Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy výpisem z účtu

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od starostí s administrativou, ale na druhé straně, jak už informoval i tento portál, může tento zákonný způsob zdanění působit problémy s prokazováním příjmů bankám při žádosti o úvěry. Nejčastěji budou podnikatelé bankám příjem prokazovat zřejmě výpisem z účtu, ale nebude to rozhodně platit všude.

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy vý 2.jpg
Datum článku: 12. 01. 2022

Prokazování příjmů za rok 2021 bankám u žádostí o úvěry při paušální dani bude v různých bankách různé. Někde postačí výpisy z účtu, jinde bude třeba doložit ještě daňovou evidenci a může bohužel dojít i k neposkytnutí úvěru

Při prokazování příjmů bance za rok 2021 u žádosti o úvěr se podnikatelé mohou nepříjemně zapotit, pokud ke splnění daňových povinností používají systém paušální daně.

Vypořádání se s daňovými povinnostmi prostřednictvím použití systému paušální daně není nic nezákonného, naopak je to poměrně novinka, kterou drobní podnikatelé mohou použít teprve druhým rokem a má jim usnadňovat právě plnění daňových povinností. Jenže, jak se často stává záležitost, která v jednom případě pomáhá, může být jinde spíše komplikací. A právě taková komplikace nastala s prokazováním bonity bankám při žádosti o úvěr, pokud je žadatelem OSVČ používající systém paušální daně.

Problém je v tom, že podnikatelé s paušální daní nebudou moci od dubna 2022 bankám svoji příjmovou situaci za rok 2021 doložit prostřednictvím daňového přiznání, protože při paušální dani přiznání nepodávají, ale některé banky zatím situaci navzdory považují daňové přiznání stále za ten nejlepší dokument k prokázání příjmů. Situace je poměrně nová a ne všechny banky již mají ujasněny postupy ohledně dokládání příjmů právě u těchto podnikatelů.

Doložení příjmů při žádosti o úvěr je však nutnost daná zákonem o spotřebitelském úvěru a banky mají povinnost právě prostřednictvím daných dokladů co nejdůkladněji prověřit příjmovou situaci žadatele čili jeho schopnost plnit podmínky úvěru a splácet jej. Za nejvěrohodnější doklad dané záležitosti dosud tedy většina bank považovala právě poslední platné daňové přiznání. Jenže co dál?

Některé banky už se nově rozhodly a k prověření příjmů při žádosti o úvěr budou od svých klientů vyžadovat několik výpisů z účtu, přes který probíhá podnikatelský platební styk a kde se ukazují jejich příjmy a zároveň je z účtu patrné, že jejich podnikání je aktivní, tedy běží, a příjmy jsou. Pravidla při využití tohoto postupu se mohou u jednotlivých bank lišit. Někde například u ČSOB budou žádat bankovní výpisy za poslední rok a jinde postačí výpisy za poslední půl rok. U některých bank bude třeba kromě bankovních výpisů doložit i profesionálně vedenou daňovou evidenci čili evidenci zpracovanou účetní nebo daňovým poradcem.

Podnikatelé s paušální daní se však musí připravit i na to, že jim úvěr poskytnut nebude, právě z důvodu používání paušální daně, protože některé banky nepovažují právě bankovní výpisy či daňovou evidenci za podklady dostatečné k prokázání udržitelnosti příjmů a doložení schopnosti splácení. Uvedený postup, tedy neposkytování úvěrů podnikatelům v režimu paušální daně si hodlá zvolit například banka Oberbank.

Do konce března 2022 mohou ještě podnikatelé i při paušální dani použít k prokázání příjmů přiznání za rok 2020. Pro další období však nejspíš bude třeba se o dokladech k úvěru informovat u konkrétní banky.

Jak by tedy měli podnikatelé, kteří mají režim paušální daně a chtějí žádat v bance o úvěr postupovat? Nejlépe bude se ještě před žádostí informovat, jaké podmínky k doložení příjmů pro danou žádost konkrétní banka má a jaké doklady bude požadovat pro doložení příjmů za rok 2021. Pokud se podnikatel k žádosti o úvěr chystá hned v příštích dnech a měsících, může k doložení příjmů ještě bez problémů použít daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020. Uvedené přiznání je pro daný účel platné až do konce března. Poté již bude aktuální přiznání pro rok 2021, a tedy bude nutné v případě podnikatelů s paušálním režimem, kteří tento režim už v roce 2021 využívali použít na prokázání příjmů doklad jiný, takový jaký k prokázání požaduje banka, u níž o úvěr žádají

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Paušální daň v roce 2024 znovu vzroste a nejvíc pro OSVČ v prvním pásmu

Datum článku: 22. 09. 2023

Všichni podnikatelé využívající takzvaný režim paušální daně si musí pro rok 2024 na povinnou měsíční platbu…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

OSVČ v režimu paušální daně se od července snížil příspěvek na bydlení

Datum článku: 14. 07. 2023

Podnikatelé, kteří používají režim paušální daně a současně jsou také poživateli příspěvku na bydlení, se…

Více informací