Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příčiny vzniku dluhu u zdravotní pojišťovny

Povinnost platby zdravotního pojištění je u nás stanovena zákonem. Je zde mnoho lidí, kteří tuto povinnost neplní a vystavují se nepříjemným postihům. Proč se toto děje? Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku dluhu na zdravotním pojištění?

771882_88715675.jpg
Datum článku: 25. 09. 2014

Studenti a zdravotní pojištění

Studenti často zapomínají na platbu zdravotního pojištění. Důvodem je to, že student do 26 let věku patří do skupiny státních pojištěnců a za tuto skupinu platí pojištění stát. Pokud ale student pokračuje ve studiu i po 26 roce života, musí si začít platit zdravotní pojištění sám. Toto pojištění je v minimální výši a činí 1 148 Kč měsíčně.

Podnikání a pojištění

Velkou skupinou, která se potýká s dluhy na pojistném jsou osoby samostatně výdělečně činné. OSVČ musí platit povinné předepsané zálohy na zdravotní pojištění a musí také odevzdávat “Přehledy o příjmech a výdajích“. Pokud toto neplní, stává se také dlužníkem zdravotní pojišťovny. Minimální záloha, kterou OSVČ musí pravidelně zaplatit na zdravotním pojištění je 1 752 Kč.

Podnikající důchodci

Důchodci jsou státními pojištěnci a pojištění neplatí, ale pokud důchodce začne podnikat, zdravotní pojištění musí začít platit. Platí ze skutečně dosaženého zisku a nemusí se ohlížet na vyměřovací základ.

Zapomínání častý důvod dluhu

Zapomenout můžeme mnoho věcí, ale někdy se nám zapomínání může hodně nevyplatit. Je třeba vždy včas nahlásit zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny. V opačném případě může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci penále, které tímto zapomenutím vzniklo zaměstnavateli. Pojištěnci, kteří již mají se zdravotní pojišťovnou uzavřenu dohodu o splátkách, zapomínají platit současně i pravidelné měsíční pojistné a vznikne dluh nový. Zapomínat na včasné platby zdravotního pojištění je také špatné. Při pozdních platbách vzniká penále, které činní 0,05% za každý den prodlení.

Dohody o provedení práce

U dohod o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč se zdravotní pojištění neplatí, ale jen za předpokladu, že pojištěnec patří mezi státní pojištěnce, nebo je zaměstnancem. Jinak je považován za osobu bez zdanitelných příjmů a pojištění má povinnost platit. Pokud neuhradí měsíčně částku 1 148 Kč na účet zdravotní pojišťovny, vzniká dluh a penále.

Nezaměstnaní a pojištění

Ani v nezaměstnanosti nesmíme na zdravotní pojištění zapomínat. Pokud je člověk nezaměstnaný a není veden na úřadu práce, musí si opět zaplatit zdravotní pojištění sám v částce 1 148 Kč.

Zděděné dluhy

Dluhy na zdravotním pojištění můžeme také získat po zemřelém příbuzném. I v případném zármutku musíme myslet na uhrazení dluhu. Dluh musí být vždy uhrazen, u případného penále lze žádat jeho prominutí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Průměrný starobní důchod by se měl od ledna 2019 zvýšit až o 900 Kč

Průměrný starobní důchod by se měl od ledna 2019 zvýšit až o 900 Kč

Datum článku: 10. 09. 2018

I když ještě nezačal ani podzim Ministerstvo práce a sociálních věcí už propočítává, o kolik si v příštím…

Více informací
Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Datum článku: 04. 09. 2018

Do placení povinných poplatků se lidé většinou příliš nehrnou a nejedno se stává, že na uvedené platby…

Více informací
Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Datum článku: 04. 09. 2018

Tuzemský živnostník, který chce pracovat v Rakousku, musí nejen perfektně zvládat své řemeslo, ale musí si…

Více informací
Minimální zálohy na zdravotní pojištění je třeba v roce 2018 platit i při ztrátovém podnikání

Minimální zálohy na zdravotní pojištění je třeba v roce 2018 platit i při ztrátovém podnikání

Datum článku: 16. 08. 2018

Platba zdravotního pojištění je jednou z povinností, které se nelze jen tak snadno vyhnout. Alespoň minimální…

Více informací