Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za leden 2021 i dva prosincové dny a podporu lze kombinovat s kompenzačním bonusem

OSVČ, které v současné době často vůbec nemohou provozovat činnost a ještě přitom musí pečovat o děti kvůli uzavřeným školám, to nemají lehké. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro danou skupinu připravilo další dotační výzvu, ve které od dnešního dne 10. února 2021 mohou tyto osoby požádat o ošetřovné za měsíc leden 2021 a k tomu ještě dva prosincové dny 21 a 22. prosince 2020.

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za leden 2021 i dva prosincové dny a podporu lze kombinovat  2.jpg
Datum článku: 10. 02. 2021

Ošetřovné pro OSVČ za leden a dva prosincové dny činí 400 Kč na den a žádat se dá od 10. února do 11. března 2021

O ošetřovné z důvodů péče o děti, které kvůli epidemii nemohou chodit do školy, mohou OSVČ žádat pouze v době koronavirové. Před epidemií zde tato možnost pro podnikatele nebyla. Uvedená dávka je podnikatelům vyplácena z dotačních prostředků vyčleněných k danému účelu ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nyní mohou OSVČ požádat o ošetřovné již poněkolikáté. Poprvé zde tato možnost byla v jarním období 2020. Druhá šance přišla v podzimních měsících a nyní si mohou rodiče podnikatelé, kteří se musí z důvodu uzavřených škol starat o malé děti, mladší školáky či děti s postižením požádat již po třetí.

V současnosti je tedy možné danou podporu žádat za dva prosincové dny konkrétně 21 a 22 prosinec 2020 a také celý měsíc leden 2021, pokud rodič OSVČ po všechny tyto dny splnil podmínky nároku na danou podporu. Případně je možné samozřejmě o ošetřovné žádat jen za některé z uvedených dnů, když byly podmínky splněny. Podat žádost o tuto podporu je možné od 10. února 2021 do 11. března 2021. Ošetřovné náleží ve výši 400 Kč na den včetně víkendů a svátků, ale pozor nevyplácí se za dny školních prázdnin.

V současnosti je možné uvedenou podporu čerpat souběžně s kompenzačním bonusem pro OSVČ, podporou z programu Antivirus i podporou Covid-Nájemné.

Z jakých důvodů za jakých podmínek může rodič OSVČ o toto ošetřovné požádat

O ošetřovné může požádat rodič OSVČ, který z důvodů péče o děti do určitého věku či osoby s postižením nemohou vykonávat svoji činnost.

Tuto podporu lze tedy žádat na dítě/děti do deseti let, které nemůže navštěvovat školu, uzavřenou na základě nařízení vlády z důvodu krizových opatření, či z důvodů nařízené karantény ve škole či v rodině, kde dítě žije nebo přímo probíhající nemoci Covid-19.

Ošetřovné náleží i ne dítě či děti předškolního věku, které nemohou navštěvovat školská zařízení pro předškolní výchovu z důvodů uzavření těchto zařízení z rozhodnutí vlády nebo kvůli nařízené karanténě. To platí i v případě, že je karanténa či onemocnění Covid-19 přímo v domácnosti, kde dítě/děti žijí.

Ošetřovné náleží též na dítě či děti do 26 let, které je závislé na péči jiné osoby závislostí minimálně v I stupni, když toto dítě opět nemůže navštěvovat školské zařízení, které jinak běžně navštěvuje opět z důvodů stejných jako v předešlých případech.

Stejně tak lze uvedené ošetřovné žádat na osobu, která z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na péči druhé osoby minimálně v prvním stupni závislosti, která byla umístěna do péče rodiny ze zařízení sociální péče z důvodů uzavření tohoto zařízení a tím důvodem je opět uzavření kvůli karanténě či přímo nemoci Covid-19.

Pozor ošetřovné na děti předškolního věku a žáky prvních a druhých tříd má trochu specifičtější podmínky a náleží jen za dny, kdy byla zařízení skutečně plošně uzavřena z nařízení vlády či z důvodů karantény, případně když se nařízení karantény či nemoc týkala domácnosti, kde dítě žije nebo přímo dítěte.

Karanténu ve škole či zařízení je nutné k žádosti o uvedenou podporu doložit vyjádřením z hygienické stanice či potvrzením zřizovatele zařízení.

O toto ošetřovné není možné žádat v případech, kdy je dítě či ošetřovaná osoba ponechána v domácí péči dobrovolně z rozhodnutí pečující rodiny.

Kdo může o popsané ošetřovné žádat?

O uvedenou dávku může žádat OSVČ na hlavní činnost i OSVČ, která je spolupracující osobou.

Současně musí žadatel splňovat definici malého či středního podniku, musí být registrován jako poplatník daně z příjmu, nesmí mít nedoplatky například na zdravotním pojištění a nesmí být v úpadku či insolvenci.

Nárok na uvedenou dávku naopak nemá OSVČ, která podniká na vedlejší činnost. Osoba pobírající invalidní či starobní důchod nebo jinak nesplňuje podmínky.

Důležité upozornění

Žádost není možné z hygienických důvodů podávat osobně. Podání je možné pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem. Zaslání žádosti klasickou poštou je taktéž možné.

Další informace můžete zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslední měsíc roku 2022 začal odkrajovat ze svých dnů a OSVČ by již měli v nejedné záležitosti myslet na rok…

Více informací
Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
Pro pracující starobní důchodce bude v roce 2023 možná nová sleva na pojistném

Pro pracující starobní důchodce bude v roce 2023 možná nová sleva na pojistném

Datum článku: 28. 11. 2022

Pracující důchodci se nejspíše v roce 2023 dočkají vyšší motivace k tomu, aby u práce či podnikání ještě…

Více informací