Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pamatovat při podnikání na rizika není zbytečné ale prioritní

Šlape vám podnikání podle vašich představ a věci máte pevně v rukou? Pak klobouk dolů, ale i ve chvíli kdy je zdánlivě vše bez problémů, je dobré myslet na to, že mohou přijít i chvíle horší, kterým ani tou největší opatrností občas nedokážeme úplně zabránit, ale přesto pokud podnikání včas zabezpečíme správným pojištěním je možné mnohé kalamity ustát a dále pak pokračovat v započatém díle.

Pamatovat při podnikání na rizika není zbytečné ale prioritni.jpg
Datum článku: 21. 06. 2016

Chceme-li rizikům předcházet je dobré se zamyslet a poradit

Už od samého počátku podnikání je tedy důležité zamyslet se i nad tím co by mohlo naši činnost případně ohrozit a učinit potřebná proti opatření, která pokud jsou provedena s dostatečným předstihem, mohou nás mnohdy vytáhnout z pěkné bryndy. Nutno počítat, jak s nenadálým zásahem přírodních živlů, tak i nekalých živlů lidských a je důležité připustit si i normální selhání lidského faktoru, které se může stát i těm největším, zkušeným odborníkům a podnikání se rozhodně nevyhýbá.

Pokud chceme být tedy v podnikání prozíraví a nedostat se do úplného vykolejení je nutno vycházet při pojištění z našich individuálních, konkrétních podmínek a potřeb, promyslet je i v širším horizontu a toto posléze překrýt tím správným pojištěním.

Něco je jasné okamžitě, máme-li provozovnu v záplavové oblasti či na horském hřebeni, mnohá rizika, ale vyplynou až později z konkrétních situací. Je proto důležité se neukvapovat, dobré konzultovat věc s odborníky z pojišťoven a neškodí se poradit třeba hned s několika profesionály. Důležité je myslet na dostatečnou variabilitu a flexibilnost pojištění, ale na straně druhé, není potřeba mít něco co nevyužijeme, proto tedy individuálnost a šití přesně namíru.

Správně nastavené pojištění znamená přehled, informovanost a odpovědnost

Budeme tedy při pojišťování našeho podnikání vycházet z konkrétních individualit naší firmy. K tomu je zásadní mít jednoznačný přehled o tom, co v podniku máme, co jej tvoří a jakou to má hodnotu. To znamená ještě před pojištěním a pak samozřejmě průběžně a trvale během celého podnikání, pečlivě a přehledně vést evidenci, majetku, zboží a dalších komodit a vše mít náležitě správně oceněno. Jedině tak je možné nastavit následně pojištění a jeho dobu tak, aby plnilo svůj účel.

Je důležité připouštět si a myslet i na krajní varianty a jistit se i proti nim. To znamená, že může přijít nejen poškození, zničení, krádež a další eventuality, ale i zastavení celé podnikatelské činnosti než se celý problém vyřeší, a právě v takové chvíli se pojištění hodí nejvíce a na uvedenou situaci bychom při řešení pojistné smlouvy neměli v žádném případě zapomenout či si myslet, že se nám nic podobného stát nemůže.

Dalším klíčovým bodem je pak odpovědnost, které při podnikatelských aktivitách opravdu není málo, ale opět pokud budeme postupovat správně a informovat se, nemusíme nést na bedrech břímě větší než jsou naše síly. Pokud si včas připustíme, že nejsme neomylní roboti, ale chybující lidé a že i při té nejpečlivější činnosti může dojít k nečekaným komplikacím a závadám a zvolíme v souladu s tímto pojištění odpovědnosti, pokud k něčemu dojde situace námi může zakymácet, ale ne nás porazit, jako tomu může být, když tuto stránku věci podceníme.

Na straně druhé mysleme právě i na to co je již zmíněno, tedy nebrat si zbytečně více zátěže. Odpovědnost je i na těch, kteří s námi budou v procesu na jedné lodi. Je zde tedy výrobce, prodejce, dopravce a možná i další články. Podle toho je třeba se k věcem stavět a volit odpovídající limit pojistky.

Pozor i v pojištění je potřeba být takzvaně in

Jak vidíme pojistit si podnikání dostatečně a správně s ohledem na všechny možné eventuality které mohou nastat není snadné a právě tady se také jako mnohde jinde vyplatí jít co nejvíce s duchem času, myslet na to co doba přináší a přizpůsobit se jí.

To, že je potřeba pojistit statek proti následkům požáru a nenechavosti čeledě ,či pole před velkou vodou, věděli už naši pradědové, ale o tom, že po generace piplanou firmu může někdo ničit a škodit její pověsti prostřednictvím spletité sítě internetu, chytré komunikační techniky a že je nutno myslet a jistit se i proti těmto hrozbám neměli předkové tušení a ani potřebu, pro vnuky a zejména pravnuky jsou však takové kroky jednoznačně nezbytnou záležitostí a bude hůř.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Při velkém horku na pracovišti musí zaměstnavatel poskytovat i ochranné nápoje

Při velkém horku na pracovišti musí zaměstnavatel poskytovat i ochranné nápoje

Datum článku: 19. 06. 2019

Každý zaměstnavatel musí ze zákona dbát na zajištění maximální ochrany zdraví a života svých zaměstnanců při…

Více informací
Dovolené má někdo osm týdnů a jiný jen čtyři, ale není to svévole a záleží to na různých faktorech

Dovolené má někdo osm týdnů a jiný jen čtyři, ale není to svévole a záleží to na různých faktorech

Datum článku: 14. 06. 2019

Dovolená je čas lákající příjemným odpočinkem, dobrodružstvím či dálkami. Uvedená doba však zdaleka není…

Více informací
Zdanění rezerv pojišťovnám nepříznivě ovlivní nejen služby klientům a investice

Zdanění rezerv pojišťovnám nepříznivě ovlivní nejen služby klientům a investice

Datum článku: 13. 06. 2019

Jednorázové zdanění technických rezerv pojišťoven už schválila vláda a má přijít od 1. 1. 2020. Pojišťovnám…

Více informací
Založit společnost s ručením omezeným za korunu je možné, ale velmi často krátkozraké

Založit společnost s ručením omezeným za korunu je možné, ale velmi často krátkozraké

Datum článku: 11. 06. 2019

Založení společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem jedné koruny je sice ze zákona možné, avšak ani…

Více informací