Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím datové schránky

Mnohé často drobné OSVČ čeká v roce 2023 velká premiéra, protože musí podat přiznání k dani z příjmu jen elektronicky přes datovou schránku nebo jiným elektronickým způsobem a jsou z dané skutečnosti značně nervózní. Elektronické podání přes datovou schránku nemusí být těžké, pokud poplatník ví kudy se na internetu vydat.

Podání <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> z příjmu prostřednictví 2.jpg
Datum článku: 28. 02. 2023

Podání přiznání přes datovou schránku s pomocí odkazu daneelektronicky.cz nebo webu Finanční správy

K přiznání k dani elektronickou cestou s pomocí datové schránky potřebuje poplatník samozřejmě přístup na internet, aktivní datovou schránku a přihlašovací údaje do datové schránky zaslané zřizovatelem automatických datových schránek čili Ministerstvem vnitra ČR.

Od 1. 1. 2023 jsou datové schránky povinně postupně zřizovány všem podnikajícím fyzickým osobám, které aktivní čili funkční datovou schránku dosud nemají. Datové schránky povinně samozřejmě musí mít od uvedeného data taktéž všechny právnické osoby podnikající i nepodnikající a i zde jsou datové schránky zřizovány automaticky všem, kdo je dosud nemají. Jak již bylo několikrát v posledních týdnech i na těchto stránkách upozorňováno platí, že jakmile, má poplatník zřízenou datovou schránku aktivní, musí jejím prostřednictvím komunikovat s finančním úřadem a činit povinná podání, čili i podání přiznání k dani z příjmů, pro tento úřad už jedině a pouze elektronicky.

Pojďme se tedy nyní podívat, jak přiznání k dani z příjmu podat právě přes datovou schránku, i když možností jak se elektronicky podat přiznání k dani je samozřejmě více

Samozřejmě pokud má být povinnost přiznání k dani splněna elektronicky musí být přiznání také elektronicky i s přílohami vyplněno na správném formuláři a až teprve poté může dojít k vlastnímu podání čili elektronickému odeslání pomocí datové schránky finančnímu úřadu. Všechny tyto potřebné úkony lze provést přes odkaz www.daneelektronicky.cz nebo prostřednictvím webu Finanční správy kde klikneme na označení Online finanční úřad a další postup už je totožný. Přes výše uvedenou adresu daneelektronicky se taktéž dostaneme na stránky Finanční správy, kde zvolíme políčko Služby portálu MOJE daně. To znamená na portál MOJE daně se, dostaneme v obou případech.

Na portálu MOJE daně je třeba zvolit oblast Elektronická podání pro Finanční správu dále zvolit Elektronické formuláře, vybrat formulář Daň z příjmů fyzických osob a vyplnit přiznání. Po vyplnění se vybere odkaz z pravého sloupce „Uložení k odeslání do datové schránky.“ K přiznání je třeba vždy připojit i přílohy DAP, které se vyberou ve sloupci na pravé straně, vyplní a připojí k přiznání. Poté už stačí kliknout na tlačítko odeslat, přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky a dokončit odeslání.

Jak je zmíněno výše elektronicky se dá přiznání podat i jiným způsobem než datovou schránkou třeba i e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem a povinnost podání bude splněna také.

OSVČ samozřejmě přiznání k dani z příjmů podat musí, pokud tuto povinnost má a musí být podáno správně, protože jinak hrozí problémy a pokuty

Na tomto místě je důležité připomenout, že pokud má OSVČ za zákona povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za příslušný rok, pak toto přiznání podáno být musí a musí být podáno správně, protože jinak samozřejmě hrozí problémy s finančním úřadem a pokuty. Uvedené samozřejmě platí i pro přiznání podávaná v roce 2023 za rok 2022.

Vzhledem k výše uvedeným řádkům to tedy znamená, že všechny OSVČ, které mají povinnost za rok nebo i jen část roku 2022 podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí tuto povinnost splnit a velká většina už ji bude muset splnit elektronicky. S aktivní datovou schránkou už OSVČ nemůže přiznání podat jinak než elektronicky. Pokud podnikatel má aktivní datovou schránku a přiznání podá papírovou formou, bude na uvedený úkon pohlíženo, jako by podání učiněno nebylo, což znamená nesplnění povinnosti a pokutu. Za nepodání přiznání správnou formou čili elektronicky přijde podnikateli pokuta automaticky a s ní i výzva k nápravě čili k podání přiznání v elektronické formě. Pokud povinnost nebude splněna na uvedenou výzvu v úřadem určené lhůtě, pokuta samozřejmě poroste a přidá se k ní i penále z prodlení za neplnění povinnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací