Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Potvrzení o bezdlužnosti je nutné žádat u ověřených institucí, registry dlužníků vydají neuplatnitelný doklad

Potvrzení o bezdlužnosti je dnes nutné k vyřízení mnoha zásadních záležitostí. Velmi důležité je  rozmyslet si k jakému účelu má uvedený doklad sloužit, ale ještě důležitější je, jakou instituci o vydání daného dokumentu požádáme, nejrůznější registry dlužníků včetně toho centrálního k vydávání uvedeného dokladu kompetentní nejsou a potvrzení od nich nemá potřebný právní účinek.

Potvrzení o bezdlužnosti je nutné žádat u ověřenýc 2.jpg
Datum článku: 17. 10. 2018

Státem spravovaný registr dlužníků v tuzemsku nefunguje, ale podvodníci stále zkouší své praktiky

Potvrzení o bezdlužnosti je zásadní doklad, který prokazuje, že jeho majitel není zatížen žádnými dluhy a že jde o osobu, která zvládá dostát případným závazkům. Uvedený doklad musí mít odpovídající právní váhu, což znamená, že musí odpovídat aktuálním právním normám pro danou záležitost a musí jej vydávat oficiální státem registrovaná instituce, která má k danému úkonu uděleno oprávnění.

Uvedené oprávnění nemá podle právních odborníků na našem území žádný subjekt, který se prezentuje jako jakýkoli registr dlužníků. Registry dlužníků zřizované nejrůznějšími společnostmi jsou výdělečnými podniky soukromého charakteru, které nemají pravomoc vydávat dokumenty potvrzující bezdlužnost či naopak existenci dluhů.

Dané společnosti však stále využívají nedostatečné právní informovanosti mnoha občanů a dokáží z nich vylákat stovky a tisíce korun za vystavení potřebné dokumentace, která je však bezcenná a nepoužitelná. K uvedeným společnostem patří i nechvalně známý Centrální registr dlužníků, který ač již dostal pokutu za klamavou činnost, dál chytá do svých spárů velmi často právě žadatele o uvedené potvrzení. K ostražitosti před uvedenými subjekty vyzývají právníci a Česká obchodní inspekce, jako dozorový orgán ochrany spotřebitele.

Platné a fungující potvrzení bezdlužnosti poskytují finanční úřady, celní správa, zdravotní pojišťovny 

Z uvedených řádků tedy plyne poučení, že s registry dlužníků není dobré si nic začínat a držet se od nich dál.

Bezdlužnost občanovi potvrzují finanční úřady, celní správa, zdravotní pojišťovny nebo správa sociálního zabezpečení. Uvedené úřady mají k dané věci oficiální kompetence. Pozor na insolvenční rejstřík, který sice je institucí věrohodnou a státní, ale potvrzuje se zde existence dluhů nikoli bezdlužnost.

Insolvenční rejstřík je oficiální státem vedený seznam lidí, u kterých je soudem vedeno insolvenční řízení kvůli jejich existujícím dluhům. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Datum článku: 17. 04. 2019

Daň z přidané hodnoty a povinnosti s ní svázané patří k nejzásadnějším  záležitostem v oblasti daní. Aby…

Více informací
Provozovatelé malých vodních elektráren musí také dbát na administrativu, jinak hrozí nepříjemné pokuty

Provozovatelé malých vodních elektráren musí také dbát na administrativu, jinak hrozí nepříjemné pokuty

Datum článku: 22. 03. 2019

Provozovatelé malých vodních elektráren si musí hlídat kromě perfektního technického stavu daného zařízení…

Více informací
Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků ohledně zvýhodnění na děti nemusí být každý rok nové

Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků ohledně zvýhodnění na děti nemusí být každý rok nové

Datum článku: 18. 02. 2019

Poplatník, který si chce při ročním zúčtování daně u zaměstnavatele uplatnit nějakou tu slevu, musí většinou…

Více informací
Čestné prohlášení k prokázání nároku na osvobození od místních poplatků nestačí

Čestné prohlášení k prokázání nároku na osvobození od místních poplatků nestačí

Datum článku: 02. 11. 2018

Čestným prohlášením s vlastnoručním podpisem může občan doložit a osvědčit před úřady a institucemi mnoho…

Více informací