Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci případně i jeho rodinným příslušníkům mohou zaměstnavatelé poskytovat i v roce 2023 a zajisté prospěje posílení  zaměstnancova vztahu k firmě. Zaměstnavatel však musí myslet na to, že takový příspěvek lze poskytnout jen do zákonem povoleného limitu a musí být patřičně zdaněn.

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zce 2.jpg
Datum článku: 23. 01. 2023

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci je nutné i v roce 2023 pohlídat z hlediska limitu a daňových povinností

Jak je řečeno v úvodu peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi je samozřejmě možné, pokud to finanční situace firmě dovoluje, poskytnout také v roce 2023. Uvedený benefit je pro zaměstnance jistě silným motivačním prvkem k posílení oddanosti firmě i zvýšení výkonnosti a do obou záležitostí se jistě zaměstnavateli investovat vyplatí. Zaměstnavatel však, pokud chce aby benefit skutečně přinesl zaměstnanci popsanou prospěšnost, musí pohlídat pravidla a daňové povinnosti s daným benefitem nevyhnutelně spojené.

Aby příspěvek přinesl daňové výhody zaměstnavateli i zaměstnanci, musí být poskytnut zpětně na výdaje s dovolenou spojené

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci či jeho rodinným příslušníkům i v roce 2023 lze poskytnout jen do zákonem stanovené výše maximálně 20 000 Kč na celý rok, pokud má jít o záležitost s daňovými výhodami. Nelze tedy poskytnout uvedený benefit v jakékoli výši, ale jen do uvedené částky. Další věc, kterou musí zaměstnavatel při poskytování tohoto bonusu dodržet je proplatit uvedenou částku zaměstnanci zpětně za náklady spojené s dovolenou, které si zaměstnanec sám vybere. To znamená, zaměstnavatel na základě zaměstnancem předložených dokladů proplatí například peníze hrazené cestovní kanceláři, účty za ubytování, poplatky letecká společnosti či jiné záležitosti. Dále zaměstnavatel z daného poskytnutého příspěvku čili plnění odvede 19 % daně z příjmu, kterou si následně může započítat jako daňově uznatelný výdaj. Zaměstnanec se při tomto postupu o daně již starat nemusí, na jeho straně bude záležitost zcela od daně osvobozena. Pozor, pokud by uvedený příspěvek zaměstnanci, byl poskytnut před dovolenou a vyplacen jako částka navíc k běžné mzdě nebude mít uvedené daňové výhody pro zaměstnavatele a ještě z něho bude zaměstnavatel povinen odvést zdravotní pojištění i sociální pojištění jako z běžné mzdy. Zdanění bez možnosti uplatnění výhod by také podléhala každá případně poskytnutá částka nad uvedený limit 20 000 Kč na zaměstnance ročně.

 

Závěrem je tedy nutné zopakovat, že příspěvek zaměstnanci na dovolenou vždy nějakým způsobem podléhá daňovému vypořádání a na straně zaměstnavatele nejde o nedaňové plnění.  Pokud se poskytuje ve formě finančních prostředků a zaměstnanec si s těmito prostředky sám disponuje, pak příspěvek podléhá úplně běžnému zdanění i odvodům. Pokud má příspěvek přinést daňové výhody, musí být poskytnut zaměstnanci výše popsaným způsobem, tedy zpětně, který je vyplacen na základě předložených dokladů zaměstnanci nepřímo, protože jsou jeho prostřednictvím uhrazeny jiným subjektům služby užívané zaměstnancem

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Datum článku: 06. 02. 2023

Příplatek společníka mimo základní kapitál společnosti bývá velkým pomocníkem v případech, když je potřeba…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací