opravných položek se musí dít vždy podle zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů. Tyto daňové čili zákonné opravné položky musí být vždy zaevidovány v účetnictví firmy podle § 3 zákona o rezervách.

Daňové opravné položky není možné vytvářet úplně ke všem pohledávkám, ale pouze k pohledávkám, u nichž bylo účtováno o zdanitelných výnosech. Zákonné čili daňové opravné položky nelze vytvářet k pohledávkám, o kterých při jejich vzniku nebylo účtováno ve výnosech, k pohledávkám u nichž je příjem ze zákona osvobozen od daně z příjmu či nezahrnován do daně z příjmu nebo příjem spadá do zvláštní sazby daně. Daňové opravné položky nelze také nikdy vytvářet k pohledávkám po splatnosti. Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám týkajícím se cenných papírů, úvěrů, zápůjček, plnění ve prospěch vlastního kapitálu a smluvních sankcí. Daňové opravné položky nelze také tvořit k pohledávkám mezi spojenými osobami.

Aby bylo možné vytvořit daňovou tedy zákonnou opravnou položku k pohledávce, či pohledávkám musí tuto pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení stanoveného soudem. Opravnou položku k pohledávkám mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví až do výše rozvahové hodnoty nepromlčené pohledávky. Přihlášení lze provést od zahájení řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona.

Před tvorbou daňové opravné položky je důležité zkontrolovat, zda věřitel sám nedluží

Pokud se chystá tvorba daňové opravné položky, musí si věřitel nejprve prověřit, zda sám nemá vůči dlužníkovi dluh, který je možné proti pohledávce započíst, aby nebyla pohledávka stanovena chybně.

Opravné položky se zruší v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce věřitel nebo dlužník. Zvláštní právní předpis uvedeným osobám právo popřít pohledávku přiznává.

Velmi důležitou úlohu při tvorbě daňové opravné položky sehrává i doba po splatnosti pohledávky

Jak naznačují řádky výše, důležitou roli pro vytvoření účinných daňových opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, hraje to, jak dlouho je pohledávka po splatnosti.

Pokud je doba po splatnosti delší než 18 měsíců, ale kratší 30 měsíců lze vytvořit opravnou položku do výše 50% rozvahové hodnoty pohledávky.

Když je doba po splatnosti delší než 30 měsíců, lze vytvořit opravnou položku do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky.

Daňové opravné položky k malým pohledávkám do 30 000 Kč

Opravnou daňovou položku až do 100 procent rozvahové hodnoty pohledávek lze vytvořit nejen u pohledávek velkých, ale za určitých podmínek i u malých pohledávek do 30 000 Kč.

V daném případě se však nesmí jednat o pohledávku za spojenou osobou.

Hodnota dané pohledávky při vzniku nesmí přesahovat hodnotu 30 000 Kč.

Od splatnosti pohledávky musí uplynout lhůta delší než 12 měsíců a současné celková výše pohledávek za dotčeným dlužníkem nepřesáhla 30 000 Kč za období, za nějž podává daňové přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Dlouhodobý investiční produkt lze přidat k jinému spoření na stáří a snížit si tím základ daně

Datum článku: 01. 12. 2023

Od roku 2024 se nabídka produktů určených pro spoření na důchod rozšíří o nový dlouhodobý investiční produkt…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací