Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pravidla ohledně zákazu konkurence jednatele v zakladatelských listinách společnosti často chybí

Konkurence má své klady i zápory a musí mít i svá pravidla především ta, ohledně jejího zákazu pro jednatele. Uvedená pravidla jsou určena zákonem a musí být součástí zakladatelských dokumentů každé společnosti s ručením omezeným. Jednatelé se samozřejmě musí dle těchto pravidel chovat a někdy je nutné daná pravidla také aktualizovat, aby seděla přesně na míru firmě i aktuálnímu ekonomickému vývoji.

Pravidla ohledně zákazu konkurence jednatele v zakladatelských listinách společnosti 2.jpg
Datum článku: 03. 07. 2023

Pravidla zákazu konkurence jednatele nesmí v zakladatelských firemních dokumentech chybět, ale společnosti si je mohou udělat přísnější nebo naopak volnější

I když konkurence a podnikání k sobě neodmyslitelně patří, tak samozřejmě konkurenční jednání a chování  vždy musí mít jasně daná pravidla toho co je přípustné, a naopak také i toho, co už je v dané záležitosti zakázáno. Zákon o obchodních korporacích dokonce výslovně určuje pravidla zákazu konkurence jednatelům. Tato pravidla si musí osvojit a dodržovat je zejména jednatelé, kteří působí ve více společnostech. Jednatel musí své chování vždy řídit tak, aby to prospívalo zájmu společnosti, či společností v nichž působí a musí se naopak vyvarovat jednání, kterým by sledoval svůj prospěch. Paragraf 199 zákona o obchodních korporacích stanoví zásadní základní pravidla zákazu konkurence jednatele a současně ponechává společnosti prostor, aby si tato pravidla dle svých potřeb nastavila ještě přísnější nebo naopak benevolentnější Paragraf 193 zákona o obchodních korporacích stanoví zásadní základní pravidla zákazu konkurence jednatele a so tnější.

Jednoznačně však platí, že alespoň právě ona základní zákonná pravidla zákazu konkurence bezpodmínečně musí mít každá společnost nastavena ve své zakladatelské smlouvě či listině. Jednatel či jednatelé jsou povinni se s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. Pokud se jednatel dopustí porušení těchto pravidel, má společnost právo požadovat po něm prospěch, který svým nezákonným jednáním z popsané situace získal.

Mnoha společnostem v zakladatelských listinách pravidla zákazu konkurence jednatele zcela chybí, což je potřeba změnit

Pokud společnost pravidla zákazu konkurence jednatele ve svých zakladatelských listinách ukotvena nemá, je to problém, protože se samozřejmě jedná o nerespektování výše uvedeného paragrafu čili porušování zákona. Situaci je samozřejmě potřeba co nejdříve upravit a popsaná pravidla do smlouvy ukotvit. Bude potřeba svolat valnou hromadu a pozvat na ni notáře. Na valné hromadě se projednají a ustanoví ona pravidla a notář formou zápisu z této valné hromady vloží sjednaná pravidla zákazu konkurence jednatele do zmíněné zakladatelské dokumentace.

Co vlastně zákaz konkurence jednateli zakazuje?

Závěrem si pojďme detailněji říci, co tedy zákaz konkurence jednateli zakazuje. Jak ukazují řádky výše, uvedený zákaz má chránit obchodní společnosti před střetem zájmů osob, které společnost zastupují. Ale co konkrétního je vlastně jednatelům zakázáno?

Pokud neurčuje konkrétní společenská smlouva jinak, tak jednatel nesmí:

  • podnikat ve stejném oboru podnikání ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jinou osobu,
  • být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným či obdobným předmětem podnikání nebo obchodní činnosti,
  • účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako ovládající osoba jiné osoby se stejným předmětem podnikání.

Jak je však řečeno v článku výše zákon ponechává variabilitu ve vytyčení toho, co bude z konkurenčního hlediska jednatelům zakázáno a zákazů tak může být stanoveno mnohem více. Vždy záleží na podmínkách a nastavení konkrétní společnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Třinácté platy a odměny se budou ve firmách rozdávat i v roce 2023

Datum článku: 07. 12. 2023

Jak se blíží konec roku, je zvykem, že společnosti obdarovávají své zaměstnance. Mezi nejoblíbenější formy odměn…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací