Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let věku a při tom provozují podnikání na vedlejší činnost. Status podnikatele na vedlejší činnost by měl těmto podnikajícím rodičům zůstat i v případě, kdy vyčerpají rodičovský příspěvek zrychleně, ale péče o dítě do čtyř let u nich nadále trvá.

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovs 2.jpg
Datum článku: 23. 05. 2023

Pro udržení statusu vedlejší činnosti při podnikání na rodičovské dovolené by již nemělo být klíčové pobírání rodičovského příspěvku, ale věk dítěte do čtyř let a péče o něj

Podnikání na vedlejší činnost je pro rodiče na rodičovské dovolené pečující o nejmenší děti docela oblíbenou záležitostí a někdy to může být i nutnost pokud rodič OSVČ nechce kvůli péči o dítě na rodičovské přijít o pracně vybudované podnikání a klientelu. Takto podnikajících rodičů stále přibývá a většinou si umí velmi dobře sladit podnikání s péčí o potomka. Podnikající rodič na rodičovské dovolené je z pohledu zákona vždy vnímán a zařazen jako OSVČ na vedlejší činnost, což má oproti podnikání na činnost hlavní řadu výhod. Při podnikání na vedlejší činnost nemusí podnikatel platit ani minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění, protože v případě rodiče na rodičovské odvádí za daného pojištěnce pravidelné měsíční platby stát, protože se jedná o státního pojištěnce a pojistné se doplatí pouze jednou ročně ze skutečně dosaženého podnikatelského zisku. Sociální pojištění se při vedlejší činnosti, pak v některých případech podle výše zisku nemusí odvádět vůbec. Navíc samozřejmě podnikání při rodičovské skýtá nejen vítaný přivýdělek, ale i možnost realizovat své plány a udržet si do jisté míry i pracovní rytmus. Výhody podnikání při rodičovské dovolené zde tedy nepochybně jsou, ale jak už to bývá je zde i jeden nepříjemný zádrhel, který by se měl úpravou zákonů v dohledné době změnit.

Uvedenou nepříjemností pro podnikající rodiče na rodičovské dovolené je zákonné svázání pobírání rodičovského příspěvku se statusem podnikání na vedlejší činnost.

Jinými slovy podle v současnosti platného nastavení zákona o důchodovém pojištění se rodič podnikající při péči o dítě na rodičovské dovolené může řadit mezi OSVČ na vedlejší činnost jen po dobu čerpání rodičovského příspěvku. Jakmile OSVČ uvedenou dávku čerpat přestane, tak ztratí možnost podnikat na činnost vedlejší a musí se zařadit mezi OSVČ na hlavní činnost, i když nadále pečuje o dítě a zůstává na rodičovské do čtyř let věku dítěte.

Nesoulad je zde v tom, že rodičovská dovolená je v ČR uzákoněna na dobu čtyř let. Rodičovský příspěvek jako podpora státu rodičům pečujícím právě o nejmenší děti mohou rodiče čerpat právě do čtyř let věku dítěte, ale také dobu kratší, podle toho jak se rodič rozhodne. Rodičovský příspěvek mohou rodiče vyčerpat i  mnohem rychleji než za ony čtyři roky a vrátit se dle svého uvážení třeba již po roce na rodičovské do pracovního procesu. Kvůli uvedenému nesouladu se mnoho rodičů, kteří jsou OSVČ při rodičovské, ocitá v nevýhodě. Pokud totiž rodičovský příspěvek vyčerpají dříve, než dítě dosáhne čtyř let, nemohou už své podnikání vykonávat na vedlejší činnost a toto podnikání je nadále vnímáno jako podnikání na činnost hlavní, čili bez výše popsaných výhod. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připravuje novelizaci zákona o důchodovém pojištění, která by měla popsanou záležitost odstranit a umožnit rodičům podnikajícím na rodičovské, aby mohli status podnikání na vedlejší činnost využívat při péči o dítě až do věku jeho čtyř let bez ohledu na pobírání či nepobírání rodičovského příspěvku. Úprava zákona by měla začít fungovat již od prvního dne roku 2024.

Osobní péči o dítě do čtyř let věku budou OSVČ zřejmě dokládat čestným prohlášením a uplatnit ji bude moci jen jeden z rodičů

Podle nových pravidel by mělo rodičům podnikajícím při péči o dítě nebo děti do čtyř let věku k udržení statusu jejich podnikání na vedlejší činnost a používání podmínek s tím spojených, stačit doložení osobní péče o dítě ve věku do čtyř let věku.

Rodič podnikající při rodičovské a péči o děti, který bude chtít toto své podnikání udržet jako vedlejší činnost a používat s tím spojené výhody, bude muset čestným prohlášením ČSSZ doložit, že při daném podnikání osobně a řádně pečuje o dítě do čtyř let věku. Toto doložení se bude zřejmě provádět na k tomu účelu určeném formuláři, kde budou:

  • základní identifikační údaje dítěte, o které je pečováno,
  • identifikační údaje o rodiči žadateli,
  • datum začátku péče o dítě při podnikání,
  • datum skončení této péče,
  • prohlášení, že osoba konala převážnou část péče o dítě.

Výše zmíněný doklad si pro podnikání bude moci uplatnit vždy jen jeden z rodičů téhož dítěte. Pokud oba rodiče dítěte budou OSVČ bude moci být podnikatelem na vedlejší činnost při péči na rodičovské vždy jen jeden z nich.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací