Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce na home office bude muset mít písemně dohodnuté podmínky a zaměstnavatelem hrazené obvyklé náklady

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo a v minulých dnech poslalo do připomínkového řízení novelu zákona, která by měla upravit podmínky práce na takzvaný home office, tak, aby daný způsob práce splňoval i podmínky nastavené paragrafy EU odpovídal potřebám moderního zaměstnávání i chránil práva zaměstnanců takto pracujících. Zaměstnavatelé budou mít nově povinnost práci z domova smluvně ošetřit i hradit zaměstnanci paušální částku na energetické náklady.

Práce na home office bude muset mít písemně dohodnuté podmínky a zaměstnavatel 2.jpg
Datum článku: 04. 10. 2022

Práce na home office čili vykonávaná z domova si získává v systému zaměstnávání stále pevnější pozici a dostane nová zákonná pravidla s novými povinnostmi zaměstnavatelů

Ano, zaměstnávání na takzvaný home office čili práce z domova je stále více se rozrůstající záležitost, která aby mohla správně fungovat a probíhat i v naší zemi, musí dostat jasná pravidla stanovená zákony sleděnými se zákony EU pro daný způsob zaměstnávání.

Klíčová jsou v daném ohledu pravidla pro zaměstnavatele, kteří se musí naučit dané zaměstnávání svých pracovníků nastavit tak, aby mělo všechny parametry moderního zaměstnávání, které pomáhá skloubení profesního a soukromého života zaměstnance a současně odpovídalo všem právem nastaveným pravidlům zaměstnávání dle zákoníku práce i dalších souvisejících zákonů.

Hlavními záležitostmi, které se mají výše uvedenou novelizací upravit je správné nastavení pravidel a podmínek daného pracovněprávního vztahu. Nově pokud bude zaměstnanec pracovat z domova, bude muset zaměstnavatel k uvedenému způsobu práce uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu. Z uvedené dohody bude muset být samozřejmě pro zaměstnance být možnost úniku, což znamená, že v dohodě musí být ukotvena možnost výpovědí nebo dohodou ukončit daný způsob spolupráce a vrátit se od práce z domova k práci ve firmě.

Nově nastavené podmínky práce z domova mají na druhé straně ve zcela jednoznačně specifikovaných výjimečných případech umožnit zaměstnavatelům nařídit zaměstnancům práci na dálku, pokud si takové opatření žádá nařízení orgánu veřejné moci kvůli ochraně zdraví a života.

V dohodě bude muset být jednoznačně a jasně uvedeno jakým způsobem bude probíhat přidělování práce a komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a musí být uvedeno i místo či případně více míst odkud bude práce na dálku vykonávána. Práci z domova tedy zaměstnanec nemusí vykonávat jen z místa bydliště, ale může tak činit například i z chaty a třeba místa pobytu střídat, ale v dohodě to musí být jednoznačně stanoveno. Další klíčová věc, která v dohodě o výkonu zaměstnání z domova nesmí chybět je ustanovení o pracovní době. Musí zde být jasně řečeno, zda pracovní dobu danému zaměstnanci bude určovat zaměstnavatel, nebo zda si bude pracovní dobu rozvrhovat zaměstnanec sám.

Zaměstnavatelé budou muset hradit zaměstnancům část obvyklých nákladů, které při práci z domova nevyhnutelně vzniknou jako jsou náklady na energie, vodu či komunální odpad

Další oblastí, na kterou se novelizace pravidel pro práci z domova zaměřuje, je nastavení podmínek proplácení nákladů zaměstnavatelem. Uvedená záležitost zatím jednoznačně v případě práce z domova řešená není a je to záležitost kvůli níž nejčastěji vznikají napjaté vztahy a spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracujícím z domova. I zaměstnavatelé, kteří se povinnostem vůči zaměstnancům nevyhýbají a svědomitě je plní, často v současnosti tápou právě v otázce správného proplácení uvedených nákladů.

Novela k dané záležitosti stanoví, že zaměstnavatel, který má zaměstnance pracujícího na dálku bude povinen danému zaměstnanci hradit určitý okruh obvyklých nákladů, které i při práci z domova vznikají. Jedná se o náklady na plyn, elektřinu, dodávky tepla, dodávky vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, odvoz odpadů a podobné náklady. Formu úhrady daných nákladů vypočte  zaměstnavatel určitou zákonem stanovenou paušální částkou za každou započatou hodinu práce. Onen základní údaj k výpočtu bude tedy stanoven vládou ve vyhlášce a bude se pravidelně upravovat. Novela počítá také s tím, že uvedená paušální částka placená zaměstnanci na náklady práce z domova se nebude zaměstnanci zahrnovat do výdělku, ale bude proplácena samostatně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Datum článku: 09. 11. 2023

Agentury práce se při své činnosti často dopouštějí chyb i nedodržování zákonů. Z uvedeného důvodu se chystá…

Více informací