Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést evidenci příjmů

Jak již tento portál informoval v předchozích několika článcích, tak pro podnikatele používající režim paušální daně nastanou od roku 2023 zásadní změny. Především se zvedne příjmový limit pro používání daného systému a současně s tím vzniknou tři pásma pro platbu, kam se podnikatelé rozřadí podle výše dosahovaných příjmů. Háček může být v tom, že pro podnikatele, kteří si uplatňují výdaje procentem z příjmů, to bude zřejmě znamenat více administrativy, protože aby se zařadili do správného pásma, budou si muset vést záznamy o příjmech.

Při třípásmové paušální dani si podnikatel nově bude muset většinou vést ev 2.jpg
Datum článku: 30. 05. 2022

Když si podnikatel v režimu paušální daně bude chtít od roku 2023 uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů, bude si muset příjmy zaznamenávat, aby se zařadil do správného pásma

Jednodušší daňový režim paušální daně byl od roku 2021 zaveden jako možnost pro drobné OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu, jak dostát daňovým povinnostem a mít co nejmenší administrativu s jedinou měsíční platbou všeho nutného. Uvedený režim tedy již druhým rokem funguje a drobní podnikatelé si v něm skutečně všechny nutné povinnosti ohledně odvodu paušálních záloh na zdravotní pojištění, důchodové pojištění i daň z příjmů řeší jednou souhrnnou platbou každý měsíc. Uplatnění si výdajů procentem z příjmů je taktéž možné, takže systém skutečně svým uživatelům administrativní námahu ušetří. Možnost uplatnit si výdaje procentem z příjmů je pro podnikatele snazší než prokazovat výdaje skutečné. Celá záležitost je však nastavena pro podnikatele s příjmy do jednoho milionu korun. Pokud má podnikatel příjmy vyšší, má i v roce 2022 více nutných daňových povinností s přiznáním k dani, přehledy o příjmech a další nutnou administrativou.

Současná vláda chce umožnit používání jednoduššího daňového režimu paušální daně i poplatníkům s ročními příjmy do 2 milionů korun, což si však žádá změny, protože rozdíl mezi ročními příjmy OSVČ do jednoho milionu a ročními příjmy do dvou milionů je zásadní a není možné, aby všichni podnikatelé využívající tento daňový systém měli nadále jednotnou odvodovou povinnost.

Proto se tedy od roku 2023 plánuje rozdělení podnikatelů v tomto systému podle výše dosahovaných příjmů do tří pásem. V prvním pásmu mají zůstat podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun a jejich měsíční platební povinnost má být proti podnikatelům ve druhém či třetím pásmu nejnižší jen 6 000 Kč měsíčně. Ve druhém pásmu budou podnikatelé s ročními příjmy do jednoho a půl milionu korun, kteří budou mít povinnou měsíční odvodovou platbu vyšší 16 000 Kč a ve třetím pásmu budou podnikatelé s ročními příjmy do dvou milionů a měsíční platbou 26 000 Kč měsíčně.

Uvedené rozdělení je logické, ale pokud si při něm budou chtít podnikatelé uplatnit své výdaje procentem z příjmů a budou mít výdaje, které lze takto uplatnit v různé výši, tak si budou nově muset vést záznamy o příjmech, aby se zařadili do správného pásma podle příjmů. Ohledně uplatňovaných paušálních výdajů se bude moci do prvního pásma hlásit i poplatník s ročními příjmy do1,5 milionu Kč pokud mu alespoň 75 % z těchto příjmů budou tvořit příjmy, k nimž si bude moci uplatnit výdaje ve výši 80 nebo 60 procent z příjmů.

Poplatník, který bude mít roční příjmy do dvou milionů, se takto bude moci přihlásit do nižšího pásma pro povinnou platbu čili pásma druhého, když doloží, že nejméně 75 procent z těchto příjmů byly příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje 80 či 60 procent z těchto příjmů. Uvedené znamená v obou případech, že příjmy se sníží uplatněním výdajů a poplatník může zůstat v nižším pásmu a zaplatit méně na odvodové povinnosti. Jenže k tomu, aby poplatník zjistil a doložil, do které skupiny patří, bude si muset vést záznamy o příjmech čili evidenci příjmů, proti nimž byly uplatněny dané výdaje s různým procentem.

Vedení záznamu o dosahovaných příjmech bude ze zákona povinné

Poplatník v paušálním režimu, který si bude chtít i v roce 2023 uplatnit výdaje procentem z příjmů a bude mít příjmy, k nimž se dají uplatnit výdaje procentem v různé výši, si nově ze zákona bude muset vést záznamy o těchto příjmech. V současnosti si OSVČ používající režim paušální daně, žádné výše popisované záznamy vést nemusí, i když uplatnění výdajů procentem z příjmů používají a mají příjmy, u nichž lze použít uplatnění výdajů různým procentem.

Popsaná situace tudíž znamená jediné, že navzdory režimu s nejnižší administrativou, bude mít poplatník této administrativy více a opět může pro mnoho poplatníků přijít rozhodování, zda používat paušální režim, u něhož se nedá používat žádná daňová sleva  či zvýhodnění, nebo přejít k plnění daňových povinností běžným způsobem s podáváním povinného daňového přiznání i přehledů, ale současně i s uplatňováním daňových úlev.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Změny u stavebního spoření od roku 2024 přijdou s příspěvkem nebo i bez něho

Datum článku: 17. 03. 2023

Stavební spoření a z něho plynoucí možnost získání výhodného úvěru má v Česku stále vysokou oblibu. Jenže…

Více informací
Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací
Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Změnit zdravotní pojišťovnu v roce 2023 znamená podat do konce března přihlášku

Datum článku: 14. 03. 2023

Změnit zdravotní pojišťovnu je samozřejmě možné i v roce 2023 a ideální čas na podání přihlášky…

Více informací
Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

Vrácení přeplatku na dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023

Datum článku: 08. 03. 2023

I v přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podávaném v roce 2023 může poplatníkovi vzniknout nárok na vrácení…

Více informací