Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní neschopnost není všemocná a před výpovědí nechrání absolutně vždy

Spoléhat se na to, že pokud je zaměstnanec v režimu dočasné pracovní neschopnosti nemůže dostat od zaměstnavatele výpověď, je velmi krátkozraké a může přijít velmi nepříjemné překvapení. Opak je totiž pravdou, i při neschopnosti výpověď od zaměstnavatele přijít může, nemusí to být ani kvůli závažnému provinění a zaměstnavatel na to má v některých situacích právo.

Pracovní neschopnost není všemocná a před výpovědí nechrání  2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2021

Výpověď od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti zaměstnanci přijít může dokonce i z jiných důvodů než je porušení neschopnosti a nemusí to být od zaměstnavatele porušení zákona

Jak naznačují řádky výše, i v době pracovní neschopnosti může zaměstnanci od zaměstnavatele výpověď a nemusí to v žádném případě být od zaměstnavatele jednání proti zákonu. Jsou situace, kdy zaměstnanec může na neschopence výpověď dostat a nepomůže mu ani § 53, který říká, že zaměstnanec v pracovní neschopnosti se ze zákona nachází v takzvané ochranné době, kdy mu nesmí být dána výpověď ze zaměstnání, pokud si neschopnost nezpůsobil sám z důvodu opilosti či požití návykových látek.

Existují však zákonné výjimky, kdy zaměstnavatel zcela legálně zaměstnanci v době neschopnosti výpověď dát může nebo případně nemusí pokračovat v zaměstnávání daného zaměstnance což je ve výsledku vlastně totéž co výpověď.

Nejznámější situací, kdy se zaměstnavatel nemusí ohlížet na to, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a může mu dát výpověď je právě samo hrubé porušení pravidel pracovní neschopnosti, čili nedodržení těchto pravidel třeba, když se zaměstnanec v neschopnosti nezdržuje, tam, kde se zdržovat má či nedodržuje vycházky. Uvedená situace však není jediná, kdy na neschopence může přijít výpověď.

Zkušební doba zaměstnance či organizační důvody zaměstnavatele se na neschopnost také neohlížejí a výpověď v této době umožňují

Dalšími situacemi, kdy zaměstnanec v pracovní neschopnosti může klidně obdržet od zaměstnavatele výpověď je jednak zkušební doba zaměstnance nebo organizační důvody zaměstnavatele. Zkušební doba zaměstnance dovoluje zaměstnavateli, že během této doby může dát zaměstnanci výpověď z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu téměř kdykoli během této doby, kromě prvních 14 dnů nemoci zaměstnance. Jak je vidět určitá ochranná doba pro zaměstnance ve zkušební době přece jen je, ale trvá pouze ony první dva týdny nemoci. Pokud je pracovní neschopnost zaměstnance delší než dva týdny, pak od 15tého dne této neschopnosti výpověď od zaměstnavatele dostat může.

Další situací, která se na pracovní neschopnost zaměstnance neohlíží a nemocný zaměstnanec může dostat výpověď, jsou organizační důvody zaměstnavatele, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo přemísťuje mimo místo, kde má zaměstnanec smluvně ujednáno práci konat.

V některých případech nemusí přijít vyloženě výpověď, ale může dojít k neprodloužení pracovní smlouvy

Pro zaměstnance v pracovní neschopnosti může být velmi napjatou situací i záležitost, kdy má se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou a tato doba končí zrovna v době pracovní neschopnosti. Noc totiž nebrání tomu, aby pracovní smlouva na dobu určitou skončila právě v době zaměstnancovy pracovní neschopnosti, a zaměstnavatel nemusí tuto smlouvu prodlužovat, zákon takovou povinnost neukládá. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací