Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zpráva auditora se neobejde bez náležitostí odborně a nezávisle zhodnocujících hospodaření firmy

Zpráva auditora je pro mnoho firem velmi klíčovým a často i ze zákona povinným dokumentem, který osvědčuje, že účetní závěrka sestavená určitou firmou a také výroční zpráva skutečně pravdivě zobrazují systém především finančního hospodaření daného podniku jako účetní jednotky.

Zpráva auditora se neobejde bez náležitostí odborně a nezávisle zhodnocují 2.jpg
Datum článku: 09. 11. 2022

Zpráva auditora je nezávislým odborným posouzením účetní závěrky a výroční zprávy ohledně správnosti a pravdivosti dané dokumentace

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou souborem klíčových dokumentů, jejichž posláním je podávat věrný a poctivý obraz státu, bankám akcionářům i veřejnosti o finančním hospodaření podniku jako účetní jednotky. Uvedená dokumentace musí být tedy vždy nutně vedena podle zákonem nastavených závazných pravidel, tak aby vypovídala o tom, jak finanční hospodaření firmy skutečně probíhá. Nesmí zde být nejasné či chybějící nebo zavádějící záležitosti.

A právě to zda je obsah uvedené dokumentace skutečně v souladu se zákony o účetnictví a zda jednoznačně pravdivě vypovídá o systému hospodaření a finanční kondici účetní jednotky je právě úkolem auditora a musí to být vyjádřeno v jím sestavené auditorské zprávě.

Auditor v rámci svého posuzování musí pečlivě projít jak dokumentaci účetní závěrky, tak výroční zprávu společnosti a následně písemně vyjádřit svůj odborný názor, zda posuzovaná dokumentace obsahuje skutečně vše a v takovém rozsahu jak si to žádají přímo Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Klíčovým bodem zprávy auditora je výrok o správnosti či chybách v dané dokumentaci, ale nesmí chybět ani další náležitosti

Z výše uvedeného je tedy jasné, že i zpráva auditora je velmi zásadní dokumentací, která má jasně zákonem dané obsahové náležitosti. Musí obsahovat:

  • identifikační údaje posuzované společnosti jako účetní jednotky,
  • výrok,
  • popis postupu auditorského šetření (jak se k výroku auditor dopracoval),
  • datum a podpis osoby odpovědné za audit spolupracující během konání auditu s auditorem,
  • podpis auditora.

Jak už je naznačeno výše, hlavním těžištěm dané zprávy je výrok auditora. Je třeba zde také říci, že uvedený výrok auditu může být kladný či záporný a dokonce může nastat i situace, kdy auditor přímo písemně odmítne výrok vydat.

Nejlépe společnost dopadá, pokud auditor do zprávy napíše, že jeho výrok je bez výhrad. Taková situace znamená vše, je v naprostém pořádku a předložená dokumentace obsahuje vše, co zákon požaduje a poskytuje pravdivý a věrný obraz vedení účetnictví a finančního hospodaření.

Druhou stále ještě dobrou možností je, když auditor zapíše výrok s výhradou. Auditor v takové zprávě konstatuje, že svoji povinnost ohledně účetní dokumentace firma plní a podává poctivý obraz o své činnosti, ale tu a tam se vyskytla nějaká drobnější chyba či nepřesnost.

Záporný výrok, který taktéž může od auditora zaznít, ukazuje, že společnost své úkoly spojené  s popsanou účetní dokumentací neplní a neposkytuje příslušný poctivý obraz svého hospodaření.

Nejhorší situace nastává v případě, kdy auditor zcela odmítne vydání výroku. Uvedený postup samozřejmě musí být auditorem zdůvodněn. K dané situaci dochází v případech, když předmět posuzování chybí, nebo je v takovém stavu že posouzení nelze provést, nebo auditor nemá k posuzování takové podmínky, aby svoji práci mohl provést.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací