Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při zaměstnávání mladistvých pozor na nebezpečnou práci a povinné zdravotní prohlídky

Pokud se zaměstnavatel chystá zaměstnat osobu mladistvou čili osobu do 18 let věku, musí vědět, že pro zaměstnávání těchto osob stanoví zákoník práce speciální pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví i tělesného a duševního rozvoje při práci. Je velmi důležité jako zaměstnavatel tato pravidla dodržovat protože jsou samozřejmě předmětem bedlivých kontrol inspekce práce a za nedodržování hrozí nepříjemné problémy. Zvláště je potřeba dávat pozor na nejrůznější zákazy a povinnost zdravotních prohlídek.

Při zaměstnávání mladistvých pozor na nebezpečnou práci a povinné zdravotní 2.jpg
Datum článku: 28. 06. 2023

To, že mladiství nesmí pracovat v noci, přesčas a v podzemí zaměstnavatelé většinou vědí. Opatrnost při zaměstnávání u dané věkové kategorie je potřeba i v dalších záležitostech

Na to, že zaměstnávání mladistvých má svá specifika bylo již na tomto portále upozorněno. Při zaměstnávání osob mladších 18 let musí zaměstnavatel vždy ještě pečlivěji hlídat dodržování pravidel a zákonů ohledně ochrany těchto pracovníků. Je nutné myslet na to, že u této věkové skupiny zákon stanoví mnohem více zákazů či omezení, než u zletilých pracovníků. Dodržování těchto přísnějších pravidel a hlídání zákazů se týká jak nezletilých zaměstnávaných v pracovním poměru, tak nezletilých zaměstnávaných na dohody konané mimo pracovní poměr DPP nebo DPČ. Jinými slovy hlídat si zákony ohledně zaměstnávání je důležité i v případě mladistvých brigádníků.

Většina zaměstnavatelů si uvědomuje, že jim zákoník práce výslovně zakazuje v § 245 a § 246 zaměstnávat mladistvé pracovníky pracemi přesčas, pracemi v noci a pracemi v podzemí při těžbě nerostů či ražení tunelů a štol. Jenže zákazů a povinností je ohledně práce mladistvých ještě mnohem víc. Mladistvým zaměstnancům je také zakázáno konat práce, které jsou pro ně nebezpečné nebo vyloženě škodlivé z hlediska jejich nedokončeného fyziologického a psychologického vývoje. Důležité je si v souvislosti s prací mladistvých a souvisejícími zákazy hlídat nejen zákoník práce, ale také vyhlášky, které zakazují mladistvým přidělovat práci se zdroji ionizujícího záření, nebezpečnými chemikáliemi, nebo například s látkami s karcinogenními účinky. Zvláště je třeba při práci mladistvých zaměstnanců hlídat jejich případnou manipulaci s těžkými břemeny, aby nemohlo dojít k poškození jejich zdraví v důsledku nepřiměřené zátěže.

Při ruční manipulaci s břemeny nesmí mladiství zaměstnanci chlapci stojící zvedat a přenášet břemena těžší než 20 a 15 kilo. Manipulace s břemeny do 20 kil je povolena občas. Při časté manipulaci jsou však povolena břemena pouze do patnácti kil. Dívky nesmí ani při občasné manipulaci zvedat či přenášet břemena těžší než 15 kilo a při častém zacházení mohou zvedat či přenášet břemena jen do 10 kil. Pokud mladiství při práci sedí, nesmí mladiství chlapci zvedat břemena těžší než 4,5 kg a sedící děvčata, nesmí manipulovat s předměty, které jsou těžší než 2,5 kg.

Vstupní i další lékařské prohlídky jsou u mladistvých zaměstnanců povinné

Z výše uvedených řádků tedy jednoznačně plyne, že u mladistvých zaměstnanců zaměstnavatel musí ještě pečlivěji hlídat podmínky ochrany jejich zdraví a dbát na to, aby jejich zdraví nebylo ohroženo.

Na rozdíl od dospělých zaměstnanců jsou pro mladistvé, zákonem určena i přísnější pravidla ohledně zdravotních prohlídek.

Paragraf 247 zákoníku práce jednoznačně stanoví, že zaměstnavatel je povinen na své náklady zajistit vyšetření mladistvých zaměstnanců poskytovatelem pracovnělékařských služeb vždy:

  • před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  • pravidelně dle potřeby nejméně jedenkrát ročně.

Zákon taktéž určuje, že mladiství mají povinnost se podrobit stanoveným prohlídkám.

Vstupní prohlídkou se zjišťuje, zda uchazeč o zaměstnání je zdravotně způsobilý vykonávat práci na kterou je přijímán. Znamená to, že vstupní prohlídka je pro zaměstnavatele určující v tom, jakou práci může zaměstnanci ukládat, aby neohrozil jeho zdraví a život. U mladistvých je uvedený doklad zvláště zásadní.

Z uvedeného také plyne, že lékařské potvrzení ohledně zdravotní způsobilosti k výkonu zvolené práce musí zaměstnavateli doložit i mladiství zaměstnanci zaměstnávaní na dohody o provedení práce, což znamená, že uvedený doklad má zaměstnavatel povinnost mít i od brigádníků. V praxi se však velmi často stává, že zaměstnavatelé při zaměstnávání na dohody a zvláště u krátkodobého zaměstnávání lékařský doklad o způsobilosti k výkonu dané práce nevyžadují. V případě práce mladistvých je takový postup velmi riskantní a jde o porušení zákonných pravidel, za což samozřejmě hrozí sankce.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací