Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sociální a zdravotní pojištění při ukončení studia

Zvonek zvoní, studium končí před studentem jsou zasloužené prázdniny po ukončení studia. Co bude dál se zatím řešit nechce. Vždyť nastává léto, pohoda a plány. Jenže život nečeká a je třeba řešit otázku sociálního a hlavně zdravotního pojištění. Jak na to? Čtěte s námi..

Sociální a zdravotní pojištění při ukončení studia.jpg
Datum článku: 26. 06. 2015

Zdravotní pojištění je třeba brzy po studiu vyřešit

Zdravotní pojištění musí mít pravidelně hrazeno každý občan. Je tedy potřeba věnovat mu náležitou pozornost i po ukončení studia, aby nenastaly problémy. Student je po dobu řádného a nepřerušovaného studia státním pojištěncem. Pojištění za něho tedy hradí stát. Ve chvíli, kdy studium končí je třeba zpozornět a připravit se na novou situaci. Za studenta vysokoškoláka bude stát platit zdravotní pojištění ještě měsíc poté kdy vykoná předepsanou státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část. Pak musí absolvent začít pracovat či podnikat, anebo se přihlásit na úřad práce a zařadit se do evidence mezi uchazeče o zaměstnání. V případě, že nezvolí žádnou z uvedených variant. Je potřeba nahlásit se zdravotní pojišťovně jako OBZP, čili osoba bez zdanitelných příjmů a takováto osoba si následně musí hradit pojištění sama alespoň v minimální výši, což je v současnosti částka 1242 Kč měsíčně. Podobná je situace u studenta, který zakončí studium na střední škole a nebude již pokračovat vysokoškolským studiem. I zde je potřeba zvolit buď práci, podnikání, evidenci na úřadě práce nebo si samostatně hradit zdravotní pojištění. Končící středoškolský student má však na rozdíl od vysokoškoláka tu drobnou výhodu, že pokud bezprostředně po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání nebo nezačne podnikat bude mu stát hradit zdravotní pojištění ještě celé dva měsíce tedy celé poslední prázdniny.

Sociální pojištění po ukončení studia tolik nespěchá

Sociální pojištění bude potřeba po skončení studia také časem řešit, ale není tady takový spěch jako u pojištění zdravotního.
Sociální pojištění musí být hrazeno až s nástupem do zaměstnání a to ve chvíli, kdy uvedené zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Jedná se o pracovní poměr s řádnou pracovní smlouvou, práci na dohodu o provedení práce, kde měsíční odměna za tuto práci přesahuje 10 000 Kč nebo práci na dohodu o provedení činnosti s odměnou od 2 500 Kč. Uvedené pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel.
Sociální pojištění musí být také hrazeno, když se student bezprostředně po ukončení studia rozhodne a začne podnikat. Uvedené rozhodnutí o podnikání musí být besprostředně oznámeno příslušné OSSZ na příslušném tiskopisu. Ze studenta se stává OSVČ, která musí odvádět měsíční povinné zálohy na sociální pojištění, jejichž výše je v současnosti 1943 Kč měsíčně.
Sociální pojištění bude státem odváděno ve chvíli, kdy se absolvent bezprostředně po skončení studia nahlásí na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání.
Pokud nenastane ani jedna z uvedených variant, sociální pojištění hrazeno být nemusí, ale pozor toto může mít negativní dopad na zajištění ve stáří, neplacení sociálního pojištění také nelze podceňovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

OSVČ s poradcem mají poslední necelý týden na podání Přehledu pro ČSSZ za rok 2018

OSVČ s poradcem mají poslední necelý týden na podání Přehledu pro ČSSZ za rok 2018

Datum článku: 26. 07. 2019

První srpnový den se nezadržitelně blíží a s ním i konec prodloužené lhůty na podání Přehledu o příjmech…

Více informací
Od prvního července 2019 se pro OSVČ sníží nemocenské pojištění na 126 Kč

Od prvního července 2019 se pro OSVČ sníží nemocenské pojištění na 126 Kč

Datum článku: 28. 06. 2019

Jak už nadpis napovídá, první červenec 2019 zdaleka nepřinese jen prázdniny ale také již dlouho očekávané změny…

Více informací
Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Z povinnosti platby zdravotního pojištění se OSVČ nevykroutí, a když to zkouší, má problém

Datum článku: 18. 06. 2019

Mnoho osob samostatně výdělečně činných si dostatečně jednoznačně neuvědomuje, že platbě zdravotního…

Více informací
Zdravotní pojištění je nutné začít platit už měsíc po státnicích či měsíc následující po šestadvacátých narozeninách

Zdravotní pojištění je nutné začít platit už měsíc po státnicích či měsíc následující po šestadvacátých narozeninách

Datum článku: 30. 04. 2019

Málo platné s ukončením studia přichází i povinnost, kterou už nelze odložit či rozložit do příhodnějšího…

Více informací