Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Skutečné a formální sídlo, čili sídlo zapsané v obchodním rejstříku, u většiny větších firem nebývá totožné. Obě záležitosti musí být vždy správně uvedeny v podnikatelských dokumentech, protože mají klíčový význam pro plnění daňových i dalších povinností právnické osoby. Skutečné sídlo, pokud se liší od toho zapsaného v dokumentaci, musí být vždy uvedeno zejména při registraci k DPH.

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností 2.jpg
Datum článku: 19. 09. 2022

Právnické osoby si musí dávat pozor na to, aby měly v dokumentaci správně uvedeno zapsané nebo skutečné sídlo případně obě sídla, podle toho, které zákon žádá

Jak prozrazuje úvod u mnoha firem a institucí se velmi často liší sídlo zapsané ve firemních dokumentech a rejstřících od skutečného sídla, čili místa, kde firma či instituce skutečně působí a provozuje činnost. Uvedená skutečnost není z hlediska zákona nic proti paragrafům a občanský zákoník odlišnost zapsaného sídla právnické osoby od jejího sídla skutečného připouští a akceptuje, pokud je obojí zapsáno jak má a tam, kde to zapsáno má být.

Zápis sídla firmy do povinné úřední dokumentace zakladatelských listin a rejstříků je vždy jedním z prvních kroků, které musí být splněny, aby právnická osoba mohla formálně vzniknout. Jinak řečeno pokud by právnická osoba neuvedla do zakladatelského dokumentu a veřejného rejstříku adresu sídla, tak prostě nebude z právního hlediska existovat. Takové zapsané sídlo může dle § 136 nového občanského zákoníku klidně být v kterémkoli domě či bytě, pokud existence takového sídla nenarušuje klid a pořádek v domě.

Skutečné sídlo oproti výše uvedenému sídlu zapsanému NOZ sice jednoznačně nedefinuje, ale připouští jej a má kvůli němu i § 137, kde se uvádí, že každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby a proti tomu, kdo se naopak dovolává sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba vystupovat s argumentem, že skutečné sídlo má na jiném místě. Ještě jednoznačněji řečeno uvedený argument ohledně skutečného sídla právnickou osobu nezbaví plnění povinností vůči osobě, která se jí dovolává v místě zapsaném.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že pokud se právnické osobě liší sídlo zapsané ve firemní dokumentaci a veřejných rejstřících od sídla, kde skutečně provozuje činnost a reálně působí, musí při plnění povinností uvádět vždy sídlo, které je ke splnění potřeba čili i sídlo skutečné.

Plnění povinností k DPH se bez uvedení skutečného sídla neobejde a za případné neuvedení hrozí pokuta až 500 000 Kč i zrušení registrace k DPH

Řádky výše tedy jednoznačně ukazují, že právnická osoba, které se liší zapsané sídlo od sídla skutečného, si musí z hlediska zákonů pečlivě hlídat, kdy a kam, které sídlo respektive adresu sídla uvádět. Velký pozor na správné uvedení skutečného sídla si musí právnické osoby dávat při plnění povinností souvisejících s DPH.

Zákon o DPH vnímá skutečné sídlo právnické osoby jako to mnohem důležitější a jednoznačně jím vnímá adresu místa, kde probíhá vlastní ekonomická činnost firmy, místa, kde jsou přijímána a vydávána rozhodnutí k fungování firmy. A právě toto skutečné sídlo čili místo skutečné aktivity právnické osoby si zákon o dani z přidané hodnoty nezbytně žádá uvést už při registraci k DPH. Od roku 2015 musí právnické osoby  povinně uvádět při uvedené registraci adresy obou sídel tedy sídla zapsaného i sídla skutečného, pokud se liší. Bez uvedení obou údajů již registrace neproběhne. Právnické osoby, které se registrovaly k DPH před rokem 2015, musí mít údaj o skutečném sídle v dokumentech pro správce daně správně doplněn. Taktéž právní předpisy EU stanoví, že pouhá poštovní adresa pro sídlo ekonomicky činné osoby povinné k dani nestačí a pro daňové záležitosti musí být jednoznačně uvedena i adresa, kde ekonomická činnost probíhá, případně musí být jednoznačně uvedeno, že jde o místo shodné. Správce daně musí mít vždy k dispozici přesný a přímý kontakt na daňový subjekt kvůli rychlému vyřizování daňových záležitostí hlavně kontrolních.

Pozor neuvedení adresy skutečného sídla právnické osoby pro účely DPH trestá zákon pokutou až 500 000 Kč a označením plátce za nespolehlivého nebo může dojít i ke zrušení registrace k DPH.

Uvedení skutečného sídla si mohou žádat i jiné povinnosti než daňové

Firmy, kterým se liší sídlo skutečné ekonomické aktivity od sídla zapsaného v dokumentech, si musí dávat pozor, aby vždy uváděly tu správnou adresu sídla nejen v případě daňových povinností. Skutečné sídlo je třeba uvádět i při žádosti pro povolení provozování například bankovní činnosti a stejně tak instituce vyžadují uvedení skutečného sídla po firmách zaměstnávajících cizince. Jak vidno údaje uváděné v kolonce sídlo firmy je důležité promyslet, zvláště pokud existují údaje dvojí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací