Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Platba výživného na děti

Platba výživného na nezaopatřené děti je častým problémem mnoha rodičů. Platba výživného nezaopatřenému dítěti je zákonnou povinností každého rodiče a při jejím neplnění může hrozit i trest odnětí svobody pro neplatící rodiče. Podíváme se na tuto problematiku podrobněji.

171198_6688.jpg
Datum článku: 29. 09. 2014

Základní fakta o výživném na děti

Pokud se rodiče nedohodnou, o výživném na dítě rozhodne soud. Při sporech o výživné na nezletilé děti se nehradí soudní poplatky. Oba rodiče mají povinnost doložit soudu své příjmy. Z nich pak soud vychází při stanovení výše výživného. Neexistují žádné omezující limity pro výživné. Soud přihlíží k věku a potřebám dítěte a snaží se, aby životní potřeby dítěte byly uspokojeny.
Výživné se platí povinně na každý měsíc a vždy na začátku měsíce. Do doby zletilosti se platí výživné rodiči, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Od okamžiku zletilosti se výživné platí přímo nezaopatřenému dítěti.
Výživné, které určil soud, nepodléhá dani, ale započítává se jako příjem při žádostech o sociální dávky.

Vyživovací povinnost nezaniká automaticky

Přesná věková hranice vyživovací povinnosti k dítěti není zákonem definována. Obecně platí, že povinnost trvá po dobu, než je dítě schopno se samo zaopatřit. Vyživovací povinnost nekončí automaticky ani 26 rokem věku, ale rodič si musí o zrušení povinnosti žádat. O zrušení vyživovací povinnosti rozhodne soud.

Výživné zpětně

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti se nepromlčuje a zletilé dítě může žádat o výživné zpětně. Lze je však přiznat jen tři roky zpětně od data zahájení řízení se zletilým dítětem.

Ztráta zaměstnání neopravňuje k neplacení výživného

Ztrátou zaměstnání nezaniká povinnost platit výživné. Pokud se rodiče nedohodnou mezi sebou, může nezaměstnaný rodič, požádat soud o snížení výživného.

Neplatícím rodičům, hrozí až trest vězení

Nezaplacené výživné bude soud po rodiči vymáhat. Pokud rodič neplní vyživovací povinnost k dítěti po dobu delší čtyř měsíců, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zanedbání povinné výživy. Za toto jednání mu hrozí trest odnětí svobody.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňová sleva na manželku bude možná pro méně lidí než dosud

Daňová sleva na manželku bude možná pro méně lidí než dosud

Datum článku: 01. 10. 2019

Daňová sleva na manželku možná dostane trochu jiná pravidla, respektive budou ji možná moci užívat jen lidé…

Více informací
Výše státem vypláceného výživného bude záležet na výměře soudu, průměrné mzdě a věku dítěte

Výše státem vypláceného výživného bude záležet na výměře soudu, průměrné mzdě a věku dítěte

Datum článku: 25. 06. 2019

Připomínkovým řízením nyní prochází novela o zálohovaném výživném od státu, prostřednictvím něhož chce…

Více informací
Výživné od státu by mohlo pomáhat možná už od roku 2021

Výživné od státu by mohlo pomáhat možná už od roku 2021

Datum článku: 11. 06. 2019

Opět se bude jednat o zálohovaném výživném od státu pro děti, kde jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost.…

Více informací
Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Datum článku: 17. 09. 2018

Neplacení povinného výživného jedním rodičů je problém, se kterým se denně potýká mnoho rodičů, kteří jsou…

Více informací