Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést evidenci příjmů

Jak již tento portál informoval v předchozích několika článcích, tak pro podnikatele používající režim paušální daně nastanou od roku 2023 zásadní změny. Především se zvedne příjmový limit pro používání daného systému a současně s tím vzniknou tři pásma pro platbu, kam se podnikatelé rozřadí podle výše dosahovaných příjmů. Háček může být v tom, že pro podnikatele, kteří si uplatňují výdaje procentem z příjmů, to bude zřejmě znamenat více administrativy, protože aby se zařadili do správného pásma, budou si muset vést záznamy o příjmech.

Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést ev 2.jpg
Datum článku: 30. 05. 2022

Když si podnikatel v režimu paušální daně bude chtít od roku 2023 uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů, bude si muset příjmy zaznamenávat, aby se zařadil do správného pásma

Jednodušší daňový režim paušální daně byl od roku 2021 zaveden jako možnost pro drobné OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu, jak dostát daňovým povinnostem a mít co nejmenší administrativu s jedinou měsíční platbou všeho nutného. Uvedený režim tedy již druhým rokem funguje a drobní podnikatelé si v něm skutečně všechny nutné povinnosti ohledně odvodu paušálních záloh na zdravotní pojištění, důchodové pojištění i daň z příjmů řeší jednou souhrnnou platbou každý měsíc. Uplatnění si výdajů procentem z příjmů je taktéž možné, takže systém skutečně svým uživatelům administrativní námahu ušetří. Možnost uplatnit si výdaje procentem z příjmů je pro podnikatele snazší než prokazovat výdaje skutečné. Celá záležitost je však nastavena pro podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun. Pokud má podnikatel příjmy vyšší, má i v roce 2022 více nutných daňových povinností s přiznáním k dani, přehledy o příjmech a další nutnou administrativou.

Současná vláda chce umožnit používání jednoduššího daňového režimu paušální daně i poplatníkům s ročními příjmy do 2 milionů korun, což si však žádá změny, protože rozdíl mezi ročními příjmy OSVČ do jednoho milionu a ročními příjmy do dvou milionů je zásadní a není možné, aby všichni podnikatelé využívající tento daňový systém měli nadále jednotnou odvodovou povinnost.

Proto se tedy od roku 2023 plánuje rozdělení podnikatelů v tomto systému podle výše dosahovaných příjmů do tří pásem. V prvním pásmu mají zůstat podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun a jejich měsíční platební povinnost má být proti podnikatelům ve druhém či třetím pásmu nejnižší jen 6 000 Kč měsíčně. Ve druhém pásmu budou podnikatelé s ročními příjmy do jednoho a půl milionu korun, kteří budou mít povinnou měsíční odvodovou platbu vyšší 16 000 Kč a ve třetím pásmu budou podnikatelé s ročními příjmy do dvou milionů a měsíční platbou 26 000 Kč měsíčně.

Uvedené rozdělení je logické, ale pokud si při něm budou chtít podnikatelé uplatnit své výdaje procentem z příjmů a budou mít výdaje, které lze takto uplatnit v různé výši, tak si budou nově muset vést záznamy o příjmech, aby se zařadili do správného pásma podle příjmů. Ohledně uplatňovaných paušálních výdajů se bude moci do prvního pásma hlásit i poplatník s ročními příjmy do1,5 milionu Kč pokud mu alespoň 75 % z těchto příjmů budou tvořit příjmy, k nimž si bude moci uplatnit výdaje ve výši 80 nebo 60 procent z příjmů.

Poplatník, který bude mít roční příjmy do dvou milionů, se takto bude moci přihlásit do nižšího pásma pro povinnou platbu čili pásma druhého, když doloží, že nejméně 75 procent z těchto příjmů byly příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje 80 či 60 procent z těchto příjmů. Uvedené znamená v obou případech, že příjmy se sníží uplatněním výdajů a poplatník může zůstat v nižším pásmu a zaplatit méně na odvodové povinnosti. Jenže k tomu, aby poplatník zjistil a doložil, do které skupiny patří, bude si muset vést záznamy o příjmech čili evidenci příjmů, proti nimž byly uplatněny dané výdaje s různým procentem.

Vedení záznamu o dosahovaných příjmech bude ze zákona povinné

Poplatník v paušálním režimu, který si bude chtít i v roce 2023 uplatnit výdaje procentem z příjmů a bude mít příjmy, k nimž se dají uplatnit výdaje procentem v různé výši, si nově ze zákona bude muset vést záznamy o těchto příjmech. V současnosti si OSVČ používající režim paušální daně, žádné výše popisované záznamy vést nemusí, i když uplatnění výdajů procentem z příjmů používají a mají příjmy, u nichž lze použít uplatnění výdajů různým procentem.

Popsaná situace tudíž znamená jediné, že navzdory režimu s nejnižší administrativou, bude mít poplatník této administrativy více a opět může pro mnoho poplatníků přijít rozhodování, zda používat paušální režim, u něhož se nedá používat žádná daňová sleva  či zvýhodnění, nebo přejít k plnění daňových povinností běžným způsobem s podáváním povinného daňového přiznání i přehledů, ale současně i s uplatňováním daňových úlev.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací