Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sleva na dani na manželku za rok 2020 a covidové podpory to může velmi snadno znamenat chybu v daňovém přiznání

Neudělat chybu při uplatňování slevy na dani na manželku/manžela či registrovaného partnera s nízkými ročními příjmy do 68 000 Kč za rok je v roce 2021 ještě o něco zapeklitější než v letech předchozích. Do záležitosti totiž mnohde vstupují i takzvané covidové podpory v podobě ošetřovného či kompenzačního bonusu vyplácené podnikatelům kvůli koronavirovým problémům. A právě, když se tyto příjmy nezahrnou do správného zdaňovacího období, vzniká problém a sleva nemusí jít uplatnit.

Sleva na dani na manželku za rok 2020 a covidové podpory to může velmi sna 2.jpg
Datum článku: 22. 03. 2021

Při uplatňování slevy na manželku/manžela za rok 2020 v přiznání podávaném v roce 2021 je nutné si dát pozor na zahrnutí příjmů z takzvaných covidových podpor

Při uplatňování daňové slevy na manželku/manžela případně též registrovaného partnera podnikatele bylo vždy o trochu větší riziko, že v přiznání k dani může dojít k chybě, než v případě jiných daňových slev. Většina chyb vznikala v případech, kdy sleva byla uplatňována pouze za část roku, když k uzavření manželství došlo v průběhu roku, za který se žádalo a dalším kamenem úrazu bylo nezahrnutí některých příjmů rozhodných pro nárok, které zahrnuty být měly.

V roce 2021, kdy se podává přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je situace ještě o něco složitější a riziko pochybení větší, protože v záležitosti daného nároku, hrají zásadní roli podpory vyplácené pro překonání koronavirových zákazů a omezení jde zejména o kompenzační bonus či ošetřovné pro OSVČ či jiné podpory ze speciálních dotačních programů vyplácených právě kvůli covidu-19. Problém s uvedenými příjmy je v tom, že z hlediska daňového se sice jedná o příjmy daňově osvobozené a jako takové se do daňového přiznání nezahrnují, ale do příjmů rozhodných pro nárok na uplatnění popisované daňové slevy na manželku být zahrnuty musí. Což znamená, že s těmito podporami může velmi snadno dojít k překročení limitu ročních příjmů 68 000 Kč a nárok na slevu v takovém případě není.

Příjmy, které se v dané souvislosti ze zákona do příjmů manžela/manželky podnikatele zahrnout musí, jsou:

hrubé příjmy ze zaměstnání manžela/manželky,

příjmy z případného vlastního podnikání,

příjmy z prodeje nemovitosti, auta či cenných papírů,

nemocenská při pracovní neschopnosti i všechny druhy důchodů,

všechny druhy ošetřovného,

peněžitá pomoc v mateřství,

odměna pěstouna,

podpora v nezaměstnanosti,

kompenzační bonus pro OSVČ a všechny další podpory vyplácené kvůli covid záležitostem,

příjmy ze společného jmění manželů zdaňované na straně manžela/manželky,

příjmy z dědictví,

všechny příjmy vyplacené manželce/manželovi v rámci náhrady škody.

Velmi důležité je při nároku na daňovou slevu na manželku zvolit správné zdaňovací období pro zahrnutí uvedených příjmů

Pro daňové účely je vždy velmi důležité, aby zdaňované příjmy byly zahrnuty do správného zdaňovacího období a pro uplatnění slevy na manželku je to důležité dvojnásob a je třeba se na to soustředit.

Nejčastěji zádrhel při uplatňování slevy na dani z příjmů na manželku vzniká u příjmů vyplácených na konci roku.

Většina z výše jmenovaných příjmů, která musí být započteny do vlastních příjmů manželky/manžela pro nárok dané slevy se zahrnují příjmy dosažené a současně vyplacené za předmětné zdaňovací období od 1. ledna až do 31. prosince daného roku. Ale kompenzační bonus, sociální dávky a další z příjmů vyplacené v lednu 2021 náleží do vlastních příjmů manželky až pro zdaňovací období roku 2021.

S příjmy ze zaměstnání čili z hlediska daňového příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky tj. třeba odměny za výkon veřejných funkcí obdržené dotčenou osobou manželkou/manželem ještě i do 31. dne po konci dotčeného zdaňovacího období se započítají do příjmů za právě to zdaňovací období, za které jsou příjmy přiznávány. To znamená příjmy ze zaměstnání a funkčních požitků náležející za prosinec roku 2020, které byly vyplaceny, až v lednu 2021 se započítají do zdaňovacího období roku 2020 a ve zdaňovacím období roku 2021 už nebudou hrát roli, i když v té době byly fakticky vyplaceny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podpůrné programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady už pomáhat nebudou

Podpůrné programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady už pomáhat nebudou

Datum článku: 18. 01. 2022

Podpůrné programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady už podnikatelům s covidovými těžkostmi v roce 2022 pomáhat…

Více informací
Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Rady a návody ohledně testování zaměstnanců mohou nově podnikatelé nalézt na webu MPO i ve svých datových schránkách

Datum článku: 18. 01. 2022

S chaosem kolem nových přísnějších pravidel ohledně povinného testování, karantén a případných izolací…

Více informací
Karantény a izolace se nově při rizikovém kontaktu týkají i očkovaných a těch co nedávno Covid prodělali

Karantény a izolace se nově při rizikovém kontaktu týkají i očkovaných a těch co nedávno Covid prodělali

Datum článku: 17. 01. 2022

Člověk míní, ale Covid již zase mění, čili zpřísňuje pravidla pro karantény a izolace. Od dnešního dne, tedy…

Více informací
Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Datum článku: 13. 01. 2022

Nemoc Covid-19 řádí i v naší zemi již téměř dva roky a za uvedenou dobu se několikrát měnila i doba pro…

Více informací