Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přehledy o příjmech a výdajích v roce 2022 je nutné odevzdat do měsíce po přiznání ale někdy ještě dříve

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i Českou správu sociálního zabezpečení musí OSVČ povinně, ale hlavně včas odevzdat i v roce 2022. Někteří podnikatelé mají na splnění uvedené povinnosti doslova posledních pár dnů, protože musí mít povinnost splněnu již začátkem dubna, pro většinu podnikatelů však platí, že přehledy musí mít odevzdány do měsíce po podání daňového přiznání.

Přehledy o příjmech a výdajích v roce 2022 je nutné odevzdat do měsíce po při 2.jpg
Datum článku: 01. 04. 2022

Při nepodávaném přiznání je nutné Přehled pro zdravotní pojišťovny odevzdat již do 8. dubna 2022, ale na Přehled pro ČSSZ je v tomto případě čas do srpna

Jak je zmíněno výše, někteří podnikatelé mají skutečně na splnění povinnosti podání přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny doslova poslední dny, protože podání dané písemnosti musí mít hotovo do 8. dubna 2022.

Tento úplně první termín se týká podnikatelů, kteří nemusí podávat za rok 2021 daňové přiznání. Přehledy pro obě uvedené instituce musí být odevzdány za každý rok i v případech, kdy OSVČ neměla z podnikání žádný zisk nebo byly příjmy jen malé pod 15 000 Kč za celý rok a povinnost podání daňového přiznání nevznikla. Dokonce i povinnost platit pojistné může být nulová, ale přehledy v každém případě odevzdány být musí. Přehledy musí být odevzdány každým, kdo má platný živnostenský list i kdyby podnikání bylo jen formální. Na této záležitosti se nic nemění ani v roce 2022.

Každý, kdo měl v roce 2021 živnostenský list, i když nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů, tedy musí do 8. dubna 2022 odevzdat Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně. Přehled pro ČSSZ musí tyto osoby odevzdat také, ale mají na to čas až do 1. srpna 2022.

OSVČ, které odevzdávají přiznání, musí Přehledy odevzdat do měsíce po podaném přiznání k dani z příjmů

Větší část OSVČ je v situaci, že má povinnost podání přehledů navázánu na povinnost podání přiznání k dani z příjmů čili musí splnit obě povinnosti. V takovém případě samozřejmě přehledy následují podané přiznání a dokumentace pro obě zmíněné instituce musí být odevzdána do 30 dnů od přiznání.

OSVČ, které v roce 2022 odevzdávají přiznání ve lhůtě do 1. dubna včetně, musí mít přehledy odevzdány do 2. května 2022.

Kdo bude přiznání v roce 2022 za rok 2021 podávat elektronickou formou, může toto přiznání odevzdat bez sankce až do 2. května 2022, což znamená, že lhůtu na přehledy má do 2. června 2022.

OSVČ, které budou v roce 2022 odevzdávat přiznání k dani z příjmů s pomocí poradce, mohou toto přiznání odevzdávat až do 1. července 2022, což znamená, že oba přehledy musí odevzdat do 1. srpna 2022.

Případné nedoplatky, které přehled ukáže, je třeba uhradit do 8 dnů od podání přehledů

Pokud v přehledu vyjde, že na povinném pojistném bylo uhrazeno méně, než být mělo, pak je samozřejmě nutné co chybí doplatit. Doplaceno musí být do osmi dnů od podání přehledů.

Za pozdní podání či neodevzdání přehledů samozřejmě hrozí sankce

Za pozdní plnění či dokonce neplnění povinnosti vždy samozřejmě hrozí sankce. Za nepodání některého z uvedených přehledů hrozí pokuta 50 000 Kč.

I v případě přehledů je třeba dávat pozor na chyby

Člověk je tvor omylný a stejně jako dochází k chybám při vyplňování daňových přiznání, chybuje se i v přehledech.

Často se chybuje v případech měsíců, kdy se OSVČ netýká minimální vyměřovací základ například, když OSVČ pobírala nemocenskou, pečovala nejméně o jedno dítě do sedmi let, plátcem pojistného byl i stát.

Další časté chyby vznikají, pokud má podnikatel v dokumentu uvést, že se jeho činnost nějakou dobu v roce odehrávala jako činnost vedlejší a další měsíce již byla činností hlavní.

Zapomíná se i na to, že také přehledy si vyžadují doklady k nějakým skutečnostem například nárok na výplatu nemocenské či mateřské.

Velmi často se chybuje u variabilního symbolu, který v žádném případě není u obou formulářů stejný. U přehledů pro zdravotní pojišťovny je variabilním symbolem rodné číslo. U přehledu pro ČSSZ však variabilním symbolem důchodového pojištění není rodné číslo, ale speciální číslo, které bylo podnikateli přiděleno při registraci k podnikání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Správně podané daňové přiznání je jedině to ve správném formátu

Datum článku: 24. 04. 2024

I v roce 2024 bude u elektronického podávání daňových přiznání klíčové nejen dodržení stanoveného termínu pro…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací