Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

Podnikatelé, kteří používají režim paušální daně a současně jsou také poživateli příspěvku na bydlení, se budou muset od července smířit s mírnou nepříjemností. Uvedenou dávku budou dostávat nižší než dosud. Toto snížení může být až o 360 Kč měsíčně.

OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěv 2.jpg
Datum článku: 14. 07. 2023

Od července stoupla fikce příjmů a srazila příspěvek na bydlení pro OSVČ s paušální daní o několik stovek korun

Pokud má OSVČ problém se zvládáním nákladů na bydlení, protože tyto náklady spolknou velkou část jejích příjmů i případně příjmů společně posuzovaných osob, může si požádat o příspěvek na bydlení. Pokud jsou splněny podmínky nároku a doloženo vše potřebné dostane OSVČ i při paušální dani tento příspěvek stejně jako ostatní žadatelé. Na uvedeném se nic nezmění ani nadále.

Co se však naopak od července 2023 mění právě pro OSVČ v režimu paušální daně je jeden z prvků, na jehož základě se příspěvek na bydlení pro danou skupinu počítá a změna uvedené veličiny sníží výši pobírané dávky. Uvedenou veličinou je fikce příjmů.

Při výpočtu příspěvku na bydlení se v případě OSVČ s režimem paušální daně vychází právě z veličiny takzvaného fiktivního příjmu. OSVČ s paušální daní nemá povinnost podávat daňové přiznání a není proto přesný doklad jejich skutečných příjmů. Aby bylo možné uvedeným osobám příspěvek vypočítat, tak je zákonem o státní sociální podpoře paragrafem 5 stanoveno, že se při výpočtu příspěvku u těchto osob vychází z fiktivního příjmu, který se počítá jako 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Od července 2023 se částka tohoto fiktivního příjmu zvyšuje proti předchozímu období roku o 1200 Kč na 20 100 Kč za každý měsíc rozhodného období. Uvedené zvýšení se samozřejmě musí promítnout do výpočtu příspěvku na bydlení i některých dalších sociálních dávek, pro které je právě fiktivní příjem určující veličinou. A protože je příjem vyšší, dávka se úměrně tomu z logických důvodů sníží. Uvedené snížení bude zhruba o 360 Kč měsíčně podle individuální situace OSVČ žadatele příspěvku.

Podmínky nároku ani jiné záležitosti se v této chvíli nemění a nemění se tedy možnost uvedené skupiny o dávku žádat. Pokud má OSVČ problém se zvládáním nákladů na bydlení, může o uvedený příspěvek stále žádat a stále má i stejnou šanci jako dosud, že na příspěvek dosáhne, jen bude dávka nižší. V dokládání dávky nedochází proti předchozímu období k žádným změnám.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Datum článku: 22. 09. 2023

Všichni podnikatelé využívající takzvaný režim paušální daně si musí pro rok 2024 na povinnou měsíční platbu…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací