Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přeshraniční práce na dálku a pravidla sociálního a zdravotního pojištění

Práce na dálku čili v poslední době stále více probíraný a oblíbený home office nemusí probíhat jen na území jednoho státu, ale může být i přeshraniční. To znamená sídlo a pracoviště zaměstnavatele je v jednom státě a zaměstnanec je z různých důvodů vykonává pro daného zaměstnavatele práci na dálku z místa svého bydliště v jiné zemi. I při tomto způsobu práce musí být dodržovány povinnosti ohledně sociálního a zdravotního pojištění jak zaměstnanců tak OSVČ.

Přeshraniční práce na dálku a pravidla sociálního a zdravotníh 2.jpg
Datum článku: 21. 11. 2022

 

Povinné sociální a zdravotní pojištění musí probíhat podle pravidel, ať už se pracuje nebo vykonává výdělečná činnost doma v zahraničí nebo na dálku

Sociální i zdravotní pojištění jsou povinné daňové odvody, které se týkají a musí být ze zákona vždy správně plněny jak v případě osob zaměstnaných, tak i v případě podnikatelů čili OSVČ.

Zdravotní pojištění je povinným daňovým odvodem, který v případě nemoci pojištěnci uhrazuje potřebnou zdravotní péči. Zdravotní pojištění se odvádí ze zdanitelného příjmu poplatníka zaměstnance nebo OSVČ. Za osoby bez zdanitelných příjmů v ČR odvádí dané pojistné stát, pokud jsou z pohledu zákona státními pojištěnci, nebo si musí danou povinnost plnit samostatně jako OBZP. V systému ČR platí, že zdravotní pojištění musí mít nějakým způsobem, jako zaměstnanec, OSVČ, státní pojištěnec nebo OBZP vyřešeno každý občan ČR a stejně tak osoby, které na našem území dlouhodobě žijí nebo pracují.

Podobně je to se systémem sociálního pojištění, které zajišťuje lidem sociální pomoc a stabilitu v případě výkonu rodičovských povinností, ve stáří či nemoci nebo v nejrůznějších sociálních situacích, kdy si jedinec nemůže aktuálně zajišťovat potřebný příjem. Ze sociálního pojištění se vyplácí všechny druhy důchodů, dávky rodičům při péči o děti a mnoho dalších dávek. Za zaměstnance odvádí povinné pojistné na sociální pojištění stejně jako v případě zdravotního pojištění zaměstnavatel. OSVČ si musí povinné odvody obou záležitostí hlídat a odvádět sama.

Stejný či podobný princip povinných odvodů funguje i ve státech EU a samozřejmě jsou i společná pravidla pro uvedené pojistné záležitosti, protože občané jednotlivých členských států se po území EU nejen volně pohybují, ale samozřejmě také pracují a dojíždění za prací do jiného státu dnes není nijak ojedinělou záležitostí.

Otázkám zdravotního a sociálního pojištění při práci v zahraničí se již věnuje i několik starších článků na tomto portálu, kde je jednoznačně řečeno, že je nezbytné věnovat těmto záležitostem, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ pracující v zahraničí pečlivou pozornost, aby nevznikly případné problémy ohledně toho či onoho pojistného. Stejnou nebo i větší pozornost dané problematice musí samozřejmě věnovat i zaměstnavatelé pokud mají ve firmě přeshraniční pracovníky. Zahraniční zaměstnávání může samozřejmě probíhat a nejen v době pandemie Covidu-19 také probíhalo na dálku. A samozřejmě i při uvedené spolupráci musí řádně podle ukotvených pravidel probíhat odvodové záležitosti pojistného.

Dohodnuté a navazující postupy ohledně sociálního a zdravotního pojištění při přeshraniční práci na dálku telework, formulář A1 CZ

Dohodnout fungující pravidla ohledně řešení sociálního i zdravotního pojistného u přeshraničních zaměstnanců či OSVČ pracujících na dálku bylo potřeba již v době pandemie nemoci Covid-19. Z uvedených důvodů se tedy všechny členské státy EU dohodly na společných pravidlech a postupech pro dočasné posuzování práce na dálku takzvané telework z hlediska sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a OSVČ. Tato pravidla a postupy budou platit do 31. 12. 2022.

Je však potřeba se v záležitosti uvedených pravidel posunout o kousek dál, i když důsledky pandemie v mnoha státech stále ještě doznívají a u mnoha přeshraničních zaměstnanců může práce na dálku (telework) probíhat dál. Daný postup spolupráce si mnohde oblíbili jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Z uvedených důvodů tudíž bylo k výše uvedeným pravidlům příslušnou evropskou správní komisí schváleno navazující doporučení pod označením nóta AC 125/22 REV2 pro telework. V daném dokumentu jsou uvedena pravidla pro určení příslušnosti k pojistnému při výkonu dané práce na dálku dle nařízení (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Uvedený dokument definuje podmínky, kdy jde o přeshraniční práci na dálku a základní pravidla i možné výjimky z článků 12, 13 a 16 nařízení (ES) č. 883/2004.

Je zde například uvedeno jak postupovat v situaci, kdy zaměstnanec příslušník jednoho státu EU pracuje ze své domovské země pro zaměstnavatele, který má sídlo na území jiného státu EU a jaké povinnosti má v daném případě zaměstnavatel ohledně zdravotního a sociálního pojištění daného zaměstnance.

Je zde uvedeno jak postupovat v případech, nahodilé neběžné práce na dálku, kdy je práce na dálku vynucena okolnostmi i postup pro případy, kdy je tato práce na dálku běžnou součástí pracovního vztahu mezi zaměstnavatele a zaměstnancem.

Více k dané problematice lze zjistit na webu ČSSZ zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Od února 2023 čeká zaměstnavatele při použití zvýhodněného pojistného nová povinnost vůči ČSSZ

Od února 2023 čeká zaměstnavatele při použití zvýhodněného pojistného nová povinnost vůči ČSSZ

Datum článku: 08. 11. 2022

Zaměstnavatelé, kteří budou v roce 2023 poskytovat některým specifickým skupinám zaměstnanců práci na zkrácený…

Více informací
O prvním listopadovém víkendu nebude možné se na ČSSZ přihlásit z datové schránky

O prvním listopadovém víkendu nebude možné se na ČSSZ přihlásit z datové schránky

Datum článku: 04. 11. 2022

Také datové schránky respektive připojení přes ně může mít odstávku, a nelze se daným prostřednictvím připojit…

Více informací
Speciální tiskopis k uplatnění nároku na předčasný důchod s přiznáním do konce roku 2022

Speciální tiskopis k uplatnění nároku na předčasný důchod s přiznáním do konce roku 2022

Datum článku: 03. 11. 2022

Žadatelé o předčasný starobní důchod, kteří chtějí mít tento důchod přiznán ještě v roce 2022, kvůli…

Více informací
OSVČ si musí na rok 2023 opět chystat více peněz na zdravotní i sociální pojištění

OSVČ si musí na rok 2023 opět chystat více peněz na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 03. 10. 2022

I když to tak na první pohled možná nevypadá, tak i pro rok 2023 se zvýší průměrná mzda a s ní vše co je…

Více informací