Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností k DPH klíčové

Skutečné a formální sídlo, čili sídlo zapsané v obchodním rejstříku, u většiny větších firem nebývá totožné. Obě záležitosti musí být vždy správně uvedeny v podnikatelských dokumentech, protože mají klíčový význam pro plnění daňových i dalších povinností právnické osoby. Skutečné sídlo, pokud se liší od toho zapsaného v dokumentaci, musí být vždy uvedeno zejména při registraci k DPH.

Skutečné sídlo právnické osoby je z hlediska povinností 2.jpg
Datum článku: 19. 09. 2022

Právnické osoby si musí dávat pozor na to, aby měly v dokumentaci správně uvedeno zapsané nebo skutečné sídlo případně obě sídla, podle toho, které zákon žádá

Jak prozrazuje úvod u mnoha firem a institucí se velmi často liší sídlo zapsané ve firemních dokumentech a rejstřících od skutečného sídla, čili místa, kde firma či instituce skutečně působí a provozuje činnost. Uvedená skutečnost není z hlediska zákona nic proti paragrafům a občanský zákoník odlišnost zapsaného sídla právnické osoby od jejího sídla skutečného připouští a akceptuje, pokud je obojí zapsáno jak má a tam, kde to zapsáno má být.

Zápis sídla firmy do povinné úřední dokumentace zakladatelských listin a rejstříků je vždy jedním z prvních kroků, které musí být splněny, aby právnická osoba mohla formálně vzniknout. Jinak řečeno pokud by právnická osoba neuvedla do zakladatelského dokumentu a veřejného rejstříku adresu sídla, tak prostě nebude z právního hlediska existovat. Takové zapsané sídlo může dle § 136 nového občanského zákoníku klidně být v kterémkoli domě či bytě, pokud existence takového sídla nenarušuje klid a pořádek v domě.

Skutečné sídlo oproti výše uvedenému sídlu zapsanému NOZ sice jednoznačně nedefinuje, ale připouští jej a má kvůli němu i § 137, kde se uvádí, že každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby a proti tomu, kdo se naopak dovolává sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba vystupovat s argumentem, že skutečné sídlo má na jiném místě. Ještě jednoznačněji řečeno uvedený argument ohledně skutečného sídla právnickou osobu nezbaví plnění povinností vůči osobě, která se jí dovolává v místě zapsaném.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že pokud se právnické osobě liší sídlo zapsané ve firemní dokumentaci a veřejných rejstřících od sídla, kde skutečně provozuje činnost a reálně působí, musí při plnění povinností uvádět vždy sídlo, které je ke splnění potřeba čili i sídlo skutečné.

Plnění povinností k DPH se bez uvedení skutečného sídla neobejde a za případné neuvedení hrozí pokuta až 500 000 Kč i zrušení registrace k DPH

Řádky výše tedy jednoznačně ukazují, že právnická osoba, které se liší zapsané sídlo od sídla skutečného, si musí z hlediska zákonů pečlivě hlídat, kdy a kam, které sídlo respektive adresu sídla uvádět. Velký pozor na správné uvedení skutečného sídla si musí právnické osoby dávat při plnění povinností souvisejících s DPH.

Zákon o DPH vnímá skutečné sídlo právnické osoby jako to mnohem důležitější a jednoznačně jím vnímá adresu místa, kde probíhá vlastní ekonomická činnost firmy, místa, kde jsou přijímána a vydávána rozhodnutí k fungování firmy. A právě toto skutečné sídlo čili místo skutečné aktivity právnické osoby si zákon o dani z přidané hodnoty nezbytně žádá uvést už při registraci k DPH. Od roku 2015 musí právnické osoby  povinně uvádět při uvedené registraci adresy obou sídel tedy sídla zapsaného i sídla skutečného, pokud se liší. Bez uvedení obou údajů již registrace neproběhne. Právnické osoby, které se registrovaly k DPH před rokem 2015, musí mít údaj o skutečném sídle v dokumentech pro správce daně správně doplněn. Taktéž právní předpisy EU stanoví, že pouhá poštovní adresa pro sídlo ekonomicky činné osoby povinné k dani nestačí a pro daňové záležitosti musí být jednoznačně uvedena i adresa, kde ekonomická činnost probíhá, případně musí být jednoznačně uvedeno, že jde o místo shodné. Správce daně musí mít vždy k dispozici přesný a přímý kontakt na daňový subjekt kvůli rychlému vyřizování daňových záležitostí hlavně kontrolních.

Pozor neuvedení adresy skutečného sídla právnické osoby pro účely DPH trestá zákon pokutou až 500 000 Kč a označením plátce za nespolehlivého nebo může dojít i ke zrušení registrace k DPH.

Uvedení skutečného sídla si mohou žádat i jiné povinnosti než daňové

Firmy, kterým se liší sídlo skutečné ekonomické aktivity od sídla zapsaného v dokumentech, si musí dávat pozor, aby vždy uváděly tu správnou adresu sídla nejen v případě daňových povinností. Skutečné sídlo je třeba uvádět i při žádosti pro povolení provozování například bankovní činnosti a stejně tak instituce vyžadují uvedení skutečného sídla po firmách zaměstnávajících cizince. Jak vidno údaje uváděné v kolonce sídlo firmy je důležité promyslet, zvláště pokud existují údaje dvojí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Opatrovníka může potřebovat i dospělá osoba nebo právnická osoba a musí o něm vždy rozhodnout soud

Datum článku: 25. 11. 2022

Opatrovník je oficiálně stanovená osoba, která má za úkol hájit oprávněné zájmy fyzické osoby a v některých…

Více informací
Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Posuzování invalidity či příspěvku na péči se zrychlí díky nelékařským zdravotnickým pracovníkům

Datum článku: 21. 11. 2022

Na vyřízení invalidního důchodu či příspěvku na péči se dnes čeká i měsíce kvůli nedostatku posudkových…

Více informací