Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Všichni podnikatelé využívající takzvaný režim paušální daně si musí pro rok 2024 na povinnou měsíční platbu v daném režimu připravit opět více peněz, než v roce 2023. Nejcitelněji platba vzroste podnikatelům zařazeným v takzvaném prvním pásmu, kteří však paradoxně mají z podnikání nejnižší příjmy.

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ  2.jpg
Datum článku: 22. 09. 2023

Režim paušální daně bude mít pro podnikatele i v roce 2024 méně administrativy, ale navýšení povinné zálohy se vyhnout nepůjde

Daňový režim paušální daně byl zaveden před několika málo lety pro drobné podnikatele s nižšími ročními příjmy neplátce DPH, jako režim s menším množstvím povinné administrativy. Tito podnikatelé si všechny povinné podnikatelské měsíční platbě na daň i pojistné řeší v jedné platbě a žádné další administrativní povinnosti už řešit nemusí.

Na uvedeném systému se v roce 2024 nic měnit nebude. Podnikatelé, kteří budou chtít tento režim používat v roce 2024 a budou splňovat jeho podmínky, především pak podmínku ročních příjmů z podnikání do 2 000 000 Kč jej budou moci využívat. Co, ale bude potřeba  pro rok 2024 změnit je výše oné jediné měsíční platby, která je i u paušálního režimu nevyhnutelná. V rámci této platby si podnikatel hradí povinnou zálohu na daň z příjmu i povinné částky na zdravotní pojištění i důchodové pojištění.

Protože se pro rok 2024, tak jako i v letech předešlých pro všechny podnikatele zvyšují povinné minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění, zvyšuje se odvod na důchodové pojistné a v rámci konsolidačního balíčku se zvyšuje i minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění, tak vzroste i platba v uvedeném paušálním režimu.

Platba vzroste ve všech třech pásmech, ale nejcitelněji v tom prvním

Od loňského roku však není v uvedeném režimu ona povinná platba pro všechny podnikatele stejná, jak tomu bylo v čase předešlém, ale je rozdělena do tří pásem, podle dosahovaných ročních příjmů podnikatele a v některých případech i podle používaného výdajového paušálu podle druhu podnikatelské činnosti.

Parametry do kterého z pásem podnikatel dle svých příjmů a druhu podnikatelské činnosti patří, určuje zákon a je to záležitost mírně složitá. Řekněme si tedy jen obecně, že do prvního pásma se řadí podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Druhé pásmo je určené pro podnikatele s ročními příjmy nad milion do 1,5 milionu. Třetí pásmo je určeno pro podnikatele s příjmy do 2 milionů ročně. Do prvního a druhého pásma se mohou při uplatnění výdajových paušálů v určité výši zařadit i podnikatelé s příjmy nad uvedenou hranicí pro dané pásmo.

Výše povinné měsíční platby v režimu paušální daně pro podnikatele v prvním pásmu se odvozuje od výše minimálních záloh na zdravotní a důchodové pojištění pro daný rok platných i pro podnikatele, kteří nejsou v režimu paušální daně. Zálohu na daň z příjmu v tomto pásmu, hradí podnikatelé ve výši 100 Kč. Jenže částka oné minimální platby na důchodové pojistné se již loni navýšila o 15%, kvůli tomu, aby uvedená skupina měla v budoucnu vyšší důchod. A v roce 2024 kvůli konsolidačnímu balíčku přijde zvýšení minimálního vyměřovacího základu na 30%. Uvedené znamená, že podnikatelům v daném pásmu se povinné platba zvýší citelněji než podnikatelům ve druhém a třetím pásmu paušální daně.

V roce 2024 by měsíční platba v režimu paušální daně pro jednotlivá pásma měla být na částkách 7498 Kč, 16 745 Kč a 27 139 Kč měsíčně

Pro skupinu podnikatelů v prvním pásmu paušální daně by měla být v roce 2024 povinná  měsíční platba na částce 7498 Kč. V roce 2023 platí tito podnikatelé 6208 Kč. Zvýšení tedy bude o 1290 Kč za každý měsíc roku 2024. Z toho částka na důchodové pojištění má u této skupiny být 4430 Kč. Na zdravotní pojištění odevzdá tato skupina 2968 Kč každý měsíc a k tomu přidá ještě částku 100 Kč na daň z příjmu.

Podnikatelé zařazení ve druhém pásmu paušální daně budou v roce 2024 v rámci povinné platby hradit částku 16 745 Kč každý měsíc. Z toho 8191 korun půjde na důchodové pojistné. Na zdravotní pojištění dá podnikatel 3591 Kč a na daň z příjmu odvede 4963 Kč. Odvod se proti roku předchozímu zvýší o 745 Kč za každý měsíc. V roce 2023 odvádí tito podnikatelé 16 000 Kč měsíčně.

Podnikatelé ve třetím pásmu by v roce 2024 měli odvádět nově částku 27 139 Kč každý měsíc. V roce 2023 tato platba činí 26 000 Kč měsíčně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Jak podat daňové přiznání 2024 elektronicky?

Datum článku: 02. 05. 2024

Pokud se rozhodnete podat své daňové přiznání za rok 2024 elektronicky, není nutné používat datovou schránku, což…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Na platbu daně z nemovitosti v roce 2024 je třeba mít připraveno více peněz

Datum článku: 23. 04. 2024

Opět nastává čas, kdy vlastníci nemovitostí musí sáhnout hlouběji do kapsy. Finanční úřad již zahájil proces…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací