Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přehledy o příjmech a výdajích v roce 2022 je nutné odevzdat do měsíce po přiznání ale někdy ještě dříve

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i Českou správu sociálního zabezpečení musí OSVČ povinně, ale hlavně včas odevzdat i v roce 2022. Někteří podnikatelé mají na splnění uvedené povinnosti doslova posledních pár dnů, protože musí mít povinnost splněnu již začátkem dubna, pro většinu podnikatelů však platí, že přehledy musí mít odevzdány do měsíce po podání daňového přiznání.

Přehledy o příjmech a výdajích v roce 2022 je nutné odevzdat do měsíce po při 2.jpg
Datum článku: 01. 04. 2022

Při nepodávaném přiznání je nutné Přehled pro zdravotní pojišťovny odevzdat již do 8. dubna 2022, ale na Přehled pro ČSSZ je v tomto případě čas do srpna

Jak je zmíněno výše, někteří podnikatelé mají skutečně na splnění povinnosti podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny doslova poslední dny, protože podání dané písemnosti musí mít hotovo do 8. dubna 2022.

Tento úplně první termín se týká podnikatelů, kteří nemusí podávat za rok 2021 daňové přiznání. Přehledy pro obě uvedené instituce musí být odevzdány za každý rok i v případech, kdy OSVČ neměla z podnikání žádný zisk nebo byly příjmy jen malé pod 15 000 Kč za celý rok a povinnost podání daňového přiznání nevznikla. Dokonce i povinnost platit pojistné může být nulová, ale přehledy v každém případě odevzdány být musí. Přehledy musí být odevzdány každým, kdo má platný živnostenský list i kdyby podnikání bylo jen formální. Na této záležitosti se nic nemění ani v roce 2022.

Každý, kdo měl v roce 2021 živnostenský list, i když nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů, tedy musí do 8. dubna 2022 odevzdat Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně. Přehled pro ČSSZ musí tyto osoby odevzdat také, ale mají na to čas až do 1. srpna 2022.

OSVČ, které odevzdávají přiznání, musí Přehledy odevzdat do měsíce po podaném přiznání k dani z příjmů

Větší část OSVČ je v situaci, že má povinnost podání přehledů navázánu na povinnost podání přiznání k dani z příjmů čili musí splnit obě povinnosti. V takovém případě samozřejmě přehledy následují podané přiznání a dokumentace pro obě zmíněné instituce musí být odevzdána do 30 dnů od přiznání.

OSVČ, které v roce 2022 odevzdávají přiznání ve lhůtě do 1. dubna včetně, musí mít přehledy odevzdány do 2. května 2022.

Kdo bude přiznání v roce 2022 za rok 2021 podávat elektronickou formou, může toto přiznání odevzdat bez sankce až do 2. května 2022, což znamená, že lhůtu na přehledy má do 2. června 2022.

OSVČ, které budou v roce 2022 odevzdávat přiznání k dani z příjmů s pomocí poradce, mohou toto přiznání odevzdávat až do 1. července 2022, což znamená, že oba přehledy musí odevzdat do 1. srpna 2022.

Případné nedoplatky, které přehled ukáže, je třeba uhradit do 8 dnů od podání přehledů

Pokud v přehledu vyjde, že na povinném pojistném bylo uhrazeno méně, než být mělo, pak je samozřejmě nutné co chybí doplatit. Doplaceno musí být do osmi dnů od podání přehledů.

Za pozdní podání či neodevzdání přehledů samozřejmě hrozí sankce

Za pozdní plnění či dokonce neplnění povinnosti vždy samozřejmě hrozí sankce. Za nepodání některého z uvedených přehledů hrozí pokuta 50 000 Kč.

I v případě přehledů je třeba dávat pozor na chyby

Člověk je tvor omylný a stejně jako dochází k chybám při vyplňování daňových přiznání, chybuje se i v přehledech.

Často se chybuje v případech měsíců, kdy se OSVČ netýká minimální vyměřovací základ například, když OSVČ pobírala nemocenskou, pečovala nejméně o jedno dítě do sedmi let, plátcem pojistného byl i stát.

Další časté chyby vznikají, pokud má podnikatel v dokumentu uvést, že se jeho činnost nějakou dobu v roce odehrávala jako činnost vedlejší a další měsíce již byla činností hlavní.

Zapomíná se i na to, že také přehledy si vyžadují doklady k nějakým skutečnostem například nárok na výplatu nemocenské či mateřské.

Velmi často se chybuje u variabilního symbolu, který v žádném případě není u obou formulářů stejný. U přehledů pro zdravotní pojišťovny je variabilním symbolem rodné číslo. U přehledu pro ČSSZ však variabilním symbolem důchodového pojištění není rodné číslo, ale speciální číslo, které bylo podnikateli přiděleno při registraci k podnikání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Datum článku: 30. 05. 2023

Současná doba je v mnoha ohledech vypjatá a nestandardní i z hlediska čekání na vyřízení důchodů. Čekací…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Datum článku: 24. 05. 2023

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná…

Více informací