Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba danit a podávat kvůli nim v roce 2023 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud by však byl limit překročen třeba jen o koruny, přiznání by se podat muselo. A stejná situace by nastala i v případě, kdyby šlo o výdělečnou činnost pravidelnou.

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2.jpg
Datum článku: 21. 03. 2023

Nárazové drobné příjmy z prodeje přebytku ze zahrady, opravy spotřebiče sousedce a podobné do 30 tisíc za rok danit ani v roce 2023 nemusíte

Mnoho šikovných osob třeba i důchodců či rodičů na rodičovské, kteří si v roce 2022 občas vylepšili finanční situaci drobným příjmem třeba z prodeje přebytků ze zahrady, chovatelské záliby, opravy počítače známým či jiné bohulibé aktivity, v současnosti přemýšlí, zda musí nebo nemusí podávat v letošním roce přiznání k dani z příjmů.

Odpověď bude uklidňující. Pokud šlo o příjmy výše popsané, čili příležitostné, konané občas a jejich výše v souhrnu za celý rok 2022 nepřekročila 30 000 Kč a jiné příjmy, které by podléhaly zdanění, poplatník neměl, tak daňové přiznání k dani z příjmů v roce 2023 podávat nemusí.

Uvedené příležitostné příjmy patří dle § 10 zákona o daních z příjmů jak za rok 2022 tak za rok 2023 mezi příjmy osvobozené od daně, pokud jsou v uvedeném limitu 30 000 Kč za celý rok. Daň se z nich neodvádí a přiznání k dani kvůli nim v roce 2023 také není třeba podávat. Ke zvýšení uvedeného limitu 30 000 Kč nedošlo ani pro zdaňovací období roku 2023, což znamená, že přiznání kvůli příležitostným příjmům nebude třeba podávat ani v roce příštím čili v roce 2024.

Je však potřeba si hlídat nepřekročení uvedeného limitu i to, aby se nestaly příjmy z podnikání

Pokud tedy uvedené příjmy nepřekročí onu částku 30 000 Kč a mohou být jak pod uvedenou částkou, tak i přímo na ní. To znamená, přiznání není potřeba, pokud jsou uvedené příjmy na částce například 25 000 Kč za celý rok, ale stejně tak není potřeba při příjmech rovných 30 000 Kč za celý rok 2022. Pokud však tyto příležitostné příjmy za rok 2022 jsou v celkové výši 30 001 Kč, přiznání k dani z příjmů bude nutné v letošním roce podat a příjmy zdanit. Překročení limitu byť třeba jen o korunu je třeba si hlídat a v případě jeho překročení splnit příslušné daňové povinnosti.

Kromě uvedeného limitu je nutné si hlídat také to, aby příležitostné příjmy zůstaly skutečně příjmy z příležitostné činnosti a nestaly se z nich příjmy pravidelné z podnikání. Pokud se  příležitostná činnost a příjem z ní stane příjmem pravidelným a činnost cíleně opakovanou za účelem výdělku, tak už nemůže jít o příležitostný příjem, ale naopak o příjem, který je nutné zdanit, i kdyby šlo o částku několika stovek korun ročně. Jedinec, který pravidelně cíleně a opakovaně koná výdělečnou činnost bez živnostenského oprávnění a vydává ji za činnost příležitostnou, se dopouští nedovoleného podnikání. Za nedovolené podnikání hrozí vždy pokuta, která může činit i stovky tisíc korun.

Pokud osoba s příležitostnými příjmy jen zapomene při překročení limitu podat přiznání a příjmy zdanit, hrozí ji pokuta také, ale většinou nižší než za nedovolené podnikání. Při pozdním podání přiznání se výše pokuty a penále odvíjí od toho, jak dlouho poplatník povinnost zanedbal. Pokuta samozřejmě hrozí, také za to, když není při překročeném limitu včas z příjmů zaplacena daň. Pro platbu daně platí stejná lhůta jako pro podání přiznání. Pokud má poplatník povinnost podat přiznání k dani z příjmů ve lhůtě do 3. dubna 2023, musí ve stejné lhůtě také zaplatit daň.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Spolupráce v podnikání při zaměstnání ušetří peníze na sociálním pojištění i za rok 2023

Spolupráce v podnikání při zaměstnání ušetří peníze na sociálním pojištění i za rok 2023

Datum článku: 09. 04. 2024

Také v daňovém přiznání podávaném v roce 2024 za předchozí období se rozhodně vyplatí uplatnit si…

Více informací
Daňový odpočet hypotéky v manželství

Daňový odpočet hypotéky v manželství

Datum článku: 25. 03. 2024

Možnost využití daňového odpočtu z hypotéky přináší manželům, kteří se rozhodli pořídit si společné…

Více informací
Jak se daní odstupné v roce 2024?

Jak se daní odstupné v roce 2024?

Datum článku: 13. 03. 2024

Odstupné je z pohledu daní obecně zdanitelným příjmem a podléhá tak povinnosti odvádět daň z příjmů.…

Více informací
Jak daní své příjmy daňový nerezident v ČR?

Jak daní své příjmy daňový nerezident v ČR?

Datum článku: 08. 03. 2024

Osoba, která je podle českých zákonů považována na území České republiky za daňového nerezidenta, avšak…

Více informací