Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ to při žádosti o příspěvek na bydlení nemá úplně snadné

Příspěvek na bydlení je dávka poskytovaná státem jednotlivcům i rodinám na zvládání nákladů na bydlení, pokud tyto náklady ukusují z příjmů daného jednotlivce či rodiny částku nad určitý limit. O tento příspěvek si tedy mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné, pokud jim náklady na bydlení spolknou velkou část příjmů. Podání žádosti však ani pro tuto skupinu není zrovna jednoduché.

OSVČ to při žádosti o příspěvek na bydlení nemá úplně 2.jpg
Datum článku: 15. 06. 2023

OSVČ potřebuje k žádosti o příspěvek na bydlení kromě jiného i trpělivost a informace

Pokud má OSVČ problém zvládat náklady na bydlení může si samozřejmě také požádat o příspěvek na bydlení, který má s tímto problémem pomoci. Dokonce jak tento portál upozornil v jednom z předchozích článků je možné při podnikání v paušálním režimu zmíněný příspěvek získat i s vysokými příjmy. Na straně druhé je však třeba říci, že samotná cesta k příspěvku čili proces žádosti a dokládání je pro OSVČ stejně nesnadná jako pro mnoho dalších rodin i jednotlivců.

První překážkou, která se OSVČ při žádosti o příspěvek na bydlení postaví do cesty, je nemožnost požádat prostřednictvím online zjednodušeného formuláře, který k danému účelu nabízí na svých stránkách MPSV. Osoba, která přes tento formulář žádá, nemůže mít příjmy z podnikání či pronájmu nebo příjmy ze zahraničí.

Formulář žádosti si tedy podnikatel může elektronicky vyplnit, ale podat ji musí prostřednictvím identity občana nebo datové schránky, nebo ji vytisknout a podat na pobočce úřadu práce dle místa bydliště. Je zde samozřejmě také klasická možnost žádost poslat běžnou poštou. Než však OSVČ žádost podá, je nutné si pečlivě pročíst, co vše je nutné k žádosti doložit a z daňového přiznání správně vypočítat rozhodný měsíční příjem. Rozhodným měsíčním příjmem je v daném případě jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok bez ohledu na to, jak dlouho v tomto kalendářním roce byla výdělečná činnost vykonávána.

Hodně trpělivosti a kontroly si vyžadují doklady, bez nichž se žádost neobejde

Žádost o příspěvek na bydlení je nutné u OSVČ stejně jako u dalších žadatelů podložit nemalým množstvím dokladů.

Doložit je tedy potřeba:

  • výši příjmů dle daňového přiznání,
  • náklady za služby (vodné, stočné, odvoz odpadu, osvětlení společných prostor v domě, výtah atd),
  • náklady za energie za předchozí měsíce (potvrzení o platbě z internetového bankovnictví, ústřižky složenek, doklady SIPO),
  • rozpis záloh za energie,
  • vyúčtování zaplacených záloh na veřejné zdravotní pojištění za daný rok od zdravotní pojišťovny,
  • potvrzení o zaplacených zálohách ČSSZ.

Bez doložení všech potřebných dokladů úřad žádost nezpracuje. Pokud tedy některé z dokumentů chybí, úřad žadatele vyzve k jejich doplnění a žádost odloží. Pokud je žadatel OSVČ dostává uvedenou výzvu k doplnění většinou datovou schránkou, ale výzva může přijít i běžnou poštou, protože jde o záležitost, která nesouvisí s podnikáním. Úřad může zvolit tu či onu variantu a je tedy potřeba kontrolovat obojí.

Závěrem lze tedy jen zopakovat, že při žádosti o příspěvek se může zapotit a být hodně nejistá i OSVČ. Při první žádosti je tedy možná nejlepší cestou zkusit si požádat osobně na pobočce příslušného Úřadu práce a zde zkusit také požádat o pomoc s vyplněním.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Limit pro neplacení sociálního pojištění při vedlejším podnikání v roce 2024 stoupne

Datum článku: 14. 11. 2023

Při podnikání na vedlejší činnost OSVČ zcela legálně nemusí odvádět státu sociální pojištění z tohoto…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací