Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sleva na dani na manželku za rok 2020 a covidové podpory to může velmi snadno znamenat chybu v daňovém přiznání

Neudělat chybu při uplatňování slevy na dani na manželku/manžela či registrovaného partnera s nízkými ročními příjmy do 68 000 Kč za rok je v roce 2021 ještě o něco zapeklitější než v letech předchozích. Do záležitosti totiž mnohde vstupují i takzvané covidové podpory v podobě ošetřovného či kompenzačního bonusu vyplácené podnikatelům kvůli koronavirovým problémům. A právě, když se tyto příjmy nezahrnou do správného zdaňovacího období, vzniká problém a sleva nemusí jít uplatnit.

Sleva na dani na manželku za rok 2020 a covidové podpory to může velmi sna 2.jpg
Datum článku: 22. 03. 2021

Při uplatňování slevy na manželku/manžela za rok 2020 v přiznání podávaném v roce 2021 je nutné si dát pozor na zahrnutí příjmů z takzvaných covidových podpor

Při uplatňování daňové slevy na manželku/manžela případně též registrovaného partnera podnikatele bylo vždy o trochu větší riziko, že v přiznání k dani může dojít k chybě, než v případě jiných daňových slev. Většina chyb vznikala v případech, kdy sleva byla uplatňována pouze za část roku, když k uzavření manželství došlo v průběhu roku, za který se žádalo a dalším kamenem úrazu bylo nezahrnutí některých příjmů rozhodných pro nárok, které zahrnuty být měly.

V roce 2021, kdy se podává přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je situace ještě o něco složitější a riziko pochybení větší, protože v záležitosti daného nároku, hrají zásadní roli podpory vyplácené pro překonání koronavirových zákazů a omezení jde zejména o kompenzační bonus či ošetřovné pro OSVČ či jiné podpory ze speciálních dotačních programů vyplácených právě kvůli covidu-19. Problém s uvedenými příjmy je v tom, že z hlediska daňového se sice jedná o příjmy daňově osvobozené a jako takové se do daňového přiznání nezahrnují, ale do příjmů rozhodných pro nárok na uplatnění popisované daňové slevy na manželku být zahrnuty musí. Což znamená, že s těmito podporami může velmi snadno dojít k překročení limitu ročních příjmů 68 000 Kč a nárok na slevu v takovém případě není.

Příjmy, které se v dané souvislosti ze zákona do příjmů manžela/manželky podnikatele zahrnout musí, jsou:

hrubé příjmy ze zaměstnání manžela/manželky,

příjmy z případného vlastního podnikání,

příjmy z prodeje nemovitosti, auta či cenných papírů,

nemocenská při pracovní neschopnosti i všechny druhy důchodů,

všechny druhy ošetřovného,

peněžitá pomoc v mateřství,

odměna pěstouna,

podpora v nezaměstnanosti,

kompenzační bonus pro OSVČ a všechny další podpory vyplácené kvůli covid záležitostem,

příjmy ze společného jmění manželů zdaňované na straně manžela/manželky,

příjmy z dědictví,

všechny příjmy vyplacené manželce/manželovi v rámci náhrady škody.

Velmi důležité je při nároku na daňovou slevu na manželku zvolit správné zdaňovací období pro zahrnutí uvedených příjmů

Pro daňové účely je vždy velmi důležité, aby zdaňované příjmy byly zahrnuty do správného zdaňovacího období a pro uplatnění slevy na manželku je to důležité dvojnásob a je třeba se na to soustředit.

Nejčastěji zádrhel při uplatňování slevy na dani z příjmů na manželku vzniká u příjmů vyplácených na konci roku.

Většina z výše jmenovaných příjmů, která musí být započteny do vlastních příjmů manželky/manžela pro nárok dané slevy se zahrnují příjmy dosažené a současně vyplacené za předmětné zdaňovací období od 1. ledna až do 31. prosince daného roku. Ale kompenzační bonus, sociální dávky a další z příjmů vyplacené v lednu 2021 náleží do vlastních příjmů manželky až pro zdaňovací období roku 2021.

S příjmy ze zaměstnání čili z hlediska daňového příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky tj. třeba odměny za výkon veřejných funkcí obdržené dotčenou osobou manželkou/manželem ještě i do 31. dne po konci dotčeného zdaňovacího období se započítají do příjmů za právě to zdaňovací období, za které jsou příjmy přiznávány. To znamená příjmy ze zaměstnání a funkčních požitků náležející za prosinec roku 2020, které byly vyplaceny, až v lednu 2021 se započítají do zdaňovacího období roku 2020 a ve zdaňovacím období roku 2021 už nebudou hrát roli, i když v té době byly fakticky vyplaceny.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Otcovská bude nejspíš nově čtrnáct dnů a nárok na ošetřovné by měl být již po čtyřech dnech hospitalizace pacienta v nemocnici

Otcovská bude nejspíš nově čtrnáct dnů a nárok na ošetřovné by měl být již po čtyřech dnech hospitalizace pacienta v nemocnici

Datum článku: 28. 07. 2021

Sněmovna dnes schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která by měla přinést prodloužení doby otcovské…

Více informací
Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Datum článku: 28. 07. 2021

Daňové úlevy na děti dělají snesitelnější rozpočet v mnoha rodinách a od července 2021 pomohou ještě…

Více informací
Účetnictví znamená řád a i tam kde není pravidlo vyloženě dáno zákonem, musí být potřebný individuální postup nastaven vnitropodnikovou směrnicí

Účetnictví znamená řád a i tam kde není pravidlo vyloženě dáno zákonem, musí být potřebný individuální postup nastaven vnitropodnikovou směrnicí

Datum článku: 27. 07. 2021

Účetnictví je přehledné sledování ekonomického vývoje podniku a poskytuje pravidelný přehled o stavu a toku…

Více informací
Děti by na očkování proti covidu měly čekat maximálně pár dnů, ministerstvo zdravotnictví to zadalo jako prioritní úkol ředitelům nemocnic

Děti by na očkování proti covidu měly čekat maximálně pár dnů, ministerstvo zdravotnictví to zadalo jako prioritní úkol ředitelům nemocnic

Datum článku: 26. 07. 2021

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti vidí jako nejdůležitější krok, aby se do konce prázdnin stihlo naočkovat…

Více informací