Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy výpisem z účtu

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od starostí s administrativou, ale na druhé straně, jak už informoval i tento portál, může tento zákonný způsob zdanění působit problémy s prokazováním příjmů bankám při žádosti o úvěry. Nejčastěji budou podnikatelé bankám příjem prokazovat zřejmě výpisem z účtu, ale nebude to rozhodně platit všude.

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy vý 2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2022

Prokazování příjmů za rok 2021 bankám u žádostí o úvěry při paušální dani bude v různých bankách různé. Někde postačí výpisy z účtu, jinde bude třeba doložit ještě daňovou evidenci a může bohužel dojít i k neposkytnutí úvěru

Při prokazování příjmů bance za rok 2021 u žádosti o úvěr se podnikatelé mohou nepříjemně zapotit, pokud ke splnění daňových povinností používají systém paušální daně.

Vypořádání se s daňovými povinnostmi prostřednictvím použití systému paušální daně není nic nezákonného, naopak je to poměrně novinka, kterou drobní podnikatelé mohou použít teprve druhým rokem a má jim usnadňovat právě plnění daňových povinností. Jenže, jak se často stává záležitost, která v jednom případě pomáhá, může být jinde spíše komplikací. A právě taková komplikace nastala s prokazováním bonity bankám při žádosti o úvěr, pokud je žadatelem OSVČ používající systém paušální daně.

Problém je v tom, že podnikatelé s paušální daní nebudou moci od dubna 2022 bankám svoji příjmovou situaci za rok 2021 doložit prostřednictvím daňového přiznání, protože při paušální dani přiznání nepodávají, ale některé banky zatím situaci navzdory považují daňové přiznání stále za ten nejlepší dokument k prokázání příjmů. Situace je poměrně nová a ne všechny banky již mají ujasněny postupy ohledně dokládání příjmů právě u těchto podnikatelů.

Doložení příjmů při žádosti o úvěr je však nutnost daná zákonem o spotřebitelském úvěru a banky mají povinnost právě prostřednictvím daných dokladů co nejdůkladněji prověřit příjmovou situaci žadatele čili jeho schopnost plnit podmínky úvěru a splácet jej. Za nejvěrohodnější doklad dané záležitosti dosud tedy většina bank považovala právě poslední platné daňové přiznání. Jenže co dál?

Některé banky už se nově rozhodly a k prověření příjmů při žádosti o úvěr budou od svých klientů vyžadovat několik výpisů z účtu, přes který probíhá podnikatelský platební styk a kde se ukazují jejich příjmy a zároveň je z účtu patrné, že jejich podnikání je aktivní, tedy běží, a příjmy jsou. Pravidla při využití tohoto postupu se mohou u jednotlivých bank lišit. Někde například u ČSOB budou žádat bankovní výpisy za poslední rok a jinde postačí výpisy za poslední půl rok. U některých bank bude třeba kromě bankovních výpisů doložit i profesionálně vedenou daňovou evidenci čili evidenci zpracovanou účetní nebo daňovým poradcem.

Podnikatelé s paušální daní se však musí připravit i na to, že jim úvěr poskytnut nebude, právě z důvodu používání paušální daně, protože některé banky nepovažují právě bankovní výpisy či daňovou evidenci za podklady dostatečné k prokázání udržitelnosti příjmů a doložení schopnosti splácení. Uvedený postup, tedy neposkytování úvěrů podnikatelům v režimu paušální daně si hodlá zvolit například banka Oberbank.

Do konce března 2022 mohou ještě podnikatelé i při paušální dani použít k prokázání příjmů přiznání za rok 2020. Pro další období však nejspíš bude třeba se o dokladech k úvěru informovat u konkrétní banky.

Jak by tedy měli podnikatelé, kteří mají režim paušální daně a chtějí žádat v bance o úvěr postupovat? Nejlépe bude se ještě před žádostí informovat, jaké podmínky k doložení příjmů pro danou žádost konkrétní banka má a jaké doklady bude požadovat pro doložení příjmů za rok 2021. Pokud se podnikatel k žádosti o úvěr chystá hned v příštích dnech a měsících, může k doložení příjmů ještě bez problémů použít daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020. Uvedené přiznání je pro daný účel platné až do konce března. Poté již bude aktuální přiznání pro rok 2021, a tedy bude nutné v případě podnikatelů s paušálním režimem, kteří tento režim už v roce 2021 využívali použít na prokázání příjmů doklad jiný, takový jaký k prokázání požaduje banka, u níž o úvěr žádají

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací
Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Peníze za nezrušené zálohy při přestupu na paušální režim lze dostat zpět

Datum článku: 16. 03. 2023

Podnikatelé nemají o povinnosti a starosti nouzi, ani když přejdou ze standardního náročného režimu na režim…

Více informací
Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Příjem z nájmu si žádá daňové přiznání i od předčasného důchodce

Datum článku: 02. 03. 2023

Také důchodci v předčasném starobním důchodu se někdy nevyhnou podání přiznání k dani z příjmů fyzických…

Více informací
Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Datum článku: 01. 03. 2023

Režim paušální daně zdaleka nevyužívá tak široký okruh podnikatelů, kterým by tento jednodušší daňový režim…

Více informací