Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít chystat na zvládání roku následujícího zejména po stránce výdajů. Uvedený pohled vpřed je potřebný zejména pro OSVČ které musí počítat v roce 2024 s opětovným zvýšením povinných záloh na zdravotní i sociální pojištění.

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální p 2.jpg
Datum článku: 20. 09. 2023

Pro rok 2024 se změní jako vždy veličiny pro výpočet povinných záloh pro OSVČ a změní se tedy i výše těchto záloh

Odvádět povinně každý měsíc zálohy na zdravotní pojištění a sociální pojištění alespoň v minimální výši je při podnikání na hlavní činnost  povinné ze zákona a bude tomu tak i v roce 2024.

Stejně tak jako je jisté, že bude nutné povinné zálohy odvádět je již také jisté, že výše těchto záloh se proti roku 2023 zvýší. To znamená, že v roce 2024 bude nutné stejně jako v předešlých letech navýšit povinnou platbu jak u zdravotního tak i u sociálního pojištění.

K uvedenému navýšení dochází vždy ze stejných důvodů ekonomického vývoje. Jako každým rokem se i pro rok 2024 změní veličiny, které jsou rozhodné pro výpočet uvedených záloh, ale také třeba důchodů. Tyto veličiny se mění z rozhodnutí vlády, protože musí reflektovat ekonomický vývoj.

Jinak řečeno k 1. lednu 2024 se změní průměrná mzda i všeobecný vyměřovací základ pro rok 2024 a změní se taktéž i přepočítací koeficient pro výpočet všeobecného vyměřovacího základu. Všechny uvedené záležitosti ovlivní výpočet u obou výše zmíněných záloh. Při stanovení těchto údajů se vychází ze statistických údajů o průměrné mzdě z let předešlých z údajů za rok 2022 a údajů za první pololetí roku 2023. Všechny tyto údaje ukazují, že průměrná mzda vzrostla a musí tedy úměrně tomu stoupnout i vyměřovací základ a přepočítací koeficient.

  • Průměrná mzda v roce 2024 stoupne proti roku předchozímu na 43 967 Kč.
  • Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2024 bude na částce 40 638 Kč.
  • Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu má být 1,0819.

Kromě těchto údajů však výši povinných záloh pro rok 2024 ovlivní ještě navíc i chystaný vládní konsolidační balíček daňových opatření, který počítá se zvýšením uvedených záloh ještě o něco více, než dle výše zmíněných veličin.

Konsolidační balíček zvedne zálohy pro OSVČ v roce 2024 ještě o něco více, než jindy

Jak je naznačeno výše, zálohy pro OSVČ respektive jejich výši ovlivní kromě standardních veličin i chystaný konsolidační vládní balíček. To, že uvedený balíček bude realitou, je již téměř jisté, protože jeho legislativní proces se dokončuje. Pro podnikatele to však znamená, že na povinné zálohy budou muset připlatit více, než bez balíčku. Balíček totiž počítá se zvýšením minimálního vyměřovacího základu pro odvody OSVČ. U podnikatelů na hlavní činnost se počítá se zvýšením uvedeného základu z 25 na 30% průměrné mzdy. Stejně tak se počítá se zvýšením minimálního vyměřovacího základu i pro OSVČ na vedlejší činnost, zde má minimální základ vzrůst z 10 na 11 procent.

Záloha na zdravotní pojištění v roce 2024 tedy stoupne o 246 Kč měsíčně

Všechny popsané záležitosti se tedy samozřejmě promítnou do odvodů minimálních záloh i zdravotního pojištění pro OSVČ. Na zdravotním pojištění budou muset osoby samostatně výdělečně činné v roce 2024 odvádět měsíčně minimálně 2968 Kč. Jde o částku o 246 Kč vyšší než v roce předešlém.

Zálohy na sociální pojištění pro rok 2024 stoupnou o 908 Kč a 235 Kč měsíčně

Zálohy na sociální pojištění po uvedených úpravách stoupnou velmi citelně jak pro OSVČ s hlavní činností, tak pro podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost.

OSVČ na hlavní činnost budou v roce 2024 na sociální pojištění odvádět minimálně 3852 Kč měsíčně, což je částka o 908 Kč vyšší proti předchozímu roku.

OSVČ na vedlejší činnost budou nově na sociální pojištění odvádět částku 1413 Kč měsíčně, což je o 235 Kč více než předchozí rok.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Voda v roce 2024 opět zdraží

Voda v roce 2024 opět zdraží

Datum článku: 08. 12. 2023

Při sestavování rozpočtu domácností i firem na nadcházející rok 2024 je zásadní zahrnout do kalkulací…

Více informací
Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Přesuny v sazbách DPH účinné od počátku roku 2024

Datum článku: 08. 12. 2023

Rok 2024 znamená pro podnikatele i širokou veřejnost podstatné novinky v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde…

Více informací
Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

S minimální mzdou by v roce 2024 měly vzrůst i první tři příčky zaručených mezd

Datum článku: 07. 12. 2023

Ministerstvo práce navrhuje od ledna 2024 zvýšení tří z osmi úrovní garantované mzdy. Podle tohoto plánu se…

Více informací