Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za leden 2021 i dva prosincové dny a podporu lze kombinovat s kompenzačním bonusem

OSVČ, které v současné době často vůbec nemohou provozovat činnost a ještě přitom musí pečovat o děti kvůli uzavřeným školám, to nemají lehké. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro danou skupinu připravilo další dotační výzvu, ve které od dnešního dne 10. února 2021 mohou tyto osoby požádat o ošetřovné za měsíc leden 2021 a k tomu ještě dva prosincové dny 21 a 22. prosince 2020.

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za leden 2021 i dva prosincové dny a podporu lze kombinovat  2.jpg
Datum článku: 10. 02. 2021

Ošetřovné pro OSVČ za leden a dva prosincové dny činí 400 Kč na den a žádat se dá od 10. února do 11. března 2021

O ošetřovné z důvodů péče o děti, které kvůli epidemii nemohou chodit do školy, mohou OSVČ žádat pouze v době koronavirové. Před epidemií zde tato možnost pro podnikatele nebyla. Uvedená dávka je podnikatelům vyplácena z dotačních prostředků vyčleněných k danému účelu ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nyní mohou OSVČ požádat o ošetřovné již poněkolikáté. Poprvé zde tato možnost byla v jarním období 2020. Druhá šance přišla v podzimních měsících a nyní si mohou rodiče podnikatelé, kteří se musí z důvodu uzavřených škol starat o malé děti, mladší školáky či děti s postižením požádat již po třetí.

V současnosti je tedy možné danou podporu žádat za dva prosincové dny konkrétně 21 a 22 prosinec 2020 a také celý měsíc leden 2021, pokud rodič OSVČ po všechny tyto dny splnil podmínky nároku na danou podporu. Případně je možné samozřejmě o ošetřovné žádat jen za některé z uvedených dnů, když byly podmínky splněny. Podat žádost o tuto podporu je možné od 10. února 2021 do 11. března 2021. Ošetřovné náleží ve výši 400 Kč na den včetně víkendů a svátků, ale pozor nevyplácí se za dny školních prázdnin.

V současnosti je možné uvedenou podporu čerpat souběžně s kompenzačním bonusem pro OSVČ, podporou z programu Antivirus i podporou Covid-Nájemné.

Z jakých důvodů za jakých podmínek může rodič OSVČ o toto ošetřovné požádat

O ošetřovné může požádat rodič OSVČ, který z důvodů péče o děti do určitého věku či osoby s postižením nemohou vykonávat svoji činnost.

Tuto podporu lze tedy žádat na dítě/děti do deseti let, které nemůže navštěvovat školu, uzavřenou na základě nařízení vlády z důvodu krizových opatření, či z důvodů nařízené karantény ve škole či v rodině, kde dítě žije nebo přímo probíhající nemoci Covid-19.

Ošetřovné náleží i ne dítě či děti předškolního věku, které nemohou navštěvovat školská zařízení pro předškolní výchovu z důvodů uzavření těchto zařízení z rozhodnutí vlády nebo kvůli nařízené karanténě. To platí i v případě, že je karanténa či onemocnění Covid-19 přímo v domácnosti, kde dítě/děti žijí.

Ošetřovné náleží též na dítě či děti do 26 let, které je závislé na péči jiné osoby závislostí minimálně v I stupni, když toto dítě opět nemůže navštěvovat školské zařízení, které jinak běžně navštěvuje opět z důvodů stejných jako v předešlých případech.

Stejně tak lze uvedené ošetřovné žádat na osobu, která z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na péči druhé osoby minimálně v prvním stupni závislosti, která byla umístěna do péče rodiny ze zařízení sociální péče z důvodů uzavření tohoto zařízení a tím důvodem je opět uzavření kvůli karanténě či přímo nemoci Covid-19.

Pozor ošetřovné na děti předškolního věku a žáky prvních a druhých tříd má trochu specifičtější podmínky a náleží jen za dny, kdy byla zařízení skutečně plošně uzavřena z nařízení vlády či z důvodů karantény, případně když se nařízení karantény či nemoc týkala domácnosti, kde dítě žije nebo přímo dítěte.

Karanténu ve škole či zařízení je nutné k žádosti o uvedenou podporu doložit vyjádřením z hygienické stanice či potvrzením zřizovatele zařízení.

O toto ošetřovné není možné žádat v případech, kdy je dítě či ošetřovaná osoba ponechána v domácí péči dobrovolně z rozhodnutí pečující rodiny.

Kdo může o popsané ošetřovné žádat?

O uvedenou dávku může žádat OSVČ na hlavní činnost i OSVČ, která je spolupracující osobou.

Současně musí žadatel splňovat definici malého či středního podniku, musí být registrován jako poplatník daně z příjmu, nesmí mít nedoplatky například na zdravotním pojištění a nesmí být v úpadku či insolvenci.

Nárok na uvedenou dávku naopak nemá OSVČ, která podniká na vedlejší činnost. Osoba pobírající invalidní či starobní důchod nebo jinak nesplňuje podmínky.

Důležité upozornění

Žádost není možné z hygienických důvodů podávat osobně. Podání je možné pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem. Zaslání žádosti klasickou poštou je taktéž možné.

Další informace můžete zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
Náhradní výživné bude pomáhat déle, než bylo v plánu

Náhradní výživné bude pomáhat déle, než bylo v plánu

Datum článku: 05. 09. 2023

Na konci srpna přinesla Poslanecká sněmovna pozitivní zprávu rodičům, kterým druhý partner neplatí na dítě,…

Více informací
Peníze naspořené ve druhém důchodovém pilíři je možné získat jen do konce roku 2023

Peníze naspořené ve druhém důchodovém pilíři je možné získat jen do konce roku 2023

Datum článku: 27. 07. 2023

Finanční úřady v České republice se v současné době opět intenzivně věnují kontaktování občanů, kteří si…

Více informací