Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní neschopnost není všemocná a před výpovědí nechrání absolutně vždy

Spoléhat se na to, že pokud je zaměstnanec v režimu dočasné pracovní neschopnosti nemůže dostat od zaměstnavatele výpověď, je velmi krátkozraké a může přijít velmi nepříjemné překvapení. Opak je totiž pravdou, i při neschopnosti výpověď od zaměstnavatele přijít může, nemusí to být ani kvůli závažnému provinění a zaměstnavatel na to má v některých situacích právo.

Pracovní neschopnost není všemocná a před výpovědí nechrání  2.jpg
Datum článku: 15. 07. 2021

Výpověď od zaměstnavatele při pracovní neschopnosti zaměstnanci přijít může dokonce i z jiných důvodů než je porušení neschopnosti a nemusí to být od zaměstnavatele porušení zákona

Jak naznačují řádky výše, i v době pracovní neschopnosti může zaměstnanci od zaměstnavatele výpověď a nemusí to v žádném případě být od zaměstnavatele jednání proti zákonu. Jsou situace, kdy zaměstnanec může na neschopence výpověď dostat a nepomůže mu ani § 53, který říká, že zaměstnanec v pracovní neschopnosti se ze zákona nachází v takzvané ochranné době, kdy mu nesmí být dána výpověď ze zaměstnání, pokud si neschopnost nezpůsobil sám z důvodu opilosti či požití návykových látek.

Existují však zákonné výjimky, kdy zaměstnavatel zcela legálně zaměstnanci v době neschopnosti výpověď dát může nebo případně nemusí pokračovat v zaměstnávání daného zaměstnance což je ve výsledku vlastně totéž co výpověď.

Nejznámější situací, kdy se zaměstnavatel nemusí ohlížet na to, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a může mu dát výpověď je právě samo hrubé porušení pravidel pracovní neschopnosti, čili nedodržení těchto pravidel třeba, když se zaměstnanec v neschopnosti nezdržuje, tam, kde se zdržovat má či nedodržuje vycházky. Uvedená situace však není jediná, kdy na neschopence může přijít výpověď.

Zkušební doba zaměstnance či organizační důvody zaměstnavatele se na neschopnost také neohlížejí a výpověď v této době umožňují

Dalšími situacemi, kdy zaměstnanec v pracovní neschopnosti může klidně obdržet od zaměstnavatele výpověď je jednak zkušební doba zaměstnance nebo organizační důvody zaměstnavatele. Zkušební doba zaměstnance dovoluje zaměstnavateli, že během této doby může dát zaměstnanci výpověď z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu téměř kdykoli během této doby, kromě prvních 14 dnů nemoci zaměstnance. Jak je vidět určitá ochranná doba pro zaměstnance ve zkušební době přece jen je, ale trvá pouze ony první dva týdny nemoci. Pokud je pracovní neschopnost zaměstnance delší než dva týdny, pak od 15tého dne této neschopnosti výpověď od zaměstnavatele dostat může.

Další situací, která se na pracovní neschopnost zaměstnance neohlíží a nemocný zaměstnanec může dostat výpověď, jsou organizační důvody zaměstnavatele, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší nebo přemísťuje mimo místo, kde má zaměstnanec smluvně ujednáno práci konat.

V některých případech nemusí přijít vyloženě výpověď, ale může dojít k neprodloužení pracovní smlouvy

Pro zaměstnance v pracovní neschopnosti může být velmi napjatou situací i záležitost, kdy má se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou a tato doba končí zrovna v době pracovní neschopnosti. Noc totiž nebrání tomu, aby pracovní smlouva na dobu určitou skončila právě v době zaměstnancovy pracovní neschopnosti, a zaměstnavatel nemusí tuto smlouvu prodlužovat, zákon takovou povinnost neukládá. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací