Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přechod z výdajových paušálů ke skutečným výdajům

Výdajové paušály byly často diskutovaným tématem již minulého roku. Někdy může být tento postup pro OSVČ výhodou, jindy brání podnikatelům využívat daňové slevy a zvýhodnění. Věc je velmi individuální a záleží na zvážení konkrétní situace. Nezvratným faktem je, že od ledna 2015 platí pro všechny výdajové paušály takzvaný strop. To znamená byla stanovena maximální hranice výdajů. Proto se mnohdy vyplatí znovu zvážit přechod na skutečné výdaje.

Přechod z výdajových paušálů ke skutečným výdajům.jpg
Datum článku: 08. 01. 2015

Od letošního roku jsou výdajové paušály omezeny maximální hranicí

Do roku 2014 se omezení maximální hranicí vztahovalo pouze na paušály 30% a 40% Od roku 2015 platí maximální hranice pro všechny typy paušálů. Určujícím faktorem je mezní hranice příjmů ve výši dvou milionů.

Situace vypadá následovně:

  • při 80% paušálu lze uplatnit výdaje do částky 1,6 milionu korun,
  • při 60% paušálu lze uplatnit výdaje do částky 1,2 milionu korun,
  • pří 40% paušálu lze uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
  • při 30% paušálu lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Situace nevylučuje využití výdajových paušálů u příjmů nad 2 000 000 Kč. Maximálně však mohou uplatnit pouze uvedené částky, což může být nevýhodné. Když třeba podnikatel s příjmy nad 5 milionů Kč využije 60% paušál může uplatnit výdaje pouze do 1,2 milionů což je nevýhodné.
Podnikatel v uvedené situaci může přejít na skutečné výdaje, což bude znamenat více administrativy, při vedení daňové evidence, nebo může využít možnost, kterou mu poskytuje § 12 zákona o daních z příjmů a vytvořit „společnost,“ což mu umožní rozdělit příjmy mezi více osob, které s ním nežijí ve společné domácnosti. Nutno podotknout, že v uvedeném případě nejde o společnost obchodní, ale o subjekt vytvořený k uvedenému účelu. Platí že společné výdaje i společné příjmy musí být rozděleny ve stejném poměru.
Podle § 13 zákona o daních z příjmů, je možné též vytvořit institut spolupracující osoby a rozdělit si příjmy s další osobou žijící ve společné domácnosti. Ale dle vyjádření Generálního finančního ředitelství, by se příjmy neměly dělit mezi více osob žijících ve společné domácnosti, protože strop pro příjmy se stanovuje ještě před rozdělením příjmů. Je zde i možnost založit obchodní společnost a podnikání rozdělit mezi právnickou a fyzickou osobu. V tomto případě právnická osoba přejde na skutečné náklady, ale fyzická osoba si může zvolit skutečné náklady nebo paušál dle situace.

Pozor u příjmů z nájmu

Při přemýšlení o výdajových paušálech a skutečných výdajích a otázce výhod a nevýhod. Je dobré si připomenout i příjmy z nájmu, které je možné optimalizovat. Pžíjmy z nájmu upravuje §9 zákona o daních z příjmů nebo v případě zařazení předmětného majetku do obchodního majetku ve smyslu §4 jsou uvedené příjmy zdaňovány dle §7. Je třeba myslet i na to, že příjmy spadající pod § 7 podléhají povinnému pojistnému.

Přechod na skutečné výdaje je spojen s daňovou evidencí a úpravou základu daně

Přechod na skutečné výdaje může a nemusí být problém. Je důležité si uvědomit, že přechodem ke skutečným výdajům vznikne povinnost vedení daňové evidence. Znamená to, v daňovém přiznání z předchozího období, jenž předcházelo změně v uplatňování výdajů, vypořádat pohledávky a zaplacené a poskytnuté zálohy a podle toho pak upravit základ daně. Týká se to záloh a pohledávek spadajících do daně z příjmů.

Jde v podstatě o administrativní vypořádání pohledávek, závazků a výdajů. Je potřeba v daňovém přiznání řádně uvést a vyloučit z něho co již bylo zdaněno a zahrnuto v paušálních výdajích. Pokud podnikatel na konci roku 2014 neměl žádné pohledávky závazky a zaplacené zálohy, přejde na daňovou evidenci, ale nemusí řešit úpravu základu daně. Pokud nastane situace opačná a podnikatel měl na konci roku nějaké pohledávky, zaplacené zálohy a zásoby musí upravit patřičným způsobem základ daně. Jednodušší bude situace tam, kde ještě nedošlo k podání daňového přiznání, protože podnikatel podá řádné daňové přiznání a v něm všechny změny uvede. V případě že daňové přiznání již bylo podáno a podnikatel se rozhodne ke změně, situace bude složitější.

Musí být podáno opravné přiznání

V případě přechodu na skutečné výdaje v průběhu roku, bude potřeba podat dodatečné daňové přiznání a upravit základ daně patřičným způsobem. Je důležité podat také opravný přehled o příjmech a výdajích ČSSZ. Opravný přehled musí být podán do 8 dnů kdy došlo ke změně vyměřovacího základu. Případný doplatek na sociálním pojistném pak musí být uhrazen do 8 dnů, kdy byl podán opravný přehled.
Pro stanovení výše pojistného na zdravotní pojištění nemusí být žádný opravný přehled podáván, protože vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění je definován jako 50% procent příjmů z podnikání, které již byly poníženy o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení podnikání. Úprava základu daně z příjmů podle § 23 zákona o daních z příjmů se nepovažuje za příjem ani výdaj a výše vyměřovacího základu nebude proto dotčena a není potřeba měnit stanovené pojistné na zdravotní pojištění.

Daňové evidenci se nelze vyhnout

Jak již bylo výše řečeno, při přechodu na skutečné výdaje, je nutné vést řádnou daňovou evidenci stanovenou § 7b zákona i daních z příjmů.
Jedná se o evidenci:

  • příjmů a výdajů- členěných způsobem, který umožní potřebné zjištění základu daně,
  • majetku a dluhů.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Datum článku: 04. 09. 2018

Tuzemský živnostník, který chce pracovat v Rakousku, musí nejen perfektně zvládat své řemeslo, ale musí si…

Více informací
Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací

Finanční správa začala vymáhat daně u problémových dlužníků rychleji

Daňový poplatníci, kteří si nehlídají včasné plnění daňových povinností, mohou mít od letošního léta nepříjemnosti s exekucí ještě dříve, než tomu bylo do nedávné doby, Finanční správa nasadila v daném směru rychlejší postup.

Nedoplatky daňovým dlužníkům vyměřuje Finanční správa rychleji

Časy se mění a postupy úřadů také. Finanční správa nasadila v průběhu letošního léta rychlý a razantnější postup ve vymáhání daně u dlužníků, u kterých se problémy s pozdním placením či neplacením daně vyskytnou opakovaně.

Poplatníci s uvedenými problémy by nyní měli urychleně změnit svůj přístup k věci a začít si plnit povinnosti včas, aby během pár dnů neskončili v exekuci. S vyměřením nedoplatků a odstavením bankovních účtů nyní Finanční správa opravdu pospíchá a stačí další drobnější zpoždění s platbou a dlužník má během několika dnů ve schránce exekuční příkaz. Uvedený postup si finanční správa hájí tím, že jedině právě rychlé vymáhání, může skutečně přinést od dlužníka co nejvíce dlužných peněz.

Uvedený postup už vyvolal neklid a negativní postoje v řadách dlužníků, ale nelíbí se ani právníkům, na které se obrací znepokojení klienti s uvedenými problémy. Právníci vůči uvedenému novému postupu namítají, že i pro zahájení exekučního řízení jsou stanoveny lhůty, které musí úměrně korespondovat se lhůtami, které poplatníci na splnění záležitosti mají.