Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Sociální pojištění z dohod bude možná povinné kvůli úspornému balíčku

Balíček úsporných opatření, který před pár dny představila vláda a který má vrátit zpět do kondice státní rozpočet i snížit zadlužení státu se s největší pravděpodobností promítne i do dohod konaných mimo pracovní poměr čili DPP a DPČ. Z dohod se zřejmě více než dosud bude muset povinně odvádět sociální pojištění a pravděpodobně se bude i evidovat kolik dohod má zaměstnanec uzavřeno.

Sociální pojištění z dohod bude možná povinné kvůli ús 2.jpg
Datum článku: 19. 05. 2023

Podmínky dohod mimo pracovní poměr změní nejen chystaná novelizace zákoníku práce, ale taktéž i vládní ozdravný čili úsporný balíček

Zaměstnávání na dohody konané mimo pracovní poměr čili DPČ nebo DPP je zatím stále mezi zaměstnanci i zaměstnavateli oblíbenou formou získání práce pro pracovníka i získání potřebného zaměstnance pro zaměstnavatele. Způsob zaměstnávání formou uvedených dohod je oblíben pro relativní jednoduchost podmínek, menší množství administrativy pro zaměstnavatele zejména méně starostí s odvody. Pokud se jedná o dohody s odměnami v zákonem stanoveném limitu, pak se mnohdy pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění neodvádí vůbec.

Jenže časy i zákonná pravidla se občas změní a někdy i velmi citelně a velmi zásadní změny téměř s určitostí čekají právě i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na nejednu novou změnu a povinnost si budou muset zvyknout zaměstnavatelé i zaměstnanci na DPČ i DPP.

Změny do dohod již od roku 2024 vnese nejen již delší dobu chystaná velká novelizace zákoníku práce, která má lidem pracujícím na dohody přinést například dovolenou, větší možnost pracovat z domova a srovnatelnější podmínky se zaměstnanci zaměstnanými v pracovním poměru, ale také nově vládou chystaný balíček úsporných opatření k ozdravení státního rozpočtu od dluhů. Změny se zřejmě legislativně propojí a opatření úsporného balíčku se propíší do zákoníku práce. Pro zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky formou uvedených dohod to bude nejspíš znamenat u většího počtu těchto pracovníků povinné odvody na sociální pojištění a nahlašování těchto pracovníků ČSSZ. Těmto změnám a povinnostem se samozřejmě budou muset přizpůsobit i zaměstnanci.

Zaměstnavatelé budou muset zřejmě povinně nahlašovat zaměstnance zaměstnávané na DPČ a u zaměstnanců na DPP odvádět sociální pojištění i z odměn nižších než 10 000 Kč

Jak je řečeno výše onen vládní balíček opatření má za úkol mimo jiné získávat i vyšší příjmy do systému sociálního pojištění z mezd i odměn vyplácených za práci zaměstnanců, aby byly prostředky na důchody i další dávky vyplácené právě ze sociálního pojištění.

Pokud tedy uvedený balíček projde legislativním procesem a získá podobu platného zákona, s čímž se počítá, tak se budou muset i změnám ohledně zaměstnávání na dohody přizpůsobit jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci a plnit povinnosti z toho plynoucí.

Zaměstnavatelé budou muset nově vést evidenci zaměstnanců, které zaměstnávají formou dohod a současně povinně ČSSZ nahlašovat všechny zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti čili DPČ. Neplnění této zákonné povinnosti bude samozřejmě znamenat pokutu až do výše 20 tisíc korun.

Dále budou muset zaměstnavatelé odvádět u více zaměstnanců zaměstnaných na DPP povinně sociální pojištění z odměn za tuto práci vyplácených. V současnosti se při zaměstnávání na DPP odvádí povinné odvody sociálního pojištění až v případě, že částka měsíční odměny z této dohody je vyšší než 10 000 Kč. Z odměny do 10 000 Kč se toto pojištění neodvádí. Zřejmě již od 1. 1. 2024 už by měla být situace jiná. Limit, do něhož se sociální pojištění z DPP neodvádí, se má snížit.

Zaměstnanec na dohodu bude muset z daného výdělku povinně odvádět sociální pojištění, pokud si u jednoho zaměstnavatele vydělá alespoň 25 procent průměrné mzdy. Pro více dohod má být limit 40 procent průměrné mzdy.

Změnit se má i situace ohledně nesčítání odměn z DPP u více zaměstnavatelů. Nově tedy, pokud bude mít zaměstnanec uzavřeno s více zaměstnavateli DPP, odměny se mu budou sčítat.

Zaměstnanci na DPP budou mít nově povinnost, hlásit zaměstnavateli zda mají i s jiným zaměstnavatelem uzavřenu tuto dohodu. Toto nahlášení musí zaměstnanec provést nejpozději v den nástupu do práce na DPP.

Pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli nenahlásí, že na DPP pracuje ještě i pro dalšího zaměstnavatele, může se mu stát, že si bude muset odvádět povinné sociální pojistné sám, místo zaměstnavatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Rok 2024 si opět vyžádá vyšší zálohy na zdravotní i sociální pojištění

Datum článku: 20. 09. 2023

Ačkoli do konce roku 2023 ještě zbývá celá čtvrtina, tak neškodí se podívat vpřed a případně se již začít…

Více informací
Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací