Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rodičovský příspěvek je v roce 2021 stejný jako v roce předchozím a má i stejné podmínky, ale neškodí si připomenout alespoň to nejdůležitější

 

Rodičovský příspěvek je v roce 2021 stejný jako v roce předchozím a má i stejné podmínky, ale neškodí si připomenout alespo 2.jpg
Datum článku: 21. 04. 2021

Rodičovský příspěvek je dávkou sociální podpory pro rodiče případně i další osoby, které se osobně a celodenně věnují péči o dítě do čtyř let věku nebo o postižené dítě do sedmi let věku. Výše rodičovského příspěvku i podmínky jeho čerpání jsou v roce 2021 stejné jako v roce předchozím, nicméně jde o pro rodiče zásadní finanční podporu při výchově dětí a je proto je důležité alespoň klíčové záležitosti občas opakovat.

Celková částka rodičovského příspěvku v roce 2021 je 300 000 Kč v případě vícerčat 450 000 Kč

Rodičovský příspěvek je sociální podpora státu pro rodiny s nejmenšími dětmi. Jde o finanční prostředky, které mají pomáhat s úhradou výdajů v rodinách, kde se pečuje o jedno či více dětí do čtyř let věku nebo u dítěte s postižením i do věku vyššího a rodič eventuálně jiný pečující, který uvedený úkol zastává na rodičovské dovolené, se v daném období nemůže naplno věnovat obstarávání ekonomických prostředků právě z důvodu uvedené péče.

Jak je uvedeno výše. Částka rodičovského příspěvku, na kterou má rodič v rámci dané podpory v roce 2021 celkově nárok, činí v případě jednoho dítěte do čtyř let 300 000 Kč V případě dvojčat či vícerčat činí tato celková podpora rodičovským příspěvkem 450 000 Kč.

Nárok na rodičovský příspěvek a jeho čerpání

Jak je patrné nárok na rodičovský příspěvek vzniká rodiči případně další osobě nahrazující dítěti ze zákona péči rodičů, která osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do čtyř případně až sedmi let věku. Rodičovský příspěvek náleží vždy na nejmladší dítě v případě vícerčat nejmladší děti v rodině. O rodičovskou si může požádat vždy jen jedna osoba, která se ale může po určité době v nároku vystřídat s jinou osobou. O dávku si tedy může požádat jeden z rodičů dítěte, jeden z prarodičů, případně i jiná osoba, která si převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na dávku tudíž mají i adoptivní rodiče.

O rodičovský příspěvek se žádá krátce před skončením pobírání peněžité podpory v mateřství nebo ihned po narození dítěte, když nevznikl nárok na peněžitou podporu v mateřství neboli takzvanou Mateřskou. Adoptivní rodiče či osoby přebírající dítě do náhradní péče mohou o rodičovský příspěvek žádat od okamžiku převzetí dítěte až do jeho čtyř případně sedmi let věku.

Rodičovský příspěvek je jedinou dávkou, kde si rodič může určovat, jak rychle si uvedenou celkovou částku vyčerpá a kolik bude tedy měsíčně pobírat. Výše měsíčního čerpání záleží na výši předchozích příjmů žadatele. Jedná se o příjmy ze zaměstnání či podnikání. Měsíčně si takto rodič s předchozími příjmy může zvolit čerpání maximálně 43 470 u jednoho dítěte. U vícerčat je tato maximální měsíční částka 65 205 Kč, podle toho jak rychle si chce žadatel rodičovskou vyčerpat. Jak je výše zmíněno maximální doba čerpání je do čtyř let věku dítěte v případě postiženého dítěte je to do sedmi let.

Trochu jiná je situace rodičů případně jiných osob, kteří před žádostí o rodičovskou neměli příjmy ze zaměstnání či podnikání a neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tyto osoby mohou z daného příspěvku měsíčně čerpat maximálně 10 000 Kč měsíčně u jednoho dítěte, v případě vícerčat je tato částka 15 000 Kč měsíčně.

Výši rodičovského příspěvku si rodič může měnit i několikrát za každý rok čerpání

Jak je výše uvedeno rodič s předchozími příjmy si může určovat, jak rychle si podporu vyčerpá a kolik bude pobírat měsíčně. Výši měsíční podpory si pak může měnit třeba každé tři měsíce po celou dobu čerpání. Častější interval možný není. Znovu připomínáme, že celá částka musí být vyčerpána do čtyř let věku dítěte či dětí. Déle ji mohou čerpat jen rodiče dětí s těžkým onemocněním či zdravotním postižením a jen do uvedených sedmi let věku dítěte.

Při rodičovské může rodič v omezeném rozsahu pracovat

Rodič na rodičovské si může přivydělat a v omezeném rozsahu pracovat, když bude na uvedenou dobu zajištěna řádná péče o dítě. Pracovat takto rodič může maximálně 92 hodin měsíčně a na uvedenou dobu může dát dítě do jeslí, mateřské školky či jiného obdobného zařízení.

Kde se o dávku žádá a čím žádost doložit

O rodičovský příspěvek se žádá prostřednictvím formuláře Žádost o rodičovský příspěvek na pobočce úřadu práce příslušné bydlišti žadatele.

K žádosti je třeba doložit občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte případně dětí, na které je příspěvek žádán. Rodič, který pobíral i peněžitou pomoc v mateřství, předkládá i doklad, jak dlouho čerpal tuto předchozí podporu. Rodiče s vyšším příjmem by si měli také promyslet, jak dlouho budou chtít příspěvek čerpat a v jaké měsíční výši.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za péči o dítě v dětské skupině od roku 2024 bude třeba opět zaplatit více

Za péči o dítě v dětské skupině od roku 2024 bude třeba opět zaplatit více

Datum článku: 27. 11. 2023

Pracující rodiče malých dětí, kteří využívají péči o dítě v dětské skupině, musí být od ledna 2024…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Pro zpětné vyplacení náhradního výživného je třeba doložit podmínky nároku a času není mnoho

Datum článku: 02. 11. 2023

Od 1. listopadu 2023 vstoupila v platnost novela zákona, která prodlužuje poskytování náhradního výživného pro…

Více informací
Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Úlevy poskytované zaměstnanci při zvyšování kvalifikace mohou být i zastaveny či přerušeny

Datum článku: 02. 11. 2023

Během studia, které je v souladu s potřebami zaměstnavatele, má zaměstnanec ze zákona právo na poskytování…

Více informací