Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Paušální daň a úsporný balíček to znamená vyšší důchodové odvody pro OSVČ

Ať už mají podnikatelé na připravovaný vládní úsporný nebo také ozdravný balíček jakýkoli názor, musí se připravit na to, že kvůli tomuto opatření budou muset v příštím roce platit vyšší sociální potažmo důchodové pojištění. Záležitost se samozřejmě týká i podnikatelů používajících režim paušální daně, nejcitelněji zvýšení pocítí podnikatelé v prvním pásmu, kteří nyní odvádí částku nejnižší.

Paušální daň a úsporný balíček to znamená vyšší důchodové od 2.jpg
Datum článku: 12. 06. 2023

Úkolem paušální daně je snižovat administrativu, ale od platby vyšších záloh, které přinese ozdravný vládní balíček, to nepomůže

Je už více než jisté, že i OSVČ, kteří používají k plnění daňových povinností zjednodušený režim paušální daně, si budou muset nachystat na roky 2024, 2025 i 2026 znatelně více peněz na odvody důchodového pojištění než nyní. Vláda potřebuje do rozpočtu získat pro budoucí roky více peněz právě na důchody, a proto budou muset v rámci povinných odvodů přispět také i všichni podnikatelé včetně těch s paušální daní.

Režim paušální daně sice drobným podnikatelům s nižšími ročními příjmy má usnadňovat administrativu, ale v žádném případě je neosvobozuje od povinnosti základních odvodů na zdravotní pojištění, důchodové pojištění a daň z příjmů. Vše uvedené odvádí podnikatel registrovaný k paušální dani v rámci jedné měsíční platby. Uvedená platba však musí odcházet pravidelně za každý měsíc ve správné výši. Na popsaném principu se  nic měnit v následujících letech nemá, zvýší se však částka na důchodové pojištění a to docela zásadně.

Jak již bylo řečeno v jednom z předchozích článků vláda v rámci plánovaných opatření všem OSVČ zvýší minimální vyměřovací základ a současně k tomu zvýší také procento pojistného, z něhož musí OSVČ odvod činit. Minimální vyměřovací základ se má sice navyšovat postupně v následujících letech, ale má vzrůst ze současných 25 % průměrné mzdy až na 40 % dané veličiny. A současně všechny OSVČ budou povinně platit pojistné nejméně 55 procent základu daně místo současných 50 procent.

Jak už napovídá i výše zmíněný článek nejvíce změnu pocítí OSVČ s nejnižšími příjmy včetně podnikatelů s paušální daní.

V současnosti platí nejmenší podnikatelé v prvním pásmu paušální daně měsíčně celkově částku 6208 Kč. V následujících letech to bude o stovky korun navíc

Od roku 2023 platí, že podnikatelé v paušálním režimu neodvádí všichni stejnou měsíční částku odvodů, ale podle dosahovaných ročních příjmů jsou ze zákona rozděleni do tří pásem, Podnikatelé s nejnižšími příjmy, které nedosahují ani milionu korun a podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu používající výdajový paušál ve výši 80 nebo 60 procent, odvádí měsíčně částku 6208 Kč. Stejnou částku může odvádět i podnikatel s příjmy do dvou milionů korun pokud používá výdajový paušál u nejméně 75 procent svých dosažených příjmů a tento paušál činí 80 procent všech příjmů. Z povinně odvedené částky jde 2722 Kč na povinné zdravotní pojištění, 3386 Kč je povinné minimum na sociální pojištění a 100 Kč je povinná záloha n daň z příjmů.

Pokud plánované úsporné změny projdou legislativním procesem a stanou se realitou tak výše minimálního měsíčního základu pro povinný odvod pojistného na sociální pojištění, v němž je důchodové pojistné a povinný příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stoupne pro rok 2024 na 30 procent z průměrné mzdy ze současných 25 procent. Navíc se podnikatelé musí připravit i na to, že zvyšování bude pokračovat i v letech následujících.

Záloha na důchodové pojištění pro rok 2024 bude počítat z 30 procent průměrné mzdy, která bude zřejmě činit více než 40 300 Kč. Minimální záloha u paušální daně jen na důchodové pojistné stoupne na cifru převyšující 4000 Kč. K této částce je však potřeba přidat povinnou část na zdravotní pojištění a k tomu 100 Kč záloha na daň z příjmů a je jasné, že celková měsíční povinná platba na paušální daň povyskočí proti současnosti o více než 500 Kč měsíčně. Připomeňme si, že jde o skupinu s nejnižšími příjmy.

Vzrůst samozřejmě přijde i pro podnikatele zařazené do druhého a třetího pásma paušální daně. Ve druhém pásmu OSVČ v současnosti odvádí měsíční platbu celkem 16 000 Kč a ve třetím pásmu činí měsíční odvod v současnosti 26 000 Kč. I zde se samozřejmě bude vycházet z o 30 procent vyššího vyměřovacího základu a na důchod bude nutné připlatit, nejcitelněji však záležitost dolehne na podnikatele s příjmy nejnižšími, protože jsou zde i logicky menší rezervy a potřeba vyšších plateb bude s největší pravděpodobností i jinde než u odvodů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Datum článku: 22. 09. 2023

Všichni podnikatelé využívající takzvaný režim paušální daně si musí pro rok 2024 na povinnou měsíční platbu…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací