Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ mohou také žádat o příspěvek na testy na Covid a v získání příspěvku nebrání dokonce ani dluh na zdravotním pojistném

Co nejrozsáhlejší testování na přítomnost nemoci Covid-19 je v celospolečenském zájmu, aby se podařilo porazit pandemii. Povinně se musí pravidelně testovat od 6. dubna 2021 také OSVČ, které se při výkonu své podnikatelské činnosti, která je pro ně hlavním zdrojem obživy setkávají se třetími osobami kromě rodiny. Ani testování však není zcela levná záležitost a tak si právě i OSVČ mohou požádat o příspěvek na daný proces.

OSVČ mohou také žádat o příspěvek na testy na Covid a v získání příspěvku nebrání  dokonce ani dluh na zdrav 2.jpg
Datum článku: 16. 04. 2021

Příspěvek na testy na Covid-19 činí i pro OSVČ až 240 Kč měsíčně a lze si požádat i při evidovaném dluhu na zdravotním pojištění

Jak je řečeno výše i pro OSVČ, které podnikají na hlavní činnost a v rámci této činnosti se setkávají se třetími osobami mimo rodiny, platí povinnost pravidelného testování na nemoc Covid-19. Povinnost je nařízena Ministerstvem zdravotnictví ČR a OSVČ ji musí pravidelně plnit od 6. dubna.

Testovat se i tyto podnikatelé musí nejméně jednou každý týden a v případné kontrole orgánů veřejného zdraví se musí prokázat testem, který nebude starší než sedm dní. Za neplnění dané povinnosti samozřejmě hrozí příslušná sankce od orgánů ochrany veřejného zdraví.

Uvedenou povinnost testování si i OSVČ stejně jako zaměstnanci a další osoby, kterých se povinnost týká, plní ve většině případů takzvanými samotesty, tedy testy, které si mohou provádět samostatně bez zdravotníků. Zásadní však je, že k uvedenému testování musí být vždy použity jedině testy schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR a schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv ČR. Seznam uvedených schválených testů je k dispozici na webu MZ. Uvedené testy lze pořídit v běžných i internetových obchodech či v lékárnách.

Tento proces testování samozřejmě i pro každého podnikatele znamená další mimořádný výdaj navíc. OSVČ si však mohou zažádat na toto testování o příspěvek u své zdravotní pojišťovny. Příspěvek, který lze takto získat je 60 Kč na jeden test a celkem může OSVČ žádat o čtyři tyto příspěvky každý měsíc tedy celkem 240 Kč měsíčně, což přesně odpovídá jednomu testování týdně.

Důležité je že na uvedený příspěvek mají OSVČ nárok i v případech, kdy mají evidován u zdravotní pojišťovny dluh na zdravotním pojištění.

Využití příspěvku je samozřejmě podmíněno pravidelným vykazováním jeho použití tedy pravidelným testováním

Samozřejmě každý, kdo si zdravotní pojišťovnu o daný příspěvek požádá, musí počítat s tím, že bude muset pravidelně vykazovat jeho použití k danému účelu a pravidelné testování.

Zdravotní pojišťovně je tudíž nutné posílat, jak fakturu za nakoupené testy a každý měsíc je nutné pravidelně zasílat i výkaz o provedených testech. Pojišťovna si doklady kontroluje a u každého žadatele si hlídá nepřekročení daného měsíčního limitu příspěvku. OSVČ si  samozřejmě nemusí kupovat každý test zvlášť. Testy si samozřejmě podnikatel může koupit třeba na tři měsíce najednou a tento nákup vykázat na jedné faktuře a pak už jen měsíčně vykazovat provedené testování.

O příspěvek se žádá zpětně za uplynulý měsíc. To znamená, že o příspěvek na provedené testování za měsíc duben si podnikatel požádá  v prvních pracovních dnech měsíce května 2021 a k žádosti připojí fakturu za nákup testů i výkaz o provedení testů. Uvedený proces se opakuje každý měsíc.

Každá uvedená žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele,
  • číslo pojištěnce a datum narození,
  • datum provedení testu,
  • celkový počet provedených testů za daný měsíc,
  • výsledek každého testu, zda byl pozitivní nebo negativní,
  • číslo bankovního účtu, kam má být příspěvek zaslán.

Žádost se podává elektronicky a je k ní potřeba aktivační kód, který žadatel získá u své zdravotní pojišťovny

Ještě je nutné zdůraznit, že žádost o příspěvek na testování se vyřizuje elektronicky a je k ní nutný aktivační kód, který žadateli vydá zdravotní pojišťovna. Daný kód si žadatel může opět vyžádat elektronicky nebo osobně v klientském centru své zdravotní pojišťovny.

Samotnou žádost pak podnikatel podává prostřednictvím k tomu určené aplikace, která je společná pro všechny zdravotní aplikace a přístup do ní umožňuje právě jen výše uvedený identifikační kód.

I pro OSVČ existuje několik výjimek, kdy si s povinným testováním lámat hlavu nemusí

Samozřejmě tak jako u ostatních skupin s povinností testování, platí i pro OSVČ několik výjimek, kdy testování podstupovat nemusí, vždy je však potřeba mít doklad o tom, že výjimka se na uvedenou osobu vztahuje.

OSVČ se nemusí pravidelně testovat, jestliže se prokazatelně během své podnikatelské činnosti nepotkává se třetími osobami a setkává se jen se členy vlastní domácnosti.

Uvedený samotest si OSVČ nemusí provádět v době, kdy má k dispozici negativní výsledek RT-PCR testu nebo zdravotníky provedeného antigenního testu.

Povinnost testování odpadá také tam, kde osoba může lékařskou zprávou prokázat, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a že v daném případě od prvního pozitivního testování na toto onemocnění neuplynulo 90 dní.

Z povinnosti testování mají výjimku také OSVČ, které mají plně ukončené očkování proti nemoci Covid-19, od ukončení očkování jim již uplynulo alespoň 14 dní či více a mají certifikát o tomto provedeném a ukončeném očkování od Ministerstva zdravotnictví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací