Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

S dohodou o pracovní činnosti je možné mít standardní zaměstnání až na poloviční úvazek, když se zaměstnavateli nechce uzavírat pracovní poměr

Dohoda o pracovní činnosti je výhodnější než Dohoda o provedení práce a může být tedy více uzavírána tam, kde má vzniknout dlouhodobější pracovní vazba, ale z nejrůznějších důvodů se jedné či druhé straně vztahu nechce do pracovního poměru.

S dohodou o pracovní činnosti je možné mít standardní zaměstnání až na poloviční úvazek, když se zaměstna 2.jpg
Datum článku: 09. 07. 2021

Dohoda o pracovní činnosti zdaleka nemusí sloužit jen pro brigádnické zaměstnávání, ale i pro běžné zaměstnávání na poloviční úvazek

O tom že dohody konané mimo pracovní poměr což znamená Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti jsou velmi oblíbené mezi zaměstnavateli i zaměstnanci zejména při uzavírání kratších pracovních vazeb zejména brigád se na těchto stránkách již několikrát psalo.

Uvedené dohody se však zdaleka nepoužívají jen ke krátkodobým pracovním vztahům, ale mohou být při dodržení zákonem stanovených pravidel bez problémů využity i pro dlouhodobější nebrigádnické zaměstnávání, kde z nějakého důvodu prostě nemá vzniknout pracovní poměr. Obecně pro obě uvedené dohody platí, že je lze rychleji uzavřít i rychleji ukončit, než klasický pracovní poměr, což na nich pro zaměstnavatele i zaměstnance bývá velmi často tím, co právě přitahuje více než uzavření klasického pracovního poměru. Na některou z dohod je tedy možné zcela v souladu se zákonem v omezeném časovém rozsahu plnohodnotně zaměstnávat členy pracovního týmu.

Dohoda o provedení práce je však limitována více než dohoda o činnosti a proto je pro dlouhodobější pracovní vazbu lépe uzavírat právě Dohodu o pracovní činnosti. Při dohodě o pracovní činnosti může zaměstnanec odpracovat více hodin ročně než při DPP. Při dohodě o provedení práce smí zaměstnanec pracovat maximálně 300 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele, kdežto při dohodě o činnosti může pracovat až polovinu z rozsahu týdenní pracovní doby zaměstnavatele, což jinými slovy znamená, že s dohodou o provedení práce je možné mít zcela bez problémů práci na poloviční úvazek.

Doba, na kterou je možné dohodu o činnosti uzavřít nijak limitována není, a proto lze dohodu o činnosti uzavírat na dobu určitou i neurčitou stejně jako pracovní poměr. Dohodu o činnosti lze bez problémů uzavřít i na delší dobu než jeden rok.

Dodržování sjednaného přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za období celého jednoho roku tedy 52 týdnů. Zaměstnanec nemusí tedy nutně pracovat každý den jen čtyři hodiny denně, ale může mít klidně v některém týdnu odpracováno 25 hodin za týden a další týden třeba jen 15 hodin za týden. Zde je oblíbena právě velká flexibilita práce.

I dohodu o pracovní činnosti je nutné uzavřít písemně a musí mít některé zákonem dané náležitosti

I když je dohoda o pracovní činnosti flexibilnějším a volnější vazbou než pracovní poměr, některé zákonem dané prvky, aby byla platná, mít nutně musí.

Klíčové, aby dohoda byla platná, je to, že musí být vždy uzavřena písemnou formou stejně jako pracovní poměr. V každé dohodě o činnosti musí být vždy nutně uveden rozsah pracovní doby a sjednaný druh práce.

Vše ostatní co si zaměstnavatel se zaměstnancem v dohodě ujednají už povinné, není a záleží to čistě na nich. Samozřejmě je možné si v dohodě ujednat řadu dalších náležitostí, a čím propracovanější a konkrétnější dohoda je, tím je to výhodnější pro obě strany a předchází to nejrůznějším nepříjemnostem. Velmi se doporučuje, i když to zákon jednoznačně nevyžaduje, mít v dohodě jasně sjednány také mzdové podmínky. Je možné si zde stanovit podmínky poskytování dovolené i další. Vše už skutečně záleží na zaměstnavateli a zaměstnanci.

Výpovědní lhůta u DPČ sice také je, ale je mnohem kratší než u pracovního poměru

Jak je naznačeno výše dohody uzavírané mimo pracovní poměr je nejen velmi snadné uzavřít, ale také se snadno ukončují. Při dohodě o pracovní činnosti může být tato dohoda ukončena kdykoli, kteroukoli ze stran. Ukončení spolupráce může být i bez uvedení důvodu. Povinné je dodržení výpovědní lhůty, která u DPČ je pouhých 15 dní a začíná běžet ve chvíli, kdy je výpověď protistraně doručena.

Dohod o činnosti může mít zaměstnanec i více současně a nemusí se děsit limitů

Další co k uzavření tohoto pracovního vztahu často přitahuje je, že zaměstnanec může mít uzavřeno i několik dohod o činnosti současně a nemusí se bát překročení limitů objemu práce. Hodiny odpracované na základě jedné dohody jsou samostatně posuzovanou veličinou a nesčítají se s hodinami s případné jiné dohody. Pokud bude odlišný druh práce, pak může mít zaměstnanec klidně u stejného zaměstnavatele uzavřeny i dvě dohody o činnosti. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací
Nárok na klasické ošetřovné od roku 2025 budou mít OSVČ i zaměstnanci na dohody s pojistným

Nárok na klasické ošetřovné od roku 2025 budou mít OSVČ i zaměstnanci na dohody s pojistným

Datum článku: 16. 04. 2024

Od roku 2025 se chystá významná změna v systému nemocenského pojištění v České republice, která má značný…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací