Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Předávací protokol u smlouvy o dílo jistí práva objednatele i zhotovitele

V okamžiku, kdy dochází na objednávku ke zhotovení nějakého díla či provedení služby, musí být vždy daný vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ukotven smlouvou o dílo. Dalším dokumentem, který by v daném vztahu neměl chybět, i když jej právo nežádá bezpodmínečně, je předávací protokol k dílu. Předávací protokol ke smlouvě o dílo jednoznačně potvrzuje podmínky, pomáhá předcházet sporům a v určitých situacích může být i dokumentem bezpodmínečně nutným.

Předávací protokol u smlouvy o dílo jistí práva objednate 2.jpg
Datum článku: 29. 08. 2022

Předávací protokol ke smlouvě o dílo je listinou, jejíž vyhotovení zákon nestanoví striktně vždy, ale za určitých okolností se bez ní platba díla neobejde

Veškeré smluvní vztahy, pokud mají správně právně fungovat a plnit svůj účel musí být vždy opřeny také o správnou dokumentaci, která dokládá a zajišťuje spravedlivé plnění práv i povinností obou stran. Jedním z nejčastějších závazkových vztahů uzavíraných v běžném životě je smlouva o dílo.

Správně písemně uzavřená smlouva o dílo je ze zákona prioritním a klíčovým dokumentem nejen při stavbách a rekonstrukcích nemovitostí, ale při zhotovování jakéhokoli díla či poskytnutí služby na zakázku. Smlouva o dílo je potřebná ke zhotovení nábytku či obleku stejně jako k opravě a údržbě automobilu a mnoha dalším činnostem závazkového vztahu.

Základní právní zásady a práva a povinnosti ohledně smlouvy o dílo jsou ukotveny v Občanském zákoníku, zákon č. 89/2012 v paragrafech 2586 až 2635. Danými paragrafy je určeno, za jakých podmínek k právnímu vztahu ohledně zhotovení díla dochází a co se pod pojmem zhotovení díla rozumí, jak je to s určením ceny díla i se způsobem jeho provedení a předání. Další paragrafy se věnují například vlastnickému právu k dílu, řešením případných vad zhotoveného díla a mnoha dalším skutečnostem.

Z uvedeného je tudíž jasné, že smlouva o dílo je skutečně nejzásadnější dokumentací, kterou musí být vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vždy podložen.

Ve smlouvě o dílo musí být vždy jednoznačně stanoveno:

  • Co je předmětem smlouvy.
  • Kdo smlouvu uzavírá (identifikace zhotovitele a objednatele).
  • Cena za dílo a termín i způsob předání díla.

Uvedené náležitosti mohou být ještě detailněji rozšířeny o konkrétní popis povinností zhotovitele a objednatele. Dobré je si hned ve smlouvě o dílo vyjasnit i otázky odpovědnosti za případné vady či škodu, sankce za nedodržení dohodnutých záležitostí či podmínky odstoupení od smlouvy.

Čím propracovanější a detailnější smlouva o dílo je, tím větší je jistota, že ohledně díla nevzniknou nepříjemná nedorozumění či spory. Pojistek však není nikdy dost, a jak je naznačeno výše, dalším jistícím dokumentem smlouvy o dílo pro zhotovitele i objednatele může a v některých případech musí být právě předávací protokol.

Předávací protokol nemusí být vždy, ale často jistí smlouvu o dílo ohledně platebních podmínek, a pak je dokumentem nutným

Výše uvedené řádky tedy prozrazují, že další důležitou listinou ohledně zhotovování díla může být předávací protokol. Předchozí řádky také prozrazují, že v některých případech je předávací protokol stejně důležitý jako samotná smlouva o dílo a jindy je možné se bez protokolu i obejít. Kdy je tedy předávací protokol u smlouvy o dílo nezbytnou záležitostí.

Podle ustanovení § 2604 občanského zákoníku dochází k provedení díla jeho dokončením a předáním objednateli, což znamená, že smluvní vztah, který vznikl ze smlouvy o dílo, se předáním dokončeného díla naplnil. V okamžiku předání díla je jednoznačně naplněno právo objednatele, který dostává předmět smlouvy a pokud jsou podmínky smlouvy dobře nastaveny, je v daném okamžiku stejně správně vyřešen i nárok zhotovitele na zaplacení ceny za zhotovení díla. Jenže právě zaplacení ceny je dobré vždy jistit kromě smlouvy ještě navíc předávacím protokolem.

Nárok zhotovitele na zaplacení ceny zhotoveného díla sice vznikne i v případě, že předávací protokol sepsán nebyl, ale v případě, že dojde k soudnímu jednání ohledně nedodržení některých záležitostí zhotovovaného díla nebo ke sporům o vady, bude se hůře prokazovat právě to, že bylo zaplaceno skutečně, co zaplaceno být mělo a co bylo zhotoveno. Smluvní strany si tedy mohou přímo předem dohodnout, že k zaplacení smluvní ceny díla dojde až po jeho řádném předání předávacím protokolem a k danému předání dojde podpisem daného protokolu oběma stranami. Pokud se tedy zhotovitel s objednatelem přímo smluvně písemně dohodnou, že nárok na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli až po předání díla prostřednictvím předávacího protokolu, pak samozřejmě předávací protokol nutně být sepsán musí.

V uvedeném případě je tedy předávací protokol nutný k zaplacení dohodnuté ceny a bez něho k zaplacení dojít nemůže.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací