Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ročním zúčtováním lze vyřešit daně u zaměstnavatele i v roce 2021

Roční zúčtování s daněmi je zde i v roce 2021. Pro koho je tato možnost řešení daňových povinností za rok 2020 určena? Jaká jsou pravidla a termíny? Jaké daňové slevy je možné uplatnit a kdy přijdou případně vrácené peníze? Čtěte s námi.

Ročním zúčtováním lze vyřešit daně u z 2.jpg
Datum článku: 05. 02. 2021

Roční zúčtování jako možnost vyřešit si daně u zaměstnavatele je zde i v roce 2021. Zásadním termínem je 15. 2. 2021

Každý poplatník, který má v kalendářním roce nějaké příjmy podléhající zdanění, musí splnit své daňové povinnosti a vždy v roce následujícím uvedené příjmy daňově vypořádat. Toto vypořádání může být prostřednictvím podepsání Prohlášení poplatníka k dani z příjmů a ročního zúčtování u zaměstnavatele nebo podáním daňového přiznání.

Jak napovídají řádky výše ročním zúčtováním u zaměstnavatele, si mohou daně vyřešit zaměstnanci i v roce 2021, pokud splňují s tím související podmínky a do 15. 2. 2021 podepíší u svého současného zaměstnavatele ono prohlášení poplatníka známější pod pojmem růžové prohlášení a doloží všechny potřebné doklady k danému procesu.

V ročním zúčtování je možné řešit pouze zdanitelné příjmy ze zaměstnání

Ano v ročním zúčtování lze daňově vyřešit pouze zdanitelné příjmy pocházející ze zaměstnání od jednoho nebo případně i více zaměstnavatelů. Poplatník, který si chce uvedeným způsobem vyřešit daňovou povinnost, nesmí mít současně povinnost podat ze zákona daňové přiznání. Pokud vznikne ze zákona povinnost podat daňové přiznání, což se může stát i u zaměstnance, musí být přiznání podáno a věc nelze vyřešit ročním zúčtováním u zaměstnavatele.

V roce 2021 si tedy o roční zúčtování mohou požádat jen zaměstnanci, kteří měli v roce 2020 zdanitelné příjmy ze zaměstnání. Jak je řečeno výše mohou to být i příjmy z více zaměstnání od více zaměstnavatelů, pokud tato zaměstnání probíhala postupně. I v roce 2021 musí být splněna podmínka, že prohlášení poplatníka lze podepsat vždy jen u jednoho zaměstnavatele, nelze mít prohlášení podepsáno ve stejném časovém úseku u více zaměstnavatelů současně.

Pokud měl poplatník v roce 2020 postupně příjmy od více zaměstnavatelů, může si svého posledního současného zaměstnavatele požádat o zúčtování, a když doloží potvrzení o zdanitelných příjmech od všech těchto zaměstnavatelů a podepíše zmíněné prohlášení, bude mu zúčtování provedeno.

V případě že poplatník měl v roce 2020 i jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání nebo byl ve stejné časové rovině zaměstnán u více zaměstnavatelů, či při zaměstnání podnikal, musí v roce 2021 povinně podat za předchozí rok daňové přiznání.

Nárok na daňové slevy, zvýhodnění či odpočty musí být i u zúčtování doložen

I prostřednictvím zúčtování u zaměstnavatele může poplatník uplatňovat nárok na nejrůznější daňové slevy, zvýhodnění a odpočty a zaplatit na dani méně. Každý takový nárok musí být příslušně doložen.

Jediná daňová sleva, kterou má každý poplatník automaticky bez doložení je daňová sleva na poplatníka.

Další daňové slevy, zvýhodnění a odpočty už má každý poplatník individuální podle své konkrétní situace.

Další daňové slevy si poplatník může uplatnit:

  • na umístění dítěte ve školce,
  • na studenta,
  • na invaliditu poplatníka nebo
  • na průkaz ZTP/P pokud je poplatník jeho držitelem.

Poplatník, který má dítě či děti může samozřejmě uplatňovat daňové zvýhodnění na děti a pokud výše tohoto zvýhodnění vychází vyšší než daňová povinnost, má tento poplatník nárok i na daňový bonus na děti.

V případě, že jde o ženatého poplatníka nebo vdanou ženu je zde možné uplatňovat zvýhodnění na manželku/manžela s nízkými ročními příjmy do limitu.

Kromě daňových slev je možné uplatňovat nárok na daňové odpočty, které sníží daňový základ a tedy samu daňovou povinnost poplatníka.

Odpočty lze uplatnit:

  • na poskytnuté dary a bezúplatná plnění,
  • na zaplacené úroky z hypotéky či úroky ze stavebního spoření,
  • na životní pojištění,
  • penzijní spoření,
  • zaplacené příspěvky odborům,
  • či zaplacené úhrady na vzdělání související s profesní kvalifikací.

Každá uvedená sleva, zvýhodnění či odpočet se dokládá dokumentem prokazujícím daný nárok. Zvýhodnění na děti se dokládá, rodným listem daného dítěte, Sleva na invaliditu se dokládá potvrzením o pobírání invalidního důchodu příslušného stupně. Sleva na umístění dítěte ve školce je třeba stvrdit potvrzením školky, kam dítě dochází. Odpočet úroků je nutno zase doložit potvrzením banky atd.

Některé slevy se promítají do příjmů poplatníka měsíčně a jiné jen jednou ročně

Není sleva jako sleva, některé slevy a zvýhodnění cítí poplatník v příjmech každý měsíc a jiné si může promítnout do příjmů jen jednou za rok. Měsíčně se promítá například sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti včetně případného daňového, bonusu či sleva na invaliditu poplatníka. Naopak jen jednou ročně na konci zdaňovacího období lze uplatňovat například slevu na manželku s nízkými příjmy, slevu na umístění dítěte takzvané školkovné. Nárok na nejrůznější odpočty se uplatňuje také v souhrnu za celý rok.

Prohlášení, roční zúčtování a podepisování a dokládání se děje vždy ve mzdové účtárně nebo u konkrétní účetní zaměstnavatele

O roční zúčtování k dani žádá sice zaměstnanec svého zaměstnavatele, ale celý proces se odehrává v účtárně zaměstnavatele nebo u jeho konkrétní účetní. V účtárně či u účetní je třeba podepsat, co má být podepsáno a doložit příslušná potvrzení.

Případné vrácené peníze se objeví v březnové výplatě

Z ročního zúčtování může vzniknout poplatníkovi nárok na takzvanou daňovou vratku, tedy peníze, které mu náleží ještě navíc po uplatnění měsíčních výhod a slev, protože jak je řečeno výše, některé výhody se dají uplatnit jen jednou souhrnně  za celé období. Tyto vrácené peníze dostane zaměstnanec většinou již následující měsíc po ročním zúčtování tedy v březnové výplatě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

Daňové přiznání k příjmům v roce 2023, lhůty i novinky

Datum článku: 27. 01. 2023

I v roce 2023 je zde pro mnoho daňových poplatníků neodvratná povinnost podání přiznání k dani z příjmů za rok…

Více informací
Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Informace k odvodu daně z nadměrných příjmů z energií

Datum článku: 27. 01. 2023

Daň z nadměrných příjmů z energií nebo také daň z neočekávaných zisků byla zavedena na konci minulého roku…

Více informací
Roční zúčtování daně u zaměstnavatele v roce 2023

Roční zúčtování daně u zaměstnavatele v roce 2023

Datum článku: 25. 01. 2023

I v roce 2023 platí, že má velká část zaměstnanců možnost nechat si vyřešit daňové povinnosti k dani…

Více informací
Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Datum článku: 23. 01. 2023

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci případně i jeho rodinným příslušníkům mohou zaměstnavatelé…

Více informací